Metsäpirtti Seura ry

Karjalan Liitto
 

METSÄPIRTTI - JÄRJESTÖT -toimikunta

Metsäpirtti-järjestöt -toimikunta toimii yhdyssiteenä metsäpirttiläisten järjestöjen ja yhdistysten välillä. Toimikunnan työskentelyyn ja kokouksiin ovat tervetulleita kaikkien metsäpirttiläisyyden hyväksi toimivien järjestöjen edustajat: Metsäpirtti-kerhot, sukuseurat jne.

Toimikunta on keskeisesti mukana Metsäpirtti-juhlien järjestelyissä ja järjestää talkoomatkoja ja muita matkoja Metsäpirttiin.


METSÄPIRTTI – järjestöt toimikunta


PÖYTÄKIRJA kokouksesta Karjalatalolla 22.11.2014
Läsnä: 20 osallistujaa Metsäpirtti-järjestöistä.

1. Kokouksen avaus
Metsäpirtti Seuran puheenjohtaja avasi kokouksen toivottaen järjestöjen edustajat tervetulleiksi kokoukseen.
2. Työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aila Martelius-Mäkelä ja sihteeriksi Helka Korpela. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin 8.2.2014 pidetyn kokouksen pöytäkirja.
4. Menneet tapahtumat
Metsäpirtin pitäjuhlat Zaphorozhkojessa kesällä 2014. Toivottiin laajempaa tulkkausta tulevissa juhlissa. Suvannon pitäjäyhteisöjen matka järjestettiin vuonna 2014 Raudun ollessa vetovastuussa.
Suvannon seudun sukututkimuspiirin järjestämään Kuulutko sukuuni –tapahtumaanosallistui yli 1000 osallistujaa.
5. Tulevat tapahtumat
29.11.2014 Sakkola-seuran pikkujoulu, mahdollisuus osallistua.
30.11.2014 Etelä-Pohjanmaan Metsäpirttikerhon joulujuhla Seinä-joella.
6.12.2014 Ahtiaisten sukukirjan julkaisutilaisuus Uudessa-kaupungissa.
Vaskelan sukuseura täyttää 30 vuotta ensi vuonna.
Marteliusten sukuseura täyttää 30 vuotta ensi vuonna.
Pitäjäjuhlat vietetään ensi kesänä Mynämäellä, pääjärjestäjänä Kirvesmäki Kerho. Juhlat tullaan järjestämään Mynämäen seurakunnan tiloissa. Juhliin toivotaan ohjelmaa metsäpirttiläisiltä järjestöiltä, juhlapuheen sijaan useita puheenvuoroja. Juhliin ehdotettiin esimerkiksi kansallispukukavalkadia. Keskusteltiin Zaphorozhkojen edustajien kutsumisesta juhliin mukaan.
6. Muistomerkkialueen nykytilanne
Todettiin, että, muistomerkkialue on ollut kesän mittaan hyvin hoidettu:aluskasvillisuus pidetty matalana ja alue roskattomana. Metsäpirtti Seura maksaa paikalliselle miehelle muistomerkkialueen kunnossapidosta. Toukokuulla 2015 tehdään talkoomatka kevät-kunnostuksen merkeissä.
7. Perinneasiat
Todettiin perinneasioista pidetty seminaari Karjalatalolla 3.5.2014. Erkki Hiltunen kertoi Peräseinäjoen Pokin nykytilanteesta. Kiinteistöstä on lähdössä liikelaitos, mistä seuraa rahoitusongelmia. Todettiin, että Peräseinäjoelle mietinnässä olevan Metsäpirtti-museohankkeen suhteen on oltava nyt odottavalla kannalla. Todettiin, että talon rahoituksen ollessa varmalla pohjalla Metsäpirtti Seura tukee museon perustamista Pokkiin ja että Etelä-Pohjanmaan Metsäpirttikerho on valmis museon ylläpitovastuuseen.
8. Muut asiat
Erkki Hiltunen kerää Metsäpirttijärjestöjen yhteystietoja ja tapahtumatietoja tallennettavaksi nettiin. Pyydetään lähettämään Erkin sähköpostiin, koska hänellä on käyttöoikeudet Karjalan liiton nettisivustoon. Liiton sivujenkautta löytyy Metsäpirtti otsakkeen alta kunkin järjestön tiedot. Myös Kalevi Hyytiän ylläpitämä Metsäpirtti sivusto on edelleen käytössä.
Päätettiin Metsäpirtin pitäjäjuhlien vetovastuusta tulevan kymmenen vuoden aikana:
Tampere 2017
Turku 2019
Etelä-Pohjanmaa 2021
Helsinki 2023
Keskusteltiin ns. Metsäpirtti-salkusta, jonka materiaali olisi esiteltävissä eri tilaisuuksissa. Toivottiin Metsäpirtin näkyvyyttä myös Karjalaisilla kesäjuhlilla.
Metsäpirtti - posteri olisi tehtävä, samoin eri kylien posterit. Joentaan posteri oli esillä kokouksessa.
9. Seuraava kokous
Todettiin että Metsäpirttijärjestöjen kokouksen sijoittaminen Metsäpirtti Seuran kokouksen kanssa peräkkäin voisi olla jatkossakin hyvä ajankohta, koska näin saadaan enemmän väkeä paikalle.

Aila Martelius-Mäkelä
Puheenjohtaja

Helka Korpela
sihteeriTulosta sivu

METSÄPIRTTI-JÄRJESTÖT TOIMiKUNTA


Puheenjohtaja

Aila Martelius-Mäkelä
Eeronkatu 6, 23100 Mynämäki
puh. 050-5948712
email:  aila.martelius@nettikirje.fiTulevat Metsäpirtti- pitäjäjuhlat


Seuran päätösten mukaisesti Metsäpirtin pitäjäjuhlat järjestetään vuorovuosin Metsäpirtissä ja Suomessa eri kerhojen alueella. Metsäpirtti-järjestöt toimikunnan kokouksessa 22.11.2014 päätettiin kerhojen järjestämisvastuista seuraavan ohjelman mukaisesti:


Metsäpirtti                             2016
Tampere                                2017
Turku                                     2019
Etelä-Pohjanmaa                    2021
Helsinki                                  2023

 
Poutapilvi web design Oy