Ruskeala-Seura

Pääkaupungin Ruskeala-Seura ry on yhdistänyt Ruskealan ystäviä jo vuodesta 1968. Näillä sivuilla on tietoa meistä: seuramme toiminnasta, voimassaolevat säännöt ja seuran historiaa sekä tulevaisuutta. Kerromme myös Ruskealan pitäjästä ja sen asukkaista eri näkökulmista.

Ruskeala yhdistää

Alasivut: Seuran säännöt>>; Seuran historia>>; Ruskeala - pitäjä Karjalassa 1918-1948>>; Linkit>>; Seurauutiset >>

Pääkaupungin Ruskeala-Seura vaalii kotiseutumuistoja ja perinteitä sekä pitää yllä ja kartuttaa Ruskeala-tietoutta. Toteutamme vuosittain perinnetilaisuuden toukokuussa arki-iltana ja viikonlopulla syys-lokakuussa, Ruskealan matkalle suunnataan touko-kesäkuussa ja syyskesällä matkaillaan kotimaassa. Toimintavuosi päätetään leppoisassa joulujuhlassa. Toiminnasta ja sen linjauksista jäsenet päättävät helmikuisessa vuosikokouksessa, jolloin valitaan yhdistykselle hallitus ja päätetään talouden periaatteista.

Ruskealalaisia osallistuu Karjalan Liiton ja sen jäsenjärjestöjen moniin tilaisuuksiin. Karjalaisia kesäpäiviä vietämme perinteisesti kimpassa - omalle kyltillemme on iloksemme löytynyt kantaja vuodesta toiseen. Karjala-aihepiirin teatterimatkat ja kulttuurimatkat kiinnostavat meistä monia. Seura on mukana markkinoilla ja myyjäisissä omine myyntituotteineen.

Pääkaupungin Ruskeala-Seura ry on julkaissut teoksen "Ruskeala sanoin ja kuvin". Seuran jäsenillä on kirjallisia harrastuksia ja onpa joukossamme tuotteliaita kirjailijoitakin. Tämän vuosikymmenen alussa uskaltauduttiin julkaisemaan omaa lehteä, joka sai nimekseen ytimekkäästi "Ruskiilainen". Ensimmäinen julkaisu ilmestyi syksyllä 2014, toinen joulun 2016 alla ja kolmas 50-vuotisen toiminnan juhlalehtenä lokakuussa 2018. Tätä tahtia on tarkoitus lehteä julkaista jatkossakin. Jäsentiedotetta on julkaistu "Uutis-Ruskiilainen"-nimisenä syksystä 2018 alkaen.

Seuran toimintaan, Ruskealaan ja ruskealaisuuteen perehtyneet seuran jäsenet ovat pyynnöstä esitelleet Ruskealaa yleisölle. Karjalatalolla pitäjäesittelyssä 2015 kerroimme Ruskealasta sekä ennen sotia että nykypäivän Ruskealasta.

Perinnetilaisuudet ovat kaikille avoimia. Ohjelmassa on usein luento kulloisestakin teemasta. Puhujaksi on pyydetty joko ulkopuolinen tai yhdistyksen oma asiantuntija. Lisäksi teemasta innostunut hallituksen jäsen ja muut osallistujat ovat valmistelleet aihetta syventäviä puheenvuoroja ja esityksiä. Ohjelmaan on aina sisältynyt myös vapaata seurustelua. Moni esitelmä on poikinut artikkelin Ruskiilainen-perinnejulkaisuun. Ruskeala-tietoutta on elvytetty ja yleistietoa syvennetty monenlaisin aihein:

 • opastus sukututkimuksen tekemiseen
 • terveys, hyvinvointi ja luontaistuotteet
 • urheiluelämää Karjalassa
 • Särkisyrjän taistelut
 • evakkoelämän kuvauksia suomalaisessa kaunokirjallisuudessa
 • Ruskealan vaiheet keskiajalta vuoden 1944 lopulliseen lähtöön asti
 • Karjalan musiikkielämä
 • karjalainen kirjallisuus
 • Karjalan luonto.

Seuran omat jäsenet ovat kertoneet seuraavista aiheista:

 • kyläesittelyt
 • elinkeinot
 • kädentaidot
 • terveydenhoito
 • urheilu ja liikunta
 • joet ja kosket
 • hovit ja kartanot
 • kouluolot
 • luonto ja ympäristö
 • evakkotarinat
 • vanhempien kertomia muistoja elämästä Ruskealassa 
 • karttaopastusta kotiseutumatkaajalle
 • kirjaesittelyt (Ruskealan marmoria, Risteysasema Matkaselkä jne.) 

Haluamme osoittaa jatkuvaa arvostusta sekä aiemmille sukupolville että omille juurillemme, ja teemme myös kunniakäyntejä sankarihaudoille ja muistomerkeille eri tilaisuuksissa.