Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto ry KSYL - Ajankohtaista

KSYL:n jäsenille tiedoksi

17.12.2020

Hyvät sukuyhteisöjen edustajat!

Tässä viestissä kerromme vielä näin ennen joulua vähän uutisia KSYL:n vuosikokouksesta 28.11.2020 ja Sukujen päivästä Lahdessa 17.10.2020. Muistutamme myös Opintokeskus Siviksen hyödyntämisestä seurojen toiminnan tueksi. Pyydämme suvuista lyhyttä esittelyä infotilaisuuksien esittelijöiden tueksi viitaten samankaltaiseen Viikon seura -kyselyyn vastaamiseen. Lisäksi kerromme uudesta yhteistyöstä Karjalan Sivistysseuran kanssa.

KSYL:n vuosikokous

KSYL:n vuosikokous järjestettiin etäkokouksena lauantaina 28.11.2020. Osallistujia oli kahdeksasta sukuyhteisöstä. Vuosikokouksen keskeisiä päätöksiä olivat henkilövalinnat ja samalla tehtiin katsaus liiton toimintaan. Puheenjohtajaksi vuodelle 2021 valittiin Eeva-Riitta Wirta. Hallituksen jäseninä toimivat Jyrki Hutri, Harri Laine, Kirsi Mononen ja Risto Talja. Hallituksen kokoonpano pysyi siis ennallaan.

Sukujen päivä Lahdessa

Sukujen päivä pidettiin Lahdessa Upseerikerholla 17.10. 2020.Tilaisuuden ohjelmassa oli Karjalan Liiton johdon, puheenjohtaja Outi Örnin ja toiminnanjohtaja Pertti Hakasen esitykset ajankohtaisista asioista.  Ryhmäkeskusteluiden alustuksen piti Risto Talja.
Ryhmäkeskusteluissa pohdittiin mm. miten KSYL voisi auttaa sukuseuroja, mitä Karjalan Liiton tulisi tehdä ja mitä Karjalan Liiton, sukuseurojen ja KSYL:n tulisi tehdä yhdessä. Ryhmätyössä esille tulleita ajatuksia käsitellään vielä ensi kevään aikana seminaarissa tai muissa yhteyksissä. Seuraavat teemat nousivat esiin:
•    Jäsenlaskutuksessa on vielä askarruttavia kysymyksiä ja myös jäsenrekisterin käytössä sekä siihen liittyen tietosuoja-asioissa on vielä pohdintaa aiheuttavia yksityiskohtia.
•    Todettiin kuitenkin, että jäsenseuran ei ole helppoa toimia yksin ja pohdittiin sitä, onko jäsenseuralla mahdollisuutta toteuttaa samoja asioita ilman Karjalan Liittoa? Karjalaisuuden säilyttämiseen ja vertaisoppimiseen toisilta seuroilta tarvitaan valtakunnallista liittoa.
•    Yhteiset alustat kiinnostavat sekä viestintä- ja kommunikaatiotekniikan täysmääräinen hyödyntäminen.  Karjalaiset ovat hajallaan ympäri Suomen Hangosta Oulun tasalle ja Lappeenrannasta Vaasaan. Erilaiset aktiviteetit tulee tarjota aiempaa laajemman jäsenkunnan käyttöön. Kaikilla, jolla on nykyaikainen päätelaite (älypuhelin, tabletti tai tietokone) käytössä, tulee päästä tarjonnan piiriin. Vaikka omaa laitetta ei olisi, mm. kirjastot tarjoavat mahdollisuuden tietokoneen käyttöön.
•    Yleisinä huomioina todettiin, että sukuseurojen näkyvyyttä Karjalan Liiton tilaisuuksissa pitäisi lisätä (esim. kesäjuhlat). Sukuseurat ovat siirtymässä uuteen vaiheeseen, kun monien sukuseurojen sukututkimukset on tehty niin pitkälle kuin se asiakirjojen perusteella on mahdollista. Tarvetta olisi sukujen esittely samalla tavalla kuin pitäjien esittelyt. Myös sukulehtien esittelyä kaivattiin.
•    Yleisesti yhteistyölle nähtiin tarvetta esimerkkinä piirin, pitäjäseurojen ja sukuseurojen yhteistoiminta. Matkojen ja tapahtumien järjestämisessä yhteistyö on eduksi, kunhan niitä taas päästään järjestämään. Tarpeellisena pidettiin myös kumppaneita, kuten Karjalan Sivistysseura, Opintokeskus Sivis sekä erilaiset hankkeet ja niiden rahoittajat.
•    Esitettiin uutena tavoitteena toive digimuseosta, joka verkkosivun kautta valottaisi menneiden sukupolvien elämää Karjalassa tekstein, kuvin ja videoin mahdollisimman monesta näkökulmasta. Esillä olisivat niin arkielämä kuin juhlat, käsityöt, ruoat ja harrastukset, muutamia mainitaksemme.

