Joensuun Sortavala-Seura

Karjalan Liitto
 

Joensuun Sortavala-Seuran historiaa

Alkuna yhdistykselle voitaneen pitää Joensuussa asuvien useiden sortavalalaisten kerholuonteista yhdessäoloa vuosina 1946 -1947. Varsinaisesti Joensuun Sortavala - Seura perustettiin 19.6.1979, kun Matti Sihvonen, Emil Siitonen ja Väinö Vehviläinen allekirjoittivat Joensuun Sortavala - Seura ry:n perustamista koskevan sopimuskirjan siihen sisältyvine yhdistyksen sääntöineen.

Yhdistyksen tarkoituksena on ollut ja on edelleen olla Sortavalan seudulta lähtöisin olevien karjalaisten keskeisenä yhdyssiteenä sekä karjalaisten ja karjalaisuudesta kiinnostuneiden kulttuurijärjestönä.

Seuran jäsenmäärä kasvoi tasaisesti ja oli korkeimmillaan 1990 luvulla lähes 270 jäsentä.

Hallituksen tukena toiminnassa on ollut eri aikoina toimikuntia kuten naistoimikunta, ohjelma- ja retkeilytoimikunta sekä kulttuuritoimikunta. Naistoimikunta toimi vuoteen 2000 saakka ja hankki myyjäisten, kahvituksen ja arpajaisten tuottona seuralle ratkaisevasti tuloja jäsenmaksujen lisäksi.

Kokouksia eli tarinatuokioita on perinteisesti pidetty talvikuukausina kerran kuussa. Niissä olennaista on ollut ja on edelleen kuulumiset ja muistelut. Usein on ollut eri alojen asiantuntijoita kertomassa kiinnostavista aiheista mm terveydestä ja kulttuurista. Yhteislaulu ja arpajaiset ovat kuuluneet ohjelmiin. Seura on tehnyt retkiä oman maakunnan lisäksi mm Iisalmeen, Kuhmoon ja Karjalan Liiton kesäjuhlille sekä tietysti Sortavalaan.

Yhdistys on osallistunut seuraavien hankkeiden kustannuksiin:

- Sortavalan pienoismalli, joka on Pohjois-Karjalan Museossa, Carelicumissa Joensuussa
- Karjalaan jääneiden sankarivainajien muistomerkki Joensuun ev.lut. hautausmaan vieressä
- Sortavalassa oleva sankarivainajien muistomerkki
- Sortavalan seurakunnan kirkkosalin lyijylasityö, jonka on tehnyt seuran jäsen Sulo Saikkonen

Seuran jäsenet ovat osallistuneet Sortavalan vanhan hautausmaan siivoustalkoisiin vuosittain.

Seura on osallistunut Joensuussa vuosina 1989, 1994 ja 2004 pidettyjen karjalaisten kesäjuhlien järjestelyihin aktiivisesti.

Vuonna 1989 hankittiin seuralle oma lippu, jonka vihki piispa Matti Sihvonen kesäjuhlien avajaispäivänä 16.6.1989.

Vuonna 1990 seura järjesti jäsenilleen matkan Sortavalaan. Se toteutettiin kolmessa erässä 5.6. – 12.6. välisenä aikana. Matkoihin osallistui noin 150 jäsentä. Matka oli historiallinen ensimmäisenä matkana sitten Sortavalasta lähdön.
(Lähde: Aarne Elfvengren: Joensuun Sortavala-Seura ry:n historiikki 1979-1998)


Tulosta sivu
 
Poutapilvi web design Oy