Lahjoitukset

 

Nyt voit tukea Suur-Jaakkimalaisten toimintaa!

 

Meillä on unelma. Unelma ja toive yhdistyksemme arvojen toteutumisesta ja säilymisestä nyt ja tulevaisuudessa. Meille tärkeitä arvoja ovat: Jäsen- ja kyläkeskeisyys, entisen kotiseudun maisema ja kulttuuri, jaakkimalaisten suvut ja perinteet, sekä alueellisen tasa-arvoisuuden toteutuminen.

Usein taloudelliset tekijät ovat monien tärkeäksi kokemiemme asioiden toteuttamisen esteenä. Siksi olemme alkaneet ottaa vastaan rahallisia lahjoituksia.

Yhdistyksemme hyvässä toiminnassa koemme vastuuta lahjoittajiamme kohtaan. Siksi jokainen lahjoittaja saa itse päättää, mitä toimintamme aluetta hän haluaisi taloudellisesti tukea. Toimintamme jakautuu seuraaviin osa-alueisiin:

A. Kotiseutumatkat ja hautausmaiden kunnostus
Toivomme, että mahdollisimman moni jaakkimalainen nuori pääsisi käymään esivanhempiensa kotikonnulla Jaakkimassa, Lumivaarassa tai Lahdenpohjassa Jaakkiman Sanomien kotiseutumatkojen yhteydessä. Jaakkiman hautausmaa on hyvä kohde etsiä esivanhempien hautoja ja osallistua hautausmaan kunnostustalkoihin. 

B. Perinteen ja kulttuurin vaaliminen
Yhdistyksemme dokumentoi tietoja jaakkimalaisesta perinteestä monin eri tavoin. Kustannamme eri kylistä kertovia kyläkirjoja, jotka kertovat sukupolvien tarinoita, tavoista ja perinteestä ja elinkeinoelämästä, harrastuksista jne. Valokuvista tehtävä filmi on työn alla. Vanhat valokuvat on arkistoitu ja digitoitu ja lisäksi otamme jaakkimalaisesta perinteestä ja elämästä kertovia valokuvia vastaan. Yhdistyksessä mietitään tällä hetkellä digitaalimuseon perustamista ja jaakkimalaisille omaa kansallispukua

C. Erilaiset tapahtumat
Järjestämme erilaisia tapahtumia vuoden aikana. Kevät- ja syyskokous on aina yhdistyksessä toiminnan kehittämisen aikaa virallisten kokousasioiden yhteydessä. Kalajuhlien paikka vaihtelee, mutta kilpailut ja leikkimieliset kisailut kuuluvat ohjelmaan.   
Iloinen iltapäivätapahtuma heinäkuulla Karjalaisella kesäkodilla   Jollaksessa on perinne. Laulut, leikit ja kisailut toteutetaan yhdessä Etelä-Suomen Lumivaaralaiset ry:n kanssa.
”Öitsit” ovat selvästi tapahtumista suosituin tällä hetkellä. Se ajoittuu syys-loka-marraskuulle ja pidetään Karjalatalolla. Nautimme hyvästä kulttuuripitoisesta ohjelmasta, sekä karjalaisen pitopöydän antimista.
Tämä on yhteisöllisyyttä parhaimmillaan. Ollaan Sie ja mie, myö yhes!
Yhdistyksemme toimintasuunnitelmasta lahjoittaja näkee meidän monipuolisen ohjelmatarjonnan.
 
D. Testamenttilahjoitukset Jaakkima-säätiölle
Yhdistyksen kautta voi tehdä myös testamentin Jaakkima-säätiölle. Nämä varat ohjautuvat Jaakkiman alueen käyttöön täällä Kanta-Suomessa. Alueellinen tasa-arvoisuus huomioidaan. Näin tehden tuet kaikkien jaakkimalaisten yhdistyksien toimintaa. 

Jokaisesta lahjoituksesta tehdään lahjakirja. Lahjakirjaan voi merkata mille osatoiminta-alueelle kohdistat lahjoituksen.

Sydämellinen kiitoksemme siitä, että välität!
 
Lisätietoja saat soittamalla Suur-Jaakkimalaiset r.y:n puheenjohtaja Tarja Rantamalle p. 040 501 3047 tai rahastonhoitaja Elli Saarelle p. 040 727 1104.