Esinekokoelma

Äijälä taloon on vuosien varrella koottu pääasiassa lahjoituksina saatua karjalaista ja erityisesti siirtokarjalaista perinneaineistoa; esineitä, työkaluja, käsitöitä, kansallispukuja, valokuvia, pitäjä- ja kyläkarttoja, lehtiä, tauluja, maalauksia, karjalaista kirjallisuutta ja sota-ajan päiväkirjoja ja evakkotarinoita.

Tarkoituksena on ollut dokumentoida siirtokarjalaisten historiallinen materiaali riittävän tarkasti ja jaotella muu aineisto omiksi kokoelmiksiDokumentoinnin tuloksena syntyvät diaaritietokanta ja pääkirja. Pääkirja sisältää noin 500 esinettä. Esineitä ei ole valokuvattu.

Uusia lahjoituksia vastaanotettaessa tulee pohtia, liittyykö esine karjalaisuuteen, mikä on esineen historiallinen merkitys, onko esineellä kontekstitietoja ja missä kunnossa esine on.

Koottua aineistoa hyödynnetään mm. näyttelyissä ja lähikoululaisten opetuksessa.

 

Nykyinen näyttely

Varaa näyttelykierros juhlatalo.aijala.@gmail.com

Opastettu näyttelykierros ryhmille