Toimintaa

Suur-Jaakkimalaiset r.y.
TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2019


Toimintasuunnitelmamme sisältää erilaisia tapahtumia, jotka ovat suunnattuja kotiseutumme Jaakkiman, Lumivaaran ja Lahdenpohjan alueen tuntemiseen sekä jäsenistömme lisäämiseen. Karjalan Liiton teema alkavalle vuodelle on lapset ja nuoret. Pyrimme huomioimaan tämän tuelevassa ohjelmassamme. Kaikki ovat tervetulleita osallistumaan retkiin ja tapahtumiin, tai vaikkapa vain opettelemaan piiraiden tekoa karjalaisittain

1.    Teemme yhteistyötä jaakkimalaisten, lumivaaralaisten, lahdenpohjalaisten ja Laatokan karjalaisten yhdistysten ja seurojen kanssa, erityisesti huomioimalla tiedottaminen ja kutsut tilaisuuksiimme.
2.    Huolehdimme jäsenhankinnasta ja pyrimme saamaan nuoria yhdistyksemme aktiivitoimintaan.  Tuemme lasten ja nuorten toimintaa Karjalaisen Nuorisoliitto ry:n kautta.
3.    Kehitämme yhdistyksemme ulospäin suuntautuvaa toimintaa ja pyrimme sitä kautta saamaan uusia aktiivisia toimijoita yhdistykseen.
4.    Osallistumme Suur-Jaakkima-alueen rajantakaisten pyhien paikkojen, kirkkomaiden, hautausmaiden ja muistomerkkien suojeluun yhteistyössä Karjalan Liiton ja valtiovallan kanssa. Osallistumme kotipitäjiemme hautausmaiden ja kirkkojen piha-alueiden ylläpitoon. Toivomme, että jäsenistömme alueella vieraillessaan pitävät huolta alueen siisteydestä. Ongelmista pyydetään ilmoittamaan hallituksen jäsenille. Kultturellista yhteydenpitoa lisätään paikallisten kanssa.
5.     Tuemme Jaakkiman Sanomien toimitustyötä. Olemme aktiivisia lehden sisällön tuottamiseen.
6.    Yhdistys kustantaa kyläkirjoja ja perinnevihkosia. Näiden tekeminen vaalii perinnettä ja jättää tuleville sukupolville tietoa menneistä ajoista ja elämästä. Kirjoilla on omat toimitusryhmänsä ja talousarvionsa.
7.    Osallistumme Karjalan Liiton, Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liiton, Laatokan karjalaisten yhdistysten, Pääsky ry:n, Jaakkima-Säätiön, Jaakkimalaisten seura ry:n, Etelä-Suomen Lumivaaralaiset ry:n sekä muiden Suur-Jaakkimalaisia lähellä olevien yhdistysten toimintaan.