Wiipuri-Yhdistys ry:n jäsenkirje 1/2021

 

Käpylänkuja 1 A, 00610 HELSINKI
Sähköposti: wiipuri-yhdistys.ry@elisanet.fi
Kotisivut: www.viipuri.net

Hyvät Wiipuri-Yhdistyksen jäsenet

Toivotamme Teille kaikille oikein hyvää kuluvaa vuotta 2021. Vaikean viime vuoden jälkeen meillä on lupa odottaa valoisampia aikoja koronarokotusten käynnistyttyä. Tosin emme vielä tiedä, kuinka nopeasti rokotukset edistyvät ja milloin koronaviruspandemia saadaan kukistettua. Siksi joudumme kevätkauden tapahtumia ja niiden ajoitusta suunniteltaessa ottamaan huomioon koronapandemiasta mahdollisesti aiheutuvat rajoitukset.

Epävarmuudesta huolimatta olemme suunnitelleet kevätkaudelle kaksi tapahtumaa, sääntömääräisen kevätkokouksen maaliskuun ja Wiipuri-Yhdistyksen Kevätjuhlan huhtikuun lopulle. Kerhot käynnistävät toimintansa niin pian kuin se on rajoitusten mukaan suinkin mahdollista.

Vallitsevassa tilanteessa suurin osa tämän vuoden tapahtumista ajoitetaan syyskaudelle. Toivomme, että Wiipuri-salin jäsentapahtumien lisäksi voisimme tehdä alkusyksystä kahden – kolmen päivän kotimaan matkan vanhan ajan kesäretkien hengessä. Matkan kohteista otamme mielellämme ehdotuksia vastaan jäsenkunnalta.

Olemme hallituksessa pohtineet myös uudenlaisia jäsentapahtumia kerhojen rinnalle täydentämään niiden toimintaa. Ajatuksena on käynnistää syyskaudella Aamukahvitilaisuudet. Tilaisuuksiin kutsutaan ajankohtainen ja kiinnostava vieras, jota aamukahvin kera haastatellaan Viipuriin, sen nykyisyyteen, merkitykseen tai menneisyyteen liittyvillä kysymyksillä. Aamukahvitilaisuudet ovat karjalaisittain rentoja ja kestoltaan alle tunnin pituisia ja ne ovat kaikille jäsenille avoimia. Tarkoituksena on videoida tilaisuudet, jolloin niitä voi katsoa Wiipuri-Yhdistyksen kotisivuilta jälki- tai suoralähetyksenä myös kotisohvalta käsin.  

Tarkoituksena on lähteä liikkeelle varovasti järjestämällä syyskaudella ainakin yksi tilaisuus, jotta saadaan kokemusta uudesta tapahtumasta. Kokemusten perusteella päätetään sitten jatkoaikataulusta.

Syyskauden tapahtumista kerromme yksityiskohtaisemmin loppukesällä lähetettävässä jäsenkirjeessä.                                                                

Jäsenviestintä ja verkkotapahtumat

Koronapandemian mukanaan tuomat rajoitukset ja tapahtumien peruuntumiset ovat saaneet Karjalan Liiton ja jäsenyhdistykset uusimaan toimintatapojaan ja suuntaamaan entistä enemmän tietoa ja tapahtumia verkkoon, jossa ne ovat kaikkien saatavissa. Wiipuri-Yhdistyksessä olemme viime kuukausien aikana kehittäneet sosiaalisen median välineitä, jotta pysyisimme kehityksessä mukana. Olemme uudistaneet kotisivut ja ottaneet käyttöön facebook-sivut. Kotisivuilla on hyvin paljon tietoa Wiipuri-Yhdistyksestä ja sen toiminnasta, ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia sekä runsaasti tietoa Wiipurin kaupungista. Jos olet itse Facebookissa, niin etsi palvelusta ryhmä ” Wiipuri-Yhdistys ry” ja pyydä mahdollisuutta liittyä ryhmään. Näin saamme vähitellen lisää jäseniä ja näkyvyyttä Facebook -sivuillemme.

