Vuonna 1855 perustettu Käkisalmen Kaupungin Rouvasväen yhdistys on Suomen vanhin suomenkielinen edelleen toimiva naisyhdistys.

Nykyisin tärkeimpinä tehtävinä yhdistyksellä on käkisalmelaisen ja karjalaisen kulttuurin vaaliminen ja säilyttäminen sekä muistelemisen sävyttämä yhdessäolo. Yhdistyksessä on tällä hetkellä 85 jäsentä ja noin 45 kannattajajäsentä.

Nyttemmin ei edellytetä tai odoteta jäsenistöltä käkisalmelaisia juuria. Monet ovat tulleet mukaan, esimerkiksi Käkisalmessa koulun käymisen perusteella. Kaikki uudet jäsenet ovat tervetulleita! Miehetkin ovat tervetulleita kannattajajäseniksi.