Rauman Karjalaiset ry:n historiaa

 

Rauman Karjalaiset ry perustettiin 2.5.1941. Alussa pääpaino  oli neuvontatyössä jäsenien elämän alkuun pääsemisen helpottamiseksi. Tilanteen parantuessa voitiin keskittyä myös viihteen puoleen, sillä elämän oli nyt asetuttava uudelle kotiseudulle. 

Vuosikymmenien aikana on Rauman Karjalaiset ry järjestänyt lukemattomia tapahtumia ja juhlatilaisuuksia. Samoin matkoja on tehty jopa ulkomaille asti. Kaikilla tapahtumilla on ollut yhteenkuuluvaisuutta kasvattava vaikutus seuran jäsenien keskuudessa. Seura on ottanut osaa myös Satakunnan piirin ja Karjalan Liiton toimintaan vointinsa mukaa. Eikä unohtaa voi urheilu- ja kyykkäpelitoimintaa. Lähiseudun karjalaseurojen kanssa tehtiin vastavuoroisia vierailuja.