Sortavala-seura Helsinki ry

Karjalan Liitto
 

Perinnetoiminta

Tehtävänä on sortavalalaistaustaisen ja muun Laatokankarjalaisen perinteen säilyttäminen, vaaliminen ja esillä pitäminen. Tämä tapahtuu järjestämällä tilaisuuksia, joissa muistellaan, kerätään ja tallennetaan erilaisia aineistoja. Innostetaan seuran jäseniä ja ulkopuolisiakin muistelemaan ja avaamaan arkistojaan materiaalin saamiseksi (kuten kirjoitelmia, kuvia, lehtileikkeitä, kasetteja yms.). Yhteistyö muiden seurojen vastaavaan toimintaan kuuluvien kanssa on myös toimikunnan aluetta.


Matti Kuusi:

Vanhan kansan sananlaskuviisaus


Gustaf Ferninard Melart (1785-1844) on koonnut n. 450 sananlaskua 1806-1820 Sortavalan ja Jaakkiman tienoilta1.       Tiellä on, tietä kysyy

2.       Se kissaa kiittää,

          kellä ei parempaa eläintä ole

3.       Jolla on suuri suu, sillä pitää olla

          leveä selkä

4.       Se parhain nauraa, joka viimeiks nauraa

5.       Parempi on katsoa nauravaa suuhun

          kuin itkevään

6.       Suopi Jumala suuttumaan

          vaan ei vihastumaan

7.       Ei sana reikää tee

8.       Ken syyttä suuttuu, lahjoitta leppyy

9.       Luottaa kuin pukki suurien sarviensa päälle

10.   Hyvä on pöksysäkissä

         (housuntaskussa) näppiä lyödä


Nurmijärven museo M011-11665

SortavalaImpiB

 
Poutapilvi web design Oy