Haikiast kukkuu käk—tarinaa ja runoja evakkotaipaleelta

22.04.2020 18:00 - 22.04.2020 19:30 | Lohja, Lohjan reserviupseerikerho

Esiintyjänä Marja Klefström