Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liiton toiminta

Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto (KSYL) on karjalaisten sukuseurojen piiriorganisaatio Karjalan Liitossa. KSYL organisoi sukuseuratoimintaa ja toteutamme liiton yhteistä strategiaa Karjalan Liiton tuella sukuseuroissa.  Osallistumme sukututkijoiden verkostoihin, jaamme informaatiota sukututkimukseen ja sukuseuratoimintaan liittyvistä asioista Karjalan Liiton kautta. Järjestämme tilaisuuksia, joiden aihepiirinä ovat karjalaisiin sukuihin kohdistuva sukututkimus sekä kotiseutu- ja perinnetyö.

Vuosi 2023

Vuoden 2023 ohjelmassa olivat KSYL:n hallituksen kokousten ja vuosikokouksen lisäksi kaksi seminaaria. Keväällä 2023 toteutetiin taideseminaari, jossa tohtori Helena Ruuska luennoin taitelija Hugo Simbergin Karjalasta. Hän kertoi myös Akseli Gallen-Kallelan Kalevala- ja karjala-aiheisista teoksista. Seminaari striimattiin. Syksyllä 2023 KSYL:n seminaarissa oli aiheena Miten perinne siirtyy sukupolvelta toiselle. Lisäksi seminaarissa käsiteltiin Karjalan Liiton uutta Elinvoimaisten jäsenseurojen liitto -strategiaa.

Vuosi 2021

Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liiton esittely (syksy 2021)

Vuoden 2021 teema liittyy Karjalan Liiton liittokokouskauden teemaan Huomisen karjalaisuus ja vuoden 2021 teemaan Karjalainen identiteetti. Monet tilaisuudet jouduttiin siirtämään vuodesta 2020 vuoteen 2021 Covid-19-pandemian vuoksi.

Karjalaisille sukuseuroille järjestetään keväällä Karjalaiset suvut -seminaaritapahtuma ja syksyllä osallistutaan Kuulutko sukuuni -tapahtumaan. Sukuseurat osallistuvat Karjalan Liiton järjestöseminaareihin ja tekevät yhteistyötä liiton muiden yhdistysten kanssa. Sukuseuratoiminnan tukea kehitetään tavoitteena vahvistaa seurojen toimintaa ja asemaa Karjalan Liitossa. Karjalaisten Sukuseurojen Liitto ja Karjalan Sivistysseura aloittivat loppuvuodesta 2020 yhteistyönä karjalaisten sukujen tarinoiden kokoamiseen liittyvän yhteistyön nimellä ”Karjalaiset suvut Kannakselta Vienaan”. Sukuja on tarkoitus esitellä virtuaalisesti. Järjestetään webinaareja.

Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto osallistuu valtakunnallisiin sukutapahtumiin. Karjalan Liitto ja Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto järjestävät arkistomatkan johonkin karjalaisen sukututkimuksen kannalta tärkeään arkistoon. Sukuseuroille tarjotaan sukututkimuskurssi, jossa perehdytään sekä luterilaiseen että ortodoksiseen sukututkimukseen. Lisäksi annetaan koulutusta sukukirjojen tekemiseen ja opastetaan sukuvaakunoiden ja tunnusten hankkimiseen sekä sukuseuran perustamiseen. Pyydettäessä esitellään Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liiton toimintaa sukujen tapaamisissa.

Sukututkija päivystää kerran kuukaudessa Karjalan Liiton kirjastossa sekä Karjalaisilla suku- ja pitäjämarkkinoilla Karjalatalossa Helsingissä. Koronapandemian tilanteen mukaan päivystys voidaan korvata sähköpostineuvonnalla. 

Yhteistyötä tehdään Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liiton sekä karjalaisten sukututkimuspiirien, Sukuseurojen Keskusliiton, Suomen Sukututkimusseuran, Suomen Sukuhistoriallisen Yhdistyksen, Ortodoksisukujen tutkijapiirin, Vantaan Seudun Sukututkijoiden, Karjalan Sivistysseuran ja Karjalaisen Nuorisoliiton kanssa.

Jäsenrekisteri
Jäsenetuna Karjalan Liiton jäsenyhteisöt voivat saada oman jäsenrekisterin.

Jäsenedut
Karjalan Liiton jäsenedut sukuyhteisöille:
Karjalan Kunnaat -jäsenlehti tai vaihtoehtona verkkolehti neljä kertaa vuodessa.
Jäsenseurat ja jäsenet saavat alennusta Karjalatalon tilavuokrista.
Jäsenet saavat alennuksia yhteistyökumppaneiden tuotteista: mm. Holiday Club, Kalevala Koru, Viking Line, BookBeat,
SKS, HF-klinikka.

Verkkosivut
Jäsenetuna jäsensukuseurat saavat ilmaiset verkkosivut Karjalan Liiton sivustolle. Verkkosivuille voi muun
muassa lisätä omat sukujuhlat ja muut tapahtumat. Sähköpostin käyttö on viestinnässä nopeaa.

Ansiomerkit
Sukuyhteisöt voivat hakea Karjalan Liitosta pronssista, hopeista tai kultaista ansiomerkkiä tai
ruusukemerkkiä Karjalan Liiton jäsenmaksun maksaville seuran aktiiveille.

Edustus
Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liiton edustajia on Karjalan Liiton hallituksessa ja liittovaltuustossa sekä sääntötyöryhmässä ja toiminnanarviointilomakkeen suunnittelua tekevässä työryhmässä.

Yhteystiedot

suvut@karjalanliitto.fi

Juurissa on voimaa!

Ota rohkeasti yhteyttä meihin!

Tule mukaan, kysy lisää! Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita!