Metsäpirtti Seura ry

 

METSÄPIRTTI SEURA RY:N TARKOITUS
Edistämme karjalaista kulttuuriperinnettä ja metsäpirttitaustaisten henkilöiden tietoisuutta juuristaan.
Tämä toteutuu tapahtumien, tarinailtojen, luentojen  ja kohtaamisten välityksellä.

Syyskokouksen päätöksiä 20.11.2021

20.11.2021 18:28

Metsäpirtti Seura ry:n syyskokous teki seuraavia päätöksiä:
1.  Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Pauli Tuohioja kaudeksi 2022 - 2023

2.  Hallituksen erovuoroiset jäsenet Erkki Hiltunen ja Tapio Uusitalo valittiin jatkamaan kaudeksi 2022 - 2024
3.  Jäsenmaksu suuruudeksi päätettiin 20 €:a (sama kuin 2021)

4.  Vahvistettiin Talousarvio 2022
5.  Vahvistettiin Toimintasuunnitelma 2022
6.  Seuran kunniajäseniksi kutsuttiin Metsäpirtissä syntyneet Pekka Silventoinen ja Kirsti Lehtovaara
7.  Toiminnantarkastajaksi valittiin Arto Hämälainen ja varatoiminnantarkastajaksi Kirsti Hämäläinen
8.  Sääntömuutoksen toinen käsittely vahvisti aiemman käsittelyn. Sääntömuutosesitys on lähetetty PRH:een.

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: