Kaukolaisten säätiö

Lue lisää

 

Kaukolaisten säätiö

Kauko-säätiö perustettiin 1948 ja sen peruspääoma saatiin lopetetuilta Kaukolan Osuuskaupalta, Kaukolan Sähkö Oy:ltä ja Suokkalan Osuuskassalta. Säätiön nimi muutettiin 2010 Kaukolaisten säätiöksi.

Säätiön tarkoituksena on vaalia entisen Kaukolan kunnan asukkaden ja heidän perillistensä keskuudessa karjalaista yhteishenkeä sekä tukea heidän taloudellisia ja henkisiä pyrkimyksiään. Säätiö jakoi ensimmäisinä vuosikymmeninä opintoavustuksia kaukolasille ja heidän jälkeläisilleen, vuonna 1953 säätiö julkaisi Kaukola-kirjan ja 1998 uuden siitä otetun näköispainoksen, vuonna 1987 ilmestyi toinen säätiön kustantamana historiakirja Kaukolaa ja Kaukolaisii. Tämän jälkeen säätiö on tukenut mm. kylä-ja koulupiirikirjojen julkaisemista sekä talvisodassa taistelleen Er.P.6:n toimintaa ml. sen toimesta Sakkolan Keljaan pystytetyn muistomerkin hankinta.

Säätiön valtuuskunnan puheenjohtajana toimii Aino Valtamo Vesilahdelta, hallituksen puheenjohtajana Veikko Rouhiainen Tampereelta ja asiainhoitajana Katri Rouhiainen Tampereelta.