Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto ry


KSYL on karjalaisten sukuseurojen piirinomainen liitto

Sukututkimuksen päivä


Neljä sukuharrastuksen parissa valtakunnallisesti toimivaa yhdistystä – Suomen Sukututkimusseura, Suomen Sukuhistoriallinen yhdistys, Sukuseurojen Keskusliitto ja Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto – julistivat yhdessä lauantaina 11.12.2021 Suomeen kansallisen Sukututkimuksen päivän, jota vietetään vuosittain 11. päivänä huhtikuuta.

Ensimmäisen kerran Sukututkimuksen päivää vietetään maanantaina 11.4.2022. Idea on peräisin Ruotsista, jossa sitä on vietetty helmikuussa. Sukututkimuksen päivän ajankohdaksi on valittu 11.4., koska se haluttiin kiinnittää suomalaisen sukututkimuksen merkkihenkilöön.  Turun piispa Johannes Terserusta, joka kuoli 11.4.1678, voidaan pitää yhtenä suomalaisen sukututkimusharrastuksen tärkeimmistä edistäjistä ja joukkoistetun sukututkimuksen edelläkävijänä.  

Julistuksen yhteydessä kaikki suomalaiset paikalliset sukututkimusyhdistykset ja sukututkimuspiirit sekä sukuseurat kutsuttiin ottamaan kansallinen Sukututkimuksen päivä omakseen ja viettämään sitä vuosittain parhaaksi katsomallaan tavalla. Sukututkimuksen päivälle ei luoda yhteisiä kiinteitä rakenteita, mutta valtakunnalliset yhdistykset voivat järjestää yhteistyössä esimerkiksi tilaisuuksia, joissa tehdään suomalaista sukututkimusta tunnetuksi suurelle yleisölle.

Toiveena on, että Sukututkimuksen päivänä tai samalla viikolla kaikki sukuharrastuskentän toimijat tavalla tai toisella esittelisivät omaa toimintaansa tai tiedottaisivat siitä paikallisille ja alueellisille tiedotusvälineille.

Sukututkimuksen päivää voi viettää myös lähisuvun keskuudessa tai pienemmässäkin perhepiirissä. Näin kunnioitetaan menneitä sukupolvia muistelemalla heidän elämäänsä tai tarkastelemalla sukukirjoja tai muita sukuselvityksiä. Sukututkimusyhteisöt voivat tehdä sukututkimuksen päivänä tunnetuksi sukututkimusta yleensä, jonkin maantieteellisen alueen sukututkimusta tai jotakin sukua. Tämä voi tapahtua järjestämällä esimerkiksi info-, neuvonta-, esitelmä- tai keskustelutilaisuuksia kirjastoissa, arkistoissa tai muissa julkisissa tiloissa, etäyhteydellä tai muilla vastaavilla tavoilla. Tiedotusvälineille voi myös tarjota mahdollisuuksia haastatella sukututkimuksen asiantuntijaa. Sukututkimuksen päivä on hyvä ajankohta kirjan, tietokannan tai muun sellaisen julkistamistilaisuudelle.