Mikkelin Karjalaiset ry  osana Suur-Savon piiriä elää Suomen Karjalaliiton sateenvarjon alla toiveenaan jäsenkuntansa lisääminen seuraavan polven karjalaisilla.

Vaikka yhdistyksen aktiivit ovat Karjalassa syntyneitä tai heillä on juuret siellä, seuraavasta ikäpolvesta odotetaan uutta verta jatkamaan rikasta perinnettä. Kaikessa toiminnassa on aistittavissa ylpeys omista juuristaan ja yhteyksistä kauniiseen Karjalaan. Korostamme perinteen siirtämisen tärkeyttä nuorille. Karjala-lehden artikkelit vahvistavat uskoamme onnistumisesta.