Mitä Kirvussa on tapahtunut sotien jälkeen?

Kirvun Pitäjäseura ry:n työryhmä on koonnut tietoa siitä, mitä Kirvussa on tapahtunut sen jälkeen, kun suomalaiset joutuivat jättämään kotiseutunsa syyskuussa 1944. Sekä venäläisiä että suomalaisia on haastateltu, ks. 
https://kirvu.fi/kirvu-vuoden-1944-jalkeen/
Kirvussa ei enää pääse käymään, ja tietoa sieltä on hyvin vaikea haalia.
 

Matkojen järjestäminen Kirvuun lopetettu

Kirvun Pitäjäseura ry on järjestänyt matkoja Kirvuun, ks. www.kirvu.fi , samoin kuin monet muutkin tahot. Matkojen järjestäminen on lopetettu, koska Venäjä hyökkäsi itsenäiseen naapurimaahansa Ukrainaan.