29.7.1947 perustetun seuran jäsenet olivat pääosin Karjalan Kannaksen alueelta evakkoina tulleita, mutta myös Laatokan Karjalasta jonkin verran. Nyt kun seuran 72. toimintavuosi on menossa, evakoiden määrä on vähentynyt luonnollisen poismenon tähden. Meidän evakoiden ja siirtokarjalaisten jälkeläisten juuria löytyy koko rajantakaisen Karjalan alueelta. Tarjoamme joka kuukausi mahdollisuuden tavata tuttuja erilaisten aiheiden merkeissä. Tähän mennessä olemme saaneet loistavia kertojia eri aiheista, joitakin matkoja sekä ulkoilua lähialueilla. Nuoria kaipaamme joukkoon! He voisivat uteliaisuudellaan ja ihmettelyllään saada uutta toimintaa aikaiseksi.