Korona-tilanteen vuoksi kannattaa seurata  Toimintaa-kohtaa.