Jäsenviestinnän merkitys korostuu poikkeuksellisina aikoina. Sovittuja tapahtumia joudutaan siirtämään tai perumaan tai tulee muuta tarvetta saada tietoa jäsenille nopeasti. Kirjeposti ei sovi tällaiseen pikaviestintään hitautensa takia. Sen sijaan kotisivut internetissä ja sähköposti mahdollistavat ajantasaisen ja nopean viestinnän jäsenille. Jäsenten yhteydenotot Wiipuri-Yhdistykseen tapahtuvat nykyisin pääsääntöisesti sähköpostilla.  

Haasteena meillä Wiipuri-Yhdistyksessä on se, että vain noin puolet jäsenistä on ilmoittanut yhdistykselle sähköpostiosoitteen. Siksi pyydämme teitä ilmoittamaan sähköpostiosoitteenne, jos ette ole vielä sitä tehnyt. Ellei itsellä ole sähköpostia tai internet-yhteyttä eikä ole mahdollista niitä hankkia, olisiko mahdollista sopia perheenjäsenen tai muun läheisen kanssa, että yhdistyksen sähköposteja voidaan lähettää hänen sähköpostiin välitettäväksi jäsenelle. Ehkäpä läheisten kanssa voisi katsoa yhdessä myös Wiipuri-Yhdistyksen tai Karjalan Liiton videoituja tapahtumia ja samalla siirtää viipurilaisia perinteitä uusille sukupolville.    

Kotisivujen ja sähköpostiviestien rinnalle meillä on aikomus perustaa Wiipuri-Yhdistyksen tekstiviesti-rinki niille jäsenille, joilla ei ole mahdollisuutta sähköpostiin tai kotisivujen seurantaan. Tekstiviestien avulla on helppo lähettää lyhyitä viestejä uusista tapahtumista tai muutoksista jäsenille. Tämän takia pyydämme niitä jäseniä, jotka haluavat saada tekstiviesteillä tiedotteita, lähettämään ystävällisesti puhelinnumeronsa tekstiviestillä puheenjohtajan numeroon 050 570 4872. Muistakaa laittaa viestiin nimenne, koska muuten emme tiedä, kenelle numero kuuluu.

Olemme käsitelleet tässä yhteydessä jäsenviestintää näin paljon, koska haluamme varmistaa, ettei yksikään jäsen jäisi Wiipuri-Yhdistyksen viestinnän tai tapahtumien ulkopuolelle.

 

Jäsenmaksujen laskutus uudistuu

Jäsenmaksujen laskutus muuttuu tämän vuoden alusta niin, että jäsenmaksulasku lähetetään jäsenille suoraan Karjalan Liitosta. Lasku tulee uudistuvan Karjalan Kunnaat- jäsenlehden mukana helmikuun alussa.

Wiipuri-Yhdistyksen jäsen saa Karjalan Liitosta yhden laskun, johon on koottu eriteltynä Wiipuri-Yhdistyksen ja Karjalan Liiton jäsenmaksun lisäksi myös kaikkien muiden jäsenyhteisöjen jäsenmaksut, joissa hän on jäsenenä. Yhteiselle laskulle yhteissummaksi kertyy jäsenen kaikkien jäsenseurojen ja Liiton jäsenmaksu.

Karjalan Liitto tilittää jäsenmaksut jäsenseuroille sen jälkeen, kun jäsenet ovat maksaneet laskun kokonaisuudessaan laskussa ilmoitetulle tilille. Tämän takia on tärkeää, että jäsenet maksavat jäsenmaksun eräpäivään mennessä niin ettei tilityksissä tule viivästyksiä. Muistakaa myös käyttää viitenumeroa maksaessanne.

Jäsenmaksulaskutuksen uudistus on niin Wiipuri-Yhdistyksen kuin kaikkien muidenkin jäsenseurojen etujen mukaista, koska se vähentää postitus- ja pankkipalvelukuluja ja auttaa osaltaan pitämään jäsenmaksut kohtuullisina. Tulevaisuudessa Liiton tavoitteena on kehittää jäsenrekisteristä monipuolinen jäsenseurojen ja jäsenten yhteinen jäsenpalvelukanava, jota voidaan hyödyntää mm. viestinnässä.

