Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto ry

Karjalan Liitto
 

Millainen on hyvä henkilötietojen käsittely sukututkimuksessa ja sukuyhteisöissä?


Sukututkimustoimialan käytännesäännöt ovat laatineet sukuharrastuksen piirissä toimivat valtakunnalliset järjestöt, Suomen Sukututkimusseura (perustettu 1917), Sukuseurojen Keskusliitto SSK ry (perustettu 1979), Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto ry (perustettu 1999) ja Suomen Sukuhistoriallinen yhdistys ry (perustettu 2004).


Käytännesääntöjen tarkoituksena on luoda toimialaa varten ohjeita henkilötietojen käsittelyyn ja esittää tulkintoja ja suosituksia siitä, kuinka tiettyjä henkilötietolain määräyksiä tulee toimialalla soveltaa. Pyrkimyksenä on antaa toimialalle tietoa hyvästä ja oikeasta tietojenkäsittelytavasta, jotta rekisteröityjen yksityisyyden suojaa turvaavat perusoikeudet voidaan ottaa huomioon ja näin välttyä ongelmatilanteilta.

 

Käytännesäännöt (pdf)


Tulosta sivu
 
Poutapilvi web design Oy