Vuoksela-Seura ry

Karjalan Liitto
 
purot


Nappaa kuva isoksi kursorilla. 

 

Karttaote Kuninkaanrististä ja kirkon seudulta Lammasniemen alueelta. Nyt toivon lukijoiden tunnistavan kotipaikkojaan. Tietoja odottelee Taisto Virkki Vuokselan paikannimistön talokohtaisten tietojen tarkentamiseksi.

Lähde: Vuokselan kylät ja asukkaat v. 1983


 

 


Vuokselalaiset opintiellä

 

Vuokselan kunnan alueelle ensimmäinen kansakoulu perustettiin Räihärantaan vuonna 1881. Räihäranta kuului silloin vielä Sakkolan pitäjään.

Valkjärven kunta perusti vuonna 1892 ns. Vuoksentaan koulun Uuteenkylään. Vuonna 1916 tämä koulu sai Uudenkylän kansakoulun nimen.

Yleisen oppivelvollisuuslain tultua hyväksytyksi, ryhdyttiin laatimaan sen edellyttämää uutta kansakoulupiirijakoa sekä oppivelvollisuuden täytäntöönpanosuunnitelmaa. Kunnanvaltuusto hyväksyi täytäntöönpanosuunnitelman heinäkuun 27. päivänä 1925 ja kouluhallitus vahvisti sen saman vuoden joulukuussa.

Entisen kuuden koulupiirin asemesta Vuoksela tuli nyt jaettavaksi kymmeneen koulupiiriin. Nämä olivat: Alholan, Hirvisaaren, Kuninkaanristin, Noisniemen, Päiväkiven, Räihärannan, Uudenkylän, Vuokselan ja Vuosalmen sekä Kalliolan koulupiirit. Uusia piirejä olivat Alhola, Noisniemi, Vuoksela ja Kalliola, joka kuului Vuosalmen kylään. Kun Äyräpään kunta vuoden 1926 alussa aloitti toimintansa, siirtyivät Vuosalmen ja Kalliolan piirit Äyräpäähän ja Vuokselaan jäi vain kahdeksan koulupiiriä.

Koulupiirien välinen jako aiheutti hiukan puntarointia, kun esimerkiksi Uudenkylän talot kuuluivat neljään koulupiiriin.

Entisajan tietoja kerättäessä on hyvin yleistä ollut, että oppilaista on tallella paljon ryhmäkuvia kylläkin vajavaisin tiedoin. Koulun nimi, opettaja ja kuvausvuosi yleensä on tiedossa, mutta oppilaitten nimiä harvoin esiintyy.

Toivoisinkin lukijoilta tunnistamisapua. Ajatuksena olisi myös jatkossa hyödyntää seuran nettisivustoja laittamalla sinne kuvia nähtäville tunnistamista varten. 

Selkein tapa olisi ottaa kuvasta kopio ja laittaa siihen nimitiedot.

 

Talkooterveisin

 

Taisto Virkki

taistovirkki@gmail.com

p. 0400 576722

Paununkatu 24

33700 Tampere

 


Hirvisaaren kansakoulu
Hirvisaaren kansakoulun oppilaat ja opettaja Saarelainen 1920-luvulla.

Nappaa kuva isoksi kursorilla.Hirvisaaren kansakoulu numerot

Jos tunnet jonkun oppilaan, ilmoita henkilön nimi ja numero Taisto Virkille.

Nappaa kuva isoksi kursorilla.

 Kuninkaanristin alakoululaiset
Kuninkaanristin alakoululaiset ja opettaja Terttu Junttila 1937.
Nappaa kuva isoksi kursorilla.


Kuninkaanristin alakoululaiset numerot

Jos tunnet jonkun oppilaan, ilmoita henkilön nimi ja numero Taisto Virkille.

Nappaa kuva isoksi kursorilla.


Tunnistettu on numero 17 Heikki Suokas (1927-2006). Johannes ja Vilhelmiina Suokkaan poika.


Päiväkiven koulu

 Päiväkiven koulun oppilaat ja opettaja Uuno Tuhkanen 1932 tai 1933.

 

Nappaa kuva isoksi kursorilla.Päiväkiven koulu numerot

Jos tunnet jonkun oppilaan, ilmoita henkilön nimi ja numero Taisto Virkille.Tulosta sivu
 
Poutapilvi web design Oy