Karjalaisseurojen Salon piiri ry

Puheenjohtaja Jari J.Laiho

takalantila01@ gmail.com 

Varapuheenjohtaja  ja kotisivujen ylläpitäjä 

Sirpa Päärni

sirpapaarni@gmail.com

 

Jäsenmaksu 2021

Salon piiri ei peri jäsenseuroiltaan jäsenmaksua vuonna 2021.

Yhteystiedot 2021

puheenjohtaja Jari J. Laiho takalantila01@gmail.com varapuheenjohtaja Sirpa Päärni sirpapaarni@gmail.com