Sortavala-seura Helsinki ry

Karjalan Liitto
 

 

Sortavala-seura Helsinki ry 12.10.2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017


1. Toiminta-ajatus

Seuran toiminta-ajatus on laajentaa tietämystämme Sortavalan seudun historiasta, kulttuurista, taloudesta ja luonnonoloista sekä siirtää sitä nuoremmille sukupolville. Seura kokoaa piiriinsä sekä Sortavalan seudulta peräisin olevia ja polveutuvia, että muita alueen historiasta ja oloista kiinnostuneita. Alueelta peräisin olevan väestön ikääntyessä on tärkeää tukea muistelua sekä muistojen tallennusta. Parhaiten tämä toteutuu sosiaalisen verkon ja kanssakäymisen avulla. Näin autamme osaltamme elinvoimaisen karjalaisuuden säilymistä.


Seuran toiminta-ajatusta voidaan toteuttaa vain aktiivisen jäsenistön kautta. Jäsenistön ikääntyminen pakottaa panostamaan uusien jäsenien löytämiseen, toimintaan innostamiseen ja yhteydenpitämiseen. Monet etsivät juuriaan, ja seura tarjoaa sitä tukevaa tietoa. Uusia luottamushenkilöitä on ”kasvatettava” kouluttaen ja opastaen. Lisää tekijöitä tarvitaan myös tilaisuuksien järjestelyihin. Tehtäviä voidaan jakaa myös projekti- ja keikkaluonteisesti.


Seura kuuluu Karjalan Liiton Uudenmaan piiriin ja osallistuu sen toimintaan. Seura on Pääkaupunkiseudun Karjalaisyhteisöt Pääsky ry:n jäsen. Yhteistyötä tehdään myös maan muiden Sortavala-seurojen kanssa.


2. Tavoitteet

2.1 Jäsenistö

Yhdistyksessämme oli 10.10.2016 182 jäsentä, joista 9 lasta. 14 jäsentä maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun jonkin toisen yhdistyksen kautta.


Tavoite on saada jäsenmäärä kasvuun – vuoden 2017 lopussa jäsenmäärä +5% verrattuna 2016 loppuun. Keinoina jäsenten hankkimiseen ovat

- jäsenyyden tarjoaminen eri tapahtumien yhteydessä

- uudet jäsenet aktiivisiksi toimijoiksi

- jokainen jäsen hankkimaan uusia

- potentiaalisten luottamushenkilöiden kartoitus


2.2 Toiminta

Tapahtumat Karjalan Liiton kolmivuotiskauden teemana vuoteen 2016 asti on ollut karjalainen sanankäyttö. Jatkamme edelleen tätä teemaa tutustumalla vertaisopintoryhmässä sortavalalais- ja karjalaistaustaisiin kirjailijoihin ja heidän tuotantoonsa. Tarkoituksena on tuoda tuloksia myös laajemmin esille.


Kirjoitetaan aineistoa Sortavala-aiheisten julkaisujen tuottamiseksi.


Lauluperinnettä jatketaan ainakin Kauneimpien joululaulujen merkeissä.


Sortavala-iltoja järjestetään 4 kertaa vuodessa. Ehdotuksena on tehdä huhtikuussa retki.


Syys- ja kevätkokouksen lopuksi järjestetään kiinnostava esitys.


Joulujuhla kuuluu myös ohjelmaan.


Osallistutaan karjalaisille kesäjuhlille Jyväskylässä 16-18.6.2017 (lippu ja airueet). Järjestetään juhlan aikana sortavalalaisten yhteinen tapaaminen, sillä Jyväskylän seudulla asuu paljon Sortavalan tienoilta kotoisin olevia.


Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan myös muihin yhteisiin tapahtumiin eri yhteisöjen kanssa.


