Wiipuri-Yhdistys r.y.

Wiipuri-Yhdistys Viikon seurana

Lue lisää

Kerhot

Lue lisää

Tapahtumat

Lue lisää

Wiipuri-sali

Lue lisää

Tiedotteet

Lue lisää

Liity jäseneksi

Lue lisää

Viipuri-tietoa

Lue lisää

Hallitus

Lue lisää

Säännöt

Lue lisää

W-Y:n facebook

facebook

Kokoukset

Lue lisää

VUOSIKOKOUSKUTSU

Wiipuri-Yhdistys ry:n jäsenille

Kutsu Wiipuri-Yhdistys ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 2023

Tervetuloa Wiipuri-Yhdistys ry:n vuosikokoukseen sunnuntaina 26.3.2023 klo 13.00.  
Kokouspaikka on Karjalatalon Wiipuri-sali, 3.krs,
Käpylänkuja 1, Helsinki.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:n määräämät asiat.

Tervetuloa kokoukseen,
Hallitus,
Puolesta Jorma Koistinen                                       

Puheenjohtaja                                                                                                         

ESITYSLISTA VUOSIKOKOUKSELLE 26.3.2023 klo 13.00

1. Kokouksen avaus, hallituksen puheenjohtaja Jorma Koistinen

2. Valitaan kokoukselle

   2.1. puheenjohtaja

   2.2. sihteeri

   2.3. ääntenlaskijat

   2.4. pöytäkirjan tarkastajat

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

   3.1. Säännöt 9 § 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimihenkilöille ja muista toimenpiteistä,      joihin edellisen vuoden hallinto ja tilit ehkä antavat aihetta

7. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle toimintavuodelle

8. Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma sekä talousarvio

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi

   9.1 Nykyinen puheenjohtaja Jorma Koistinen on erovuorossa eikä hän ole enää käytettävissä puheenjohtajan tehtävään

10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle sääntöjen 6 § mukaisesti

   10.1 Erovuorossa ovat Mikko Mäntyniemi ja Jouni Sutela. Lisäksi on valittava hallituksesta eronneen Pauliina Santalan tilalle uusi jäsen               kahdeksi vuodeksi. 

11. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä

12. Valitaan tarvittavat toimikunnat

13. Päätetään missä sanomalehdessä kokouskutsut julkaistaan ja miten muut tiedonannot toimitetaan jäsenille
 

14. Käsitellään muut asiat

15. Käsitellään asiat, jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa             käsiteltäväksi

16. Kokouksen päättäminen

< maaliskuu 2023 >
vkomatiketopelasu
09 27 28 1 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31 1 2
14 3 4 5 6 7 8 9