Koivisto-säätiö

Karjalan Liitto
 


Koivisto-säätiö

Säätiön tarkoituksena on edistää karjalaista, etenkin koivistolaista kulttuuria ja erityisesti sen maatalouteen, merenkulkuun, laivanrakennukseen, kalastukseen, satamatoimeen ja muihin merellisiin elinkeinoihin liittyneitä perinteitä ja tapoja.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseen säätiö kerää, tallettaa ja elvyttää koivistolaista kulttuuria eri muodoissaan. Sen lisäksi säätiö tukee Koivistoon liittyvää kulttuuritoimintaa, erityisesti taide-,  tutkimus- ja julkaisutoimintaa. Tuki kohdistuu koivistolaisiin, heidän jälkeläisiinsä sekä muihinkin koivistolaista kulttuuria edistäviin henkilöihin ja yhteisöihin.

 

Säätiö jakaa opinto- ym. avustuksia. Ilmoitus vuosittain Koiviston Viestissä. Ks. Apurahat ja stipendit. Hakulomake ohessa.


Vuoden 2016 opintoavustukset jouduttiin arpomaan hakijoiden suuren määrän vuoksi. Avustus maksetaan hakijan tilille joulun alla. Ks. Opintoavustusten saajat 2016.

 

Koivistoon liittyvää kirjallisuutta sekä Koiviston vaakuna-aiheesta teetettyjä postimerkkejä saa tilata Säätiöltä.


Toimintansa tukemiseksi Koivisto-säätiö ottaa kiitollisuudella vastaan raha- ja testamenttilahjoituksia. Säätiön tilinumero on FI 19 5358 0650 0201 80 (OKOYFIHH).

Ohjeita ja malleja testamentin tekemiseksi löytyy oikeanpuolisesta tiedostosta. Ilmaista apua Koivisto-säätiön hyväksi tehtävän testamentin laadintaan on lupautunut antamaan oik. lis. Veli Sainio p. 050-5056676.YHTEYSTIEDOT

Sähköposti: koivisto-saatio@kolumbus.fi

Asiamies:
Pertti Hoikkala
p. 040-5835397
Linnankoskenkatu 15 C 10, 06100 PORVOO

Puheenjohtaja:
Sirpa Taskinen
p. 040-5811642
 
Poutapilvi web design Oy