Valkjärvi-säätiö

Lue lisää


Toimimme valkjärveläisten yhdyssiteenä ja vaalimme valkjärveläisiä perinteitä.

Valkjärvi-säätiö

13.1.1947 perustettu säätiö toimii edelleen kotipaikkakuntanaan Lahti. Säätiön tarkoituksena on entisten valkjärveläisten ja heidän jälkeläistensä taloudellisen ja henkisen kehityksen tukeminen ja edistäminen. Näitä tarkoitusperiä säätiö on noudattanut perustamisesta lähtien. Toimintansa aikana säätiö on myöntänyt yli tuhannelle opiskelijalle avustuksia ja apurahoja. Lisäksi säätiö on tukenut lukuisia Valkjärveä käsitteleviä julkaisuja ja muita Valkjärven perinteitä vaalivia hankkeita, kuten kyläkirjoja.

Lue lisää

Säätiön hallitus

Säätiön toiminnasta vastaa hallitus, jonka puheenjohtajana toimii Lauri Mäkeläinen.

Lue lisää

Valkjärvi-säätiön opiskelija-avustukset

VALKJÄRVI-SÄÄTIÖN OPISKELIJA-AVUSTUKSET VUODELLE 2023 HAETTAVINA Valkjärvi-säätiö voi jakaa hakemuksesta avustuksia valkjärveläistaustaisille ammattiin tähtäävää tutkintoa suorittaville opiskelijoille. Hakemus on vapaamuotoinen ja siihen on liitettävä oppilaitoksesta saatava todistus opiskelusta sekä virkatodistus tai digi- ja väestötietovirastosta saatava todistus, josta käy ilmi suora polveutuminen valkjärveläisistä isovanhemmista. Säätiön hallitus käsittelee saapuneet hakemukset vuosikokouksessaan maalis-huhtikuussa 2023, mikäli kokousta ei pakottavista syistä jouduta siirtämään. Ajankohta tarkentuu myöhemmin. Hakemukset liitteineen on toimitettava mieluiten sähköpostilla timo.talikainen@meili.fi viimeistään 15.3.2023 mennessä PDF-muotoisina tiedostoina (ei valokuvina). Lisätietoja avustuksista antaa säätiön asiamies Timo Talikainen, puh. 050 3100 491 tai em. sähköpostitse. Määräajan jälkeen saapuneiden hakemusten käsittelystä hallitus päättää tapauskohtaisesti erikseen. Määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset asetetaan etusijalle mahdollisia avustuksia myönnettäessä. Hakemuksessa on mainittava hakijan posti- ja sähköpostiosoite sekä puhelinnumero päätöksen tiedoksiantoa varten ja pankkitilin numero avustuksen suorittamista varten. Pankkitilin numeron voi halutessaan ilmoittaa myös erikseen asiamiehelle. Säätiön hallitus pidättää oikeuden päättää apurahojen jakamisesta tai jakamatta jättämisestä sekä apurahojen suuruudesta, joten haettavaa summaa ei hakemuksessa erikseen ilmoiteta. Hakijan on syytä huomioida, että säätiön taloudellisen tilanteen sitä edellyttäessä voidaan apurahat myös jättää kokonaan jakamatta.

Lue lisää!

Julkaisut

Säätiö on julkaissut kaksi arvokasta kirjaa: historiateoksen ”Valkjärvi - pitäjä kohtaloitten Kannaksella” 1953 (loppuunmyyty) sekä kuvateoksen ”Ajan kuvia Valkjärveltä” 1992, jota on vielä saatavana. Kirjan hinta on 30 e+toimituskuluit. Kirja on hyvä lahjavinkki esim. merkkipäivä- ja ylioppilaslahjaksi. Kirjamyynnin hoitaa asiamies Timo Talikainen p 050 310 0491, s-posti timo.talikainen@meili.fi

Lue lisää
< lokakuu 2023 >
matiketopelasu
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5