Jäsenkortit maksaneille jäsenille lähetetään Karjalan Kunnaiden mukana toukokuussa. Kannattaa käydä katsomassa Karjalan Liiton kotisivuilta Liiton ja yhteistyökumppaneiden jäsenedut. Jäsenetuja hyödyntämällä jäsenmaksun voi saada takaisin hyvinkin nopeasti.

Mikäli Sinulla tulee asiasta kysyttävää, voit lähettää sähköpostia wiipuri-yhdistys.ry@elisanet.fi tai soittaa Jorma Koistiselle p. 050 570 4872.
 

Kevätkauden kerhotoiminta ja jäsentapahtumat 

Naisten ja miesten kerhot käynnistävät toimintansa niin pian kun se on koronarajoitusten mukaan mahdollista ja turvallista. Kerhojen puheenjohtajat ilmoittavat erikseen toiminnan käynnistymisestä jäsenille.

Maaliskuu

Sunnuntaina 28.3. klo 13.00 pidetään yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous Teams-yhteydellä. Lue tarkemmat osallistumisohjeet vuosikokouskutsusta täältä. Kokouksessa valitaan yhdistykselle puheenjohtaja sekä tarvittavat hallituksen jäsenet ja toiminnantarkastajat. Lisäksi kokouksessa käsitellään vuoden 2020 tilinpäätös sekä muut sääntömääräiset asiat.

Hallituksessa käytyjen keskustelujen perusteella osa erovuorossa olevista jäsenistä haluaa tehdä tilaa tuoreille voimille eivätkä ole enää käytettävissä hallitustehtäviin. Siten yhdistyksemme tarvitsee ainakin uuden sihteerin sekä rahastonhoitajan aiemmin oman toimen ohella hoidettuun tehtävään. Molemmat tehtävät ovat tärkeitä ja mielenkiintoisia. Sihteeri ja rahastonhoitaja kuuluvat perinteisesti hallitukseen, mutta rahastonhoitajan tehtäviä voi hoitaa myös hallituksen ulkopuolelta. Mikäli olet kiinnostunut tulemaan mukaan Wiipuri-Yhdistyksen aktiivitoimintaan tai Sinulla on kysyttävää, toivomme Sinun ottavan yhteyttä lähettämällä viestin yhdistyksen sähköpostiin.

Pyydämme jäsenkuntaa valmistelemaan aktiivisesti henkilövaaleja etukäteen onnistuneiden valintojen varmistamiseksi.

Virallisen kokouksen jälkeen Karjalan Liiton puheenjohtaja ja hallituksemme jäsen Outi Örn kertoo Liiton tuoreimmat kuulumiset.
 

Huhtikuu

Sunnuntai 25.4. klo 13.00 pidetään Wiipuri-salissa Yhdistyksen kevätjuhla. Toivomme hartaasti, että voimme juhlistaa kevään tuloa ja tapaamista paikan päällä pitkästä aikaa. Ohjelmassa tulee olemaan musiikkia ja laulua sekä ”Aikamatka Viipuriin” kirjan tekijöiden Mikko Mäntyniemen ja Pekka Kantasen valokuvashow Viipurista. Tilaisuuden lopuksi laskemme kukat Evakkoäiti-muistomerkille. Tilaisuus tullaan myös videoimaan, jolloin virtuaalisesta kevätjuhlasta voivat nauttia Wiipuri-Yhdistyksen omien sivujen kautta nekin jäsenet, jotka eivät pääse tilaisuuteen paikan päälle.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu ja 10€:n kahviraha.

 

Kesäkuu

Karjalaiset Kesäjuhlat järjestetään 18.-20.6.2021 Raumalla. Kesäjuhlien ohjelmarunko on perinteellinen ja se on nähtävissä Karjalan Liiton kotisivuilla.

Kaikki jäsentapahtumat näkyvät myös Wiipuri-Yhdistyksen kotisivuilla www.viipuri.net. Lisäksi ilmoitamme jäsentapahtumista Karjala-lehden seurapalstalla ja muistutamme jäseniä tapahtumista sähköpostilla.

 

Lämpimästi tervetuloa tilaisuuksiimme, ota myös tuttavasi mukaan!

Aurinkoista kevättä toivottaen,

Wiipuri-Yhdistys ry,

Hallitus