Karjalan kysymystä ei poistettu säännöistä

28.09.2020 09:56

Viime viikkoina on otettu erinäisiltä tahoilta yhteyttä Karjalan Liittoon, ja monilla sosiaalisen median sivustoilla asiasta on käyty laajaa keskustelua. Yhteydenotoissa ja keskusteluissa on oltu huolestuneita Karjalan Liiton liittokokouksessa 23.8.20 tehdystä päätöksestä muuttaa Karjalan Liiton sääntöjä ns. Karjalan kysymyksen osalta.

Keskusteluissa ja lehtien palstoilla on julkaistu osin jopa täysin väärää tietoa asiasta, jopa faktana todistettu Karjalan kysymyksen – Karjalan palauttamisen edistämisestä kokonaan luopumista. Liittokokouksen päätös sääntöjen muuttamiseksi ei ole muuttamassa Karjalan Liiton suhtautumista tapahtuneisiin alueluovutuksiin mitenkään, eikä ole vuosittaisesta toiminnastamme poistamassa Karjalan kysymyksen ratkaisemisen edistämistä.

Liittokokouksessa hyväksyttyyn Karjalaisen kulttuurin yhteistyö -ohjelmaan liittyen säännöistä poistettiin seuraava kohta:
2 § Liiton tarkoitus
Liiton tarkoituksena on toimia karjalaisten sekä karjalaisuudesta kiinnostuneen väestön kulttuuri- ja etujärjestönä, (sekä toimia luovutetun Karjalan kysymyksen ratkaisemiseksi...Tämä kohta poistettiin).

Säännöissä säilytettiin niissä jo aiemmin ollut kohta:
3 § Liiton toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Liitto,
pyrkii edistämään valtioiden välisiä neuvotteluja Karjalan kysymyksen ratkaisemiseksi (tämä kohta säilytettiin edelleen).

Kakkospykälässä todetaan selkeästi Liittomme tarkoitus eli toimia kulttuuri- ja etujärjestönä sekä kolmannessa pykälässä tarkoituksen toteuttamiseksi selkeästi yhtenä kohtana, edistää Karjalan kysymyksen ratkaisemista.

Nämä yksityiskohdat puheenjohtaja Outi Örn toi hyvin esille myös MTV Huomenta Suomen Uutisaamussa tiistaina 22.9. keskustellessaan karjalaisuudesta nykypäivänä. Tuon keskustelun videoklippi löytyy Liiton Facebook-päivityksestä.

Sääntömuutosesitykset tulivat käsittelyyn Karjalan Liiton liittohallituksen ja liittovaltuuston hyväksyminä ja esittäminä liittokokouksen päätettäviksi. Sääntömuutokset kaikilta esitetyiltä osin hyväksyttiin liittokokouksessa. Karjalan kysymykseen liittyvien muutoskohtien osalta ei syntynyt keskustelua tai eriäviä mielipiteitä.

Toivomme jokaisen vastuullisen asiasta kiinnostuneen jakavan tätä oikaisuamme laajasti eri ylläpitäjien karjala-aiheisille sivustoille. Näin voimme yhdessä olla oikaisemassa vääriä käsityksiä ja samalla olla edistämässä yhteistä karjalaista asiaamme ja vahvistaa yhteisöllisyyttämme näin Liiton 80-vuotisjuhlavuonna.

Seuraavassa Karjala Kunnaat -jäsenlehdessämme julkaisemme uudistetut sääntömme kokonaisuudessaan, mikäli ne ovat lehden painoon mennessä tulleet PRH:n yhdistysrekisteriin hyväksytyksi.

Hyvää syksyn jatkoa!


Terveisin,

Outi Örn, puheenjohtaja
p. 050 304 1444
outi.orn@karjalanliitto.fi

Pertti Hakanen, toiminnanjohtaja
p. 0500 505 997
pertti.hakanen@karjalanliitto.fi

Karjalan Liitto ry