Säätiön toiminta

Terijokelaistapahtumia

Säätiön tarkoitus

Tukea ja edistää entisen Terijoen kunnan asukkaiden ja heidän jälkeläistensä henkisiä, sosiaalisia ja taloudellisia pyrintöjä. 

Tarkoituksen toteuttaminen 

Säätiö jakaa avustuksia ja apurahoja sellaisille edellä mainituille henkilöille, jotka vuonna 1940 olivat tai joiden olisi pitänyt olla henkikirjoitettuna Terijoen kunnassa sekä heidän jälkeläisilleen, niin myös sellaisia tarkoituksia varten, joita säätiön säännöt muutoin edellyttävät.  

Lisäksi säätiö tukee Terijokeen liittyvän perinteen keräystä ja tallennusta sekä Terijoella tehtävää kotiseututyötä. Säätiö harjoittaa tiedotustoimintaa, jonka tavoitteena on Terijoen tunnetuksi tekeminen. Säätiö voi myös harjoittaa yhteistoimintaa karjalaisten pitäjäyhteisöjen kanssa tarkoituksensa toteuttamiseksi. 

Hallitus 

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu yhdeksän jäsentä. Säätiön hallituksen jäsenet valitsee säätiön hallitus. 

Säätiön toimintaan liittyviä asiakirjoja löytyy täältä.

Säädepääoma 

Säätiön säädepääoma on kuusi miljoonaa (6.000.000) markkaa, jotka sisäasiainministeriö on 10. joulukuuta 1948 antamallaan päätöksellä määrännyt säätiölle luovutettavaksi.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa.  

Avustukset ja apurahat

Säätiö jakaa avustuksia ja apurahoja sääntöjensä ja talousarvionsa puitteissa. Säätiön hallitukselle osoitetut hakemukset käsitellään kerran vuodessa maaliskuussa pidettävässä hallituksen vuosikokouksessa.