Omat ja sääntömääräiset tapahtumat vuonna 2017 

ke 8.2.2017 klo 18 Sortavala-ilta 

ke 8.3.2017 klo 18 Kevätkokous 

ke 26.4. 2017 retki 

ke 6.9.2017 klo 18 Sortavala-ilta 

ke 11.10.2017 klo 18 Sortavala-ilta 

ke 8.11.2017 klo 18 Syyskokous 

su 10.12.2017 klo 14 Joulujuhla


Tiedotus

Jokainen jäsen tavoitetaan jäsenkirjeellä 2 kertaa vuodessa. Tapahtumista tiedotetaan Karjala-lehden seurapalstalla ja omilla nettisivuilla. Ne löytyvät Karjalan Liiton sivulta kohdasta jäsenyhdistyssivut. Pikatiedotteita välitetään sähköpostilla.


Koulutus

Osallistutaan tarpeen mukaan Opintokeskus Siviksen ja Karjalan Liiton tarjoamiin koulutuspalveluihin. Uusille toimintaan tuleville seuran jäsenille tarjotaan koulutusta ja opastusta.


Perinteen keruu

Tarjotaan seuran jäsenille mahdollisuutta tutustua karjalaiseen kirjallisuuteen vertaisopintoryhmässä. Jatketaan Evakkoesineen tarina-arkiston kokoamista ja julkaisemista. Jatketaan haastatteluja ja perinteen taltioimista. Kootaan aineistoa ensimmäisestä kotiseutumatkasta vanhalle kotiseudulle. Tarkoitus on toimittaa kirja näistä muisteluista


Kehittäminen

Jatketaan nettisivujen sisällöllistä kehittämistä. Pyritään yhteistyöhön muiden Sortavalan seutua ja Laatokan Karjalan aluetta edustavien järjestöjen kanssa.


3. Talous

Seuran talouden perusta on jäsenmaksut, mutta ne eivät riitä kaikkeen toimintaan. Varainhankinnassa tuotemyynti (julkaisut) ja arpajaiset ovat merkittäviä lähteitä. Karjalan Liiton jäsenmaksu nousee 15 euroon/jäsen vuonna 2017. Oma jäsenmaksu 10€ ehdotetaan pidettäväksi ennallaan vuonna 2017.
Sortavala-seura Helsinki ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

 

 

1. Toiminta-ajatus

 

Seuran toiminta-ajatus on laajentaa tietämystämme Sortavalan seudun historiasta, kulttuurista, taloudesta ja luonnonoloista sekä siirtää sitä nuoremmille sukupolville. Seura kokoaa piiriinsä sekä  Sortavalan seudulta peräisin olevia ja polveutuvia, että muita alueen historiasta ja oloista  kiinnostuneita. Alueelta peräisin olevan väestön ikääntyessä on tärkeää tukea muistelua sekä muistojen tallennusta. Parhaiten tämä  toteutuu sosiaalisen verkon ja kanssakäymisen avulla. Näin autamme osaltamme elinvoimaisen karjalaisuuden säilymistä

 

Seuran toiminta-ajatusta voidaan toteuttaa vain aktiivisen jäsenistön kautta.

Jäsenistön ikääntyminen pakottaa panostamaan uusien jäsenien löytämiseen, toimintaan innostamiseen ja yhteydenpitämiseen. Nuoret etsivät juuriaan ja sitä tukevaa tietoa seura tarjoaa. Uusia luottamushenkilöitä on ”kasvatettava” kouluttaen ja opastaen. Lisää tekijöitä tarvitaan myös tilaisuuksien järjestelyihin. Tehtäviä voidaan jakaa myös projekti- ja keikkaluonteisesti.

 

Seura kuuluu Karjalan Liiton Uudenmaan piiriin ja osallistuu sen toimintaan. Seura on myös P蒿kaupungin Karjalaisyhteis・ Pääsky ry:n jäsen.  Yhteistyötä tehdään myös maan muiden Sortavala-seurojen kanssa.

