Ruskeala-Seuran tapahtumat

Ruskeala-Seuran/ Pääkaupungin Ruskeala-Seura ry:n tapahtumat

Raportti vuosikokouksesta 2021

Ruskeala-Seura ry:n sääntömääräisessä vuosikokouksessa jäsenet päättävät seuran taloudesta ja toiminnasta sekä valitsevat jäsenet hallitukseen, joka valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä nimeää rahastonhoitajan. 

Lauantaina 13.2.2021 klo 13-15 käsiteltiin sääntöjen 10 §:n määräämät asiat.

Karjalatalon Laatokka-salissa paikalla olivat Esko T. Rautanen, Eeva Hasunen, Aune Holopainen ja Erkki Pitkänen. Videoyhteyden kautta kokoukseen osallistuivat  Anneli Nikkinen, Aulis Nikkinen, Leena Repetti, Anneli Savolainen, Kari Selkimo, Marjukka Sellin ja Katri Tuominen  ja  sähköpostitse Anu Kekki, Pirkko Koskivirta, Keijo Sorjonen, Kari Syrjänen ja Piia Vottonen.

Esko T. Rautanen avasi kokouksen, ja jatkoi kokouksen puheenjohtajana, sihteerinä oli Eeva Hasunen ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anneli ja Aulis Nikkinen.

Osallistujat olivat perehtyneet vuosikokouksen aineistoon etukäteen.  Vuosikertomus vuodelta 2020  oli koronavuodesta huolimatta kymmensivuinen. Toimintaa siis on ollut.  Vuosikertomus hyväksyttiin.  Hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus

Ruskeala-Seuran jäsenmaksu 26,00 euroa vuodelle 2021 muodostuu Karjalan Liiton (KL) jäsenmaksusta (20 euroa/jäsen) ja seuran jäsenmaksusta (5 euroa/jäsen), ja Karjalan Liiton Uudenmaan piirin (KLUP)  jäsenmaksu 1 euro/jäsen. Jäsenmaksut kerää Karjalan Liitto ja tilittää seuralle sen osuuden. Jos olet useamman karjalaisseuran jäsen, sinulta peritään vain kerran KL:n ja KLUP:n maksut.

Kokous hyväksyi vuodelle 2021 talousarvion ja toimintaa linjaavan suunnitelman, jonka mukaisesti toimintaa järjestetään koronatilanne huomioiden lyhyelläkin varoitusajalla. Seuraavien kahden tilaisuuden suunnitelmat ovat jo pitkällä:

  • kotimaan matka Turun suuntaan
  • joulujuhla 

Hallituksen vuonna 2021 jatkavat Aune Holopainen, Anu Kekki, Esko T. Rautanen, Marjukka Sellin, kaksivuotiskaudelle 2021-2022 valittiin Eeva Hasunen, Erkki Pitkänen, Kari Selkimo, Katri Tuominen ja Piia Vottonen. (Vuosikokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan uusi hallitus jakoi tehtäviä seuraavasti: puheenjohtaja on Esko Rautanen, varapuheenjohtaja Marjukka Sellin, sihteeri Eeva Hasunen ja rahastonhoitaja Anu Kekki.)

Toiminnantarkastajaksi valittiin Hannu Saharinen ja varalle Jaana Aalto.

Kokouskutsut ja muut tiedotteet lähetetään jäsenille Uutis-Ruskiilaisessa.