Opintokeskus Sivis seurojen toiminnan tukena

Karjalan Liiton jäsenyhteisöillä on mahdollisuus saada Opintokeskus Siviksen tukea toimintaansa. Tarjolla on tukea opintojaksoihin ja vertaisopintoryhmiin. Liiton piiri ja esimerkiksi KSYL voi hakea 30 opintotuntia vuodessa opintojaksokoulutuksiin jaettavaksi jäsenyhteisöjen/sukuseurojen kesken. Yksi opintotunti (45 min.) on vuonna 2020 ollut 26 euroa. Kuluja tulee olla enemmän. Myös yksittäiset seurat voivat kysyä tunteja. Vertaisopintoryhmätunnit haetaan erikseen. Niiden korvaus on 3 €/oppitunti.
Lue tarkemmin opintojakso- ja opintopiirituesta Opintokeskus Siviksen sivuilta, josta löytyy myös paljon yhdistystoimijoita hyödyttävää tietoa, www.ok-sivis.fi
Ota yhteyttä Karjalan Liittoon sukuseuratoiminnan ja KSYL:n yhteyshenkilöön, kulttuurituottaja Saija Pelvakseen, saija.pelvas@karjalanliitto.fi

Sukujen esittelytekstit tapahtumien esittelijöiden avuksi

Sukujen esittelytilanteissa kävijät esittävät erilaisia kysymyksiä laidasta laitaan. Esittelijät vastaisivat mielellään kysymyksiin ja auttaisivat sukujuuriaan etsivää henkilöä eteenpäin. Sen takia KSYL:n piirissä nousi ehdotus, että kokoaisimme sukujen esittelyteksteistä pienen infopaketin tueksi sukujen esittelijöille esimerkiksi kesäpäivien pitäjä- ja sukuinfoa, sukututkimuspäiviä ja muita sellaisia tilaisuuksia varten.
Tämän vuoksi pyydämme, että lähettäisitte jokaisesta sukuyhteisöstä lyhyen tekstin, jossa sukuyhteisöä esitellään. Sukutaulun tai roll-upin teksti on usein hyvä ja riittävä. Tiedoilla voidaan jo kertoa, että sukuyhteisön olemassaolosta ja taustasta sekä mahdollisesti yhteyshenkilö. Tekstit on hyvä toimittaa Saija Pelvakselle (saija.pelvas@karjalanliiitto.fi) mieluiten jo tammikuun loppuun mennessä. Meillä olisi siten infopaketti jo ensi kevään sukututkimustapahtumia varten, jos tapahtumia pystytään jossain muodossa järjestämään.
Karjalan Liiton puheenjohtaja Outi Örn on jo pyytänyt kaikkia Karjalan Liiton seuroja vastaamaan kyselyyn Viikon seura -esittelyä varten. Kannustamme tietenkin sukuyhteisöjä lähettämään vastauksia tuohon kyselyyn. Tässä KSYL:n tietopaketissa on kyse hyvin samankaltaisesta asiasta, joten tekstiä voi hyvin hyödyntää puolin ja toisin.

Yhteistyö Karjalan Sivistysseuran kanssa

Karjalan Sivistysseuran ja Karjalan Liiton yhteistyökokous pidettiin 5.11.2020 etäkokouksena Karjalan Sivistysseuran kutsusta. Karjalan Liiton puolesta kokoukseen osallistuivat Outi Örn, Pertti Hakanen, Saija Pelvas ja Eeva-Riitta Wirta. Karjalan Sivistysseuran edustajat olivat Eeva-Kaisa Linna, Eila Stepanova ja Santeri Palviainen.
Kokouksessa sovittiin, että vuoden 2021 aikana toteutetaan sähköisesti ”Karjalaiset suvut Kannakselta Vienaan” -projekti yhdessä Karjalan Sivistysseuran kanssa. Projekti käynnistyy asiaa valmistavalla seminaarilla helmikuussa verkossa. Tarkoituksena on esitellä virtuaalipalaverissa yksittäisten sukujen asioita, esimerkiksi sukuun liittyviä tapahtumia, henkilöitä tai rakennuksia kertomuksen kautta. Aloitusseminaarissa Karjalan Sivistysseuran edustaja kertoo alueen historiasta ja ihmisten liikkumisesta Karjalan alueella. Karjalan Sivistysseura järjestää myös ensimmäiset kertomusten esittelyt kevään aikana. Näin meille varmasti selviää myös, miten kertomuksia tuodaan esille ja minkälaisia ne voisivat olla. Tarkoitus on, että esittelyssä olevan suvun edustaja tulee kertomaan tapahtuman ja se tallennetaan verkkoalustalle.

HYVÄÄ JA RAUHAISAA JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA KAIKILLE!

Eeva-Riitta Wirta
puheenjohtaja
Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto ry

Juurissa on voimaa

Ota rohkeasti yhteyttä!

KSYL:n puheenjohtaja Eeva-Riitta Wirta, eeva-riitta.wirta(at)kolumbus.fi