Säätiö jakaa apurahoja touko-kesäkuussa. Apurahahakemukset tulee jättää Säätiön asiamiehelle vuosittain 30.11.-31.1. välisenä aikana.

Apurahoja myönnetään sekä yksityishenkilöille että yhteisöille seuraaviin tarkoituksiin:

  • Karjalaan ja karjalaiseen kulttuuriin liittyvään tieteellisen ja muuhun tutkimukseen
  • Karjalaa ja karjalaisuutta koskeviin yliopistojen ja korkeakoulujen opinnäytetöihin sekä
  • yhteisöille hankkeisiin, joiden tarkoituksena on tukea ja kehittää karjalaisen kulttuurin tutkimusta, edistämistä ja säilyttämistä.

Hakemus on vapaamuotoinen ja siitä tulee ilmetä seuraavat asiat:

  • Hakijan yhteystiedot (myös mahdollinen sähköpostiosoite)
  • Selvitys hankkeesta, johon apurahaa haetaan
  • Hankkeen kustannusarvio
  • Selvitys hankkeen rahoituksesta sekä sitä varten saaduista tai haetuista apurahoista/avustuksista
  • Tiedot mahdollisista suosittelijoista
Apurahojen hakeminen

Apurahat vuodelle 2019 ovat haettavissa 30.11.2018-31.1.2019