 

2. Tavoitteet

2.1 Jäsenistö

Määrä kasvuun – vuoden 2016 lopussa jäsenmäärä +10% verrattuna 2015 loppuun (197 jäsentä, joista 9 lasta, 8.10.2014, 14 jäsentä maksaa Karjalan Liiton jäsenmaksun jonkun toisen yhdistyksen kautta)

                      - jäsenyyden tarjoaminen eri tapahtumien yhteydessä

- uudet jäsenet aktiivisiksi toimijoiksi

                      - jokainen jäsen hankkimaan uusia

- potentiaalisten luottamushenkilöiden kartoitus

 

2.2 Toiminta

Tapahtumat

Karjalan Liiton kolmivuotiskauden teemana vuoteen 2016 asti on karjalainen sanankäyttö  Vertaisopintoryhmässä tutustutaan sortavalalais- ja karjalaistaustaisiin kirjailijoihin ja heidän tuotantoonsa. Tarkoituksena on tuoda tuloksia myös laajemmin esille.

 

Kirjoitetaan aineistoa Sortavala-aiheisten julkaisujen tuottamiseksi.

 

Lauluperinnettä jatketaan ainakin Kauneimpien joululaulujen merkeissä.

 

Sortavala-iltoja järjestetään 4 kertaa vuodessa. Ehdotuksena on tehdä huhtikuussa retki.  Syys- ja kevätkokouksen lopuksi järjestetään kiinnostava esitys. Joulujuhla kuuluu myös ohjelmaan.

 

Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan myös muihin yhteisiin tapahtumiin eri yhteisöjen kanssa.

 

Omat ja sääntömääräiset tapahtumat vuonna 2016

·         ke 3.2.2016 klo 18 Sortavala-ilta                       

·         ke 9.3.2016 klo 18 Kevätkokous  

·         huhti-toukokuussa retki

·         ke 7.9.2016 klo 18 Sortavala-ilta                       

·         ke 5.10.2016 Sortavala-ilta                                 

·         ke 9.11.2015 Syyskokous                                   

·         su 11.12.   klo 14 Joulujuhla                              

 

Tiedotus

Jokainen jäsen tavoitetaan jäsenkirjeellä 2 kertaa vuodessa. Tapahtumista tiedotetaan Karjala-lehden seurapalstalla, omilla http://www.karjalanliitto.fi/karjalan_liitto/jasenyhdistyssivut/sortavala-seura_helsinki_ry -sivuilla. Pikatiedotteita välitetään edelleen sähköpostilla tarpeen mukaan.

 

Koulutus     Osallistutaan tarpeen mukaan OK-opintokeskuksen ja Karjalan Liiton

tarjoamiin koulutuspalveluihin.

Uusille toimintaan tuleville seuran jäsenille tarjotaan koulutusta ja opastusta.

 

Perinteen keruu

Tarjotaan seuran jäsenille mahdollisuutta tutustua karjalaiseen kirjallisuuteen vertaisopintoryhmässä.

Jatketaan Evakkoesineen tarina-arkiston kokoamista ja julkaisemista.

Jatketaan haastatteluja ja perinteen taltioimista.

 

Kehittäminen

Jatketaan nettisivujen sisällöllistä kehittämistä. Pyritään yhteistyöhön muiden Sortavalan seutua ja Laatokan Karjalan aluetta edustavien järjestöjen kanssa.

 

3. Talous

Seuran talouden perusta on jäsenmaksut, mutta ne eivät riitä kaikkeen toimintaan. Varainhankinnassa tuotemyynti (julkaisut) ja arpajaiset ovat merkittäviä lähteitä. Karjalan Liiton jäsenmaksu vuonna 2016 on 15€/jäsen. Oma jäsenmaksu 10€/v ehdotetaan pidettäväksi ennallaan vuonna 2016. Yhteensä jäsenmaksu on siis 25€.                 


Tulosta sivu
 
Poutapilvi web design Oy