Karjalan Liitto
 

Sukuseuratoiminta

Sukuseuratoiminta on eräs liiton toimintamuodoista. Liittoon kuuluu noin 60 jäsensukuseuraa. Sukuseurat ovat liiton tärkeä voimavara. Sukuseurat voivat olla jäsenenä Karjalan Liitossa ja sukuseurojen omassa katto-organisaatiossa, Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitossa. Piirimäinen sukuyhteisöjen katto-organisaatio mahdollistaa sen, että sukuseurojen sääntöjen mukaan koolle kutsuttu kokous voi virallisesti valita ehdokkaansa Karjalan Liiton valtakunnallisille luottamuspaikoille.

 

Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto

Karjalan Liiton jäseneksi liittyvä sukuyhteisö voi liittyä Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liittoon. Karjalan Liiton jäsenyys liittää sukuseuran tiiviiseen karjalaissukujen verkostoon. Se on jäsenetu, jota ei voi mitata rahassa.

Karjalan Liiton sukuseurojen vuotuinen jäsenmaksu tuo mukanaan myös monia rahalla mitattavia etuja: koulutusmahdollisuuksia, neljä kertaa vuodessa ilmestyvän jäsenlehden, jäsentuotteita.

 

Karjalan Liiton jäseneksi voi liittyä vain rekisteröity sukuyhteisö.

 

Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto suunnittelee sukuseurojen yhteistoimintaa.  vuosikokous. Ehdotukset toimikunnan uusista jäsenistä tekee sukuseurapäivänä kokoontuva vuosikokous.

 

Monipuolista jäsentoimintaa

Jokasyksyinen sukuseurapäivä luentoineen, alustuksineen ja näyttelyineen on karjalaissukujen tärkeimpiä kohtauspaikkoja.

Liiton vuosittaisessa päätapahtumassa, Karjalaisilla kesäjuhlilla sukuseuratoiminta näyttäytyy koko kirjossaan. Suvut kokoontuvat kesäjuhlilla esittäytymään näyttelyissä ja juhlakulkueessa. Vain liiton jäsensukuseurat voivat kantaa kylttiä ja lippua kesäjuhlakulkueessa.

 

Karjalan Liitto tarjoaa jäsenilleen monipuolista koulusta ja kurssit jäsenetuhintaan. Suosituilla sukututkimuskursseilla on opiskeltu asiantuntevien luennoitsijoiden johdolla sukututkimusta tuomiokirjoista internetin käyttöön. Myös karjalaisten sukukirjojen ja  -lehtien tekijöille järjestetään säännöllisesti koulutusta.

 

Neuvoa sukututkimuksesta vaakunan suunnitteluun

Karjalan Liiton jäsenenä sukuseura hyötyy Karjalan Liiton sukututkijan palveluista. Sukututkija päivystää erikseen ilmoitettuina aikoina.

 

Omaa tunnusta suunnitteleva sukuseura saa KSYLn hallituksen jäseniltä neuvoja vaakunan tai lipun suunnitteluun. Sukuseura voi luovuttaa yhden kappaleen vaakunaa liitolle järjestöseminaarissa. Uudet liput vihitään käyttöön kesäjuhlien avajaisissa.

 

Jokainen Karjalan Liiton jäseneksi liittyvän seuran jäsen saa Karjala-kortin, joka oikeuttaa alennuksiin kursseista, kesäjuhlien pääsylipuista, seminaareista, joistakin tuotteista sekä liiton yhteistyökumppanien tuotteista. Jäseneduista tiedotetaan liiton jäsenjulkaisuissa ja verkkosivuilla. Verkosta ja jäsenjulkaisuista seura saa tietoa myös ajankohtaisista tapahtumista ja matkoista. Neljästi vuodessa ilmestyvän Karjalan Kunnaat -lehden saa jokainen jäsen.

 

Karjalan Liiton jäsenenä sukuseura voi saada omat kotisivut ja jäsenrekisterin käyttöönsä.

 

Käytännesäännöt

 


 

 

 

 


Tulosta sivu
 
Poutapilvi web design Oy