Uutiset

Päivitetty rekisteriseloste

21.08.2018 18:37

Vuoksela-Seuran päivitetty rekisteriseloste on nyt julkaistu! Se löytyy Jäsenyys-välilehden alta ja siihen voitte tutustua myös alla olevasta linkistä:

https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/vuoksela-seura-ry/jasenyys/rekisteriseloste.html

Henkilötietolaki 10 § mukaan rekisterinpitäjän on laadittava henkilörekisteristä rekisteriseloste, josta ilmenee:

1) rekisterinpitäjän ja tarvittaessa tämän edustajan nimi ja yhteystiedot;

2) henkilötietojen käsittelyn tarkoitus;

3) kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä;

4) mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle; sekä

5) kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista.

Rekisterinpitäjän on pidettävä rekisteriseloste jokaisen saatavilla. Tästä velvollisuudesta voidaan poiketa, jos se on välttämätöntä valtion turvallisuuden, puolustuksen tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vuoksi, rikosten ehkäisemiseksi tai selvittämiseksi taikka verotukseen tai julkiseen talouteen liittyvän valvontatehtävän vuoksi.

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: