Hyvinkään Karjala-seura ry

Karjalan Liitto
 

Tervetuloa Hyvinkään Karjala-seuran jäseneksi!


Viime vuonna tuli kuluneeksi 77 vuotta, kun Hyvinkään Karjala-seuran syntysanat lausuttiin 16. helmikuuta 1941 Hyvinkään Suojeluskunnan talolla ja varsinainen perustamiskokous pidettiin maaliskuun 23 päivä samana vuonna. Nimekseen uusi yhdistys sai Hyvinkään Karjala-seura ry. ja yhdistyksen tarkoituksena oli ”olla karjalaisten keskeisenä yhdyssiteenä ja toimia heidän sosiaalisen ja henkisen asemansa tukemiseksi sekä tehdä tunnetuksi Karjalaa ja karjalaisia koskevia kysymyksiä sekä vaalia karjalaista kulttuuria.” 

Näitä tarkoitusperiä toteuttaen käynnistyi Hyvinkään Karjala-seuran toiminta vuonna 1941. Talvisodan jälkeen vuonna 1940 Hyvinkään, joka silloin oli kauppala, väkiluku lisääntyi 29,8%. Historia ei kerro kuinka paljon karjalaisia siirtyi sodan jaloista Hyvinkäälle, mutta vuonna 1990 suoritetusta väestörakenteen selvityksestä käy ilmi, että 3588 hyvinkääläistä oli syntynyt luovutetulla alueella, Karjalassa. Kun otetaan vielä huomioon heidän täällä syntyneet jälkeläisensä, voidaankin arvioida, että noin neljänneksellä hyvinkääläisiä ovat sukujuuret Karjalassa.

Seuran alkuperäisenä tarkoituksena oli ollut koota yhteen toisen maailmansodan aikana Hyvinkäälle evakuoidut karjalaiset ja toimia heitä yhdistävänä sekä karjalaista kulttuuriperinnettä säilyttävänä tekijänä. Seuran tarkoitus on edelleenkin sama. Sen lisäksi haluamme siirtää karjalaisuutta sekä karjalaista kulttuuriperinnettä jälkipolville ja olla siten yhtenä kulttuurin tuottajana kotikaupungissamme, Hyvinkäällä.

Seura kotipaikka Hyvinkäällä ja sen jäsenet ovat etupäässä täällä asuvia hyvinkääläisiä. Seuran toiminta on aktiivista ja kiinnostavaa. Vuonna 2016 seura järjesti tai osallistui 193 erilaiseen kokoontumiseen, tilaisuuteen tai tapahtumaan karjalaisuuden merkeissä. Seuran järjestämiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin osallistumiskertoja oli yli 8000!

Seuramme onkin Karjalan Liiton aktiivisimpia Karjala-seuroja. Olemme voittaneet kymmenenä viime vuotena peräkkäin Karjalan Liiton toimintakilpailuissa isojen seurojen sarjan. Komea kiertopalkinto on nähtävissä Museollamme, Kankurinkatu 4-6 H-talossa.

Yhteistyö muiden paikallisten toimijoiden, kaupungin kulttuuritoimen, molempien seurakuntien ja  yhdistysten kanssa on koettu myös hyväksi ja rikastuttavaksi kokemukseksi. Yhdessä olemme järjestäneet monia suuriakin tapahtumia kaupunkilaisten iloksi.


Seuran jäsenmaksu vuodelta 2018 on 30 €. Lapset ja nuoret 18 v. ja alle ovat  vapautettuja jäsenmaksusta.

Seuran jäsenmäärä on 403 ja ikäjakauma 1 v. ja  96 vuoden välillä 21.12..2017.

Lisää tietoa toiminnasta saat jäsentiedotteestasi ja seuran kotisivuilta:

 www. Karjalan Liitto.fi /Hyvinkään Karjala-seura


”Tuuha siekii mukkaa toimimaa, nii yhes myö saahaa enemmä aikaseks!”


Tulosta sivu
 
Poutapilvi web design Oy