Hallitus 2018

Puheenjohtaja Kirsi Juura, Jääski-seura ry, Keski-Kannas
kirsi.juura(at)ctse.fi, p. 040 591 3339

Varapuheenjohtaja Sami Suviranta, Pääkaupungin räisäläiset, Käkisalmen seutu
paakaupunginraisalaiset(at)gmail.com, p. 050 370 7365

Jäsenet:

Tea Itkonen, Suur-Jaakkimalaiset ry, Sortavalan seutu
tea.itkonen(at)artea.fi, p. 040 557 4223 

Raija Levo, Kivennapa-seura, Länsi-Kannas
levoraija(at)gmail.com, p. 050 0515022

Keijo Pennanen, Johannes-seura, Ulkosaaret ja Lounais-Rannikko
keijo.pennanen(at)kolumbus.fi, p. 040 517 0405

Marja-Liisa Pessinen, Valkjärven pitäjäseura, Kaakkois-Kannas
marja.liisa.pessinen(at)luukku.com, p. 040 593 3850

Riitta Sainio , Kurkijoki-seura, Keski-Karjala
riitta.sainio(at)elisanet.fi, p. 040 5447 582

Seppo Suominen, Impilahti-Seura 
seppo.suominen(at)haaga-helia.fi +358 40 4887142

Riitta Wallin, Vahviala-seura, Viipuri ja Viipurin seutu
riitta.wallin(at)phnet.fi, p. 050 4363717

Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liiton hallituksen jäsenet edustavat koko luovutettua Karjalaa. Pitäjätoiminnassa Karjala on jaettu yhdeksään alueeseen alla olevan jaon mukaan. Niistä kustakin on yksi edustaja Karjalaisten Pitäjäyhdistysten  Liiton hallituksessa.  Edustajat tulevat pitäjäseuroista,  jotka ovat jäsenenä Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitossa.

KPYL:n edustaja Karjalan Liiton hallituksessa: Virpi Huhtanen, Suomen Koivisto-seura ry., virpi.huhtanen@kolumbus.fi


Pitäjäyhteisöjen alueellinen jako:

Raja-Karjala: Salmi, Soanlahti, Suojärvi, Suistamo, Impilahti, Korpiselkä

Sortavalan seutu: Sortavala, Harlu, Jaakkima, Lumivaara, Pälkjärvi, Ruskeala, Värtsilä, Uukuniemi

Keski-Karjala: Hiitola, Kurkijoki, Kirvu

Kaakkois-Kannas: Metsäpirtti, Rautu, Valkjärvi, Sakkola

Keski-Kannas: Muolaa, Heinjoki, Äyräpää, Antrea, Jääski,Vuoksenranta, Vuoksela

Käkisalmen seutu: Käkisalmi, Kaukola, Räisälä, Pyhäjärvi

Länsi-Kannas: Uusikirkko, Kanneljärvi, Kuolemajärvi, Kivennapa

Ulkosaaret ja lounaisrannikko: Johannes, Koivisto, Lavansaari, Tyrtäsaari, Suursaari, Seiskari, Terijoki
 
Viipuri ja Viipurin seutu: Säkkijärvi, Viipurin mlk., Viipuri, Vahviala

Ota yhteyttä - Anna palautetta - Tee ehdotuksia-

Kehitetään toimintaa yhteistyössä

Juurissa on voimaa

Karjalaiset pitäjäyhdistykset pitävät yllä pitäjien historiaa ja perinteitä

Hallituksen jäsenet edustavat yhdeksää luovutetun Karjalan aluetta