Karjalaisseurojen Salon piiri ry

Puheenjohtaja

Jari J.Laiho

takalantila01@ gmail.com 

 

Sihteeri

Anne Maarit Niemelä

annemaarit.niemela@gail.com

 

Varapuheenjohtaja  ja kotisivujen ylläpitäjä 

Sirpa Päärni

sirpapaarni@gmail.com

Jäsenmaksu 2022

Salon piiri ei peri jäsenseuroiltaan jäsenmaksua vuonna 2022

Yhteystiedot 2022

puheenjohtaja Jari J. Laiho takalantila01@gmail.com sihteeri annemaarit.niemela@gmail.com varapuheenjohtaja Sirpa Päärni sirpapaarni@gmail.com