Ruskeala-Seuran tapahtumat

Ruskeala-Seuran/ Pääkaupungin Ruskeala-Seura ry:n tapahtumat

Kutsu vuosikokoukseen 2021 

Ruskeala-Seura ry/ Hallitus 24.1.2021
Hyvä Ruskeala-Seura ry:n jäsen.

Ruskeala-Seura ry:n vuosikokous 2021

lauantaina 13.2.2021 kello 13–15 Laatokka-sali, videoneuvottelu, neuvottelupuhelu 

tai etukäteen lähetetty sähköpostiviesti tai kirje.

TERVETULOA OSALLISTUMAAN VALITSEMALLASI TAVALLA!

 

Koronatilanteen vuoksi vain enintään kymmenen hengen tilaisuudet ovat sallittuja, siksi kokoukseen osallistuvat Laatokka-salissa seuran puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi kahdeksan arvalla valittua kokoukseen ilmoittautunutta.

Laki (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200677) väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi (677/2020) antaa mahdollisuuden järjestää kokouksen niin, että siihen voi osallistua jokainen yhdistyksen jäsen.

Hallitus on järjestänyt niin, että kokoukseen voi osallistua seuraavilla tavoilla:

  1. Laatokka-salissa joko henkilökohtaisesti tai asiamiestä käyttämällä,
  2. etukäteen joko sähköpostiviestillä tai postitse kirjeellä,
  3. osallistumalla henkilökohtaisesti videoneuvotteluun,
  4. osallistumalla henkilökohtaisesti neuvottelupuheluun.

Kohtien 3 ja 4 mukainen mahdollisuus järjestetään, mikäli joku kokoukseen ilmoittautunut on ilmoittanut haluavansa käyttää kyseistä tapaa. Kyseisille henkilöille lähetetään osallistumisohjeet ennen kokousta.

Kokoukseen pitää ilmoittautua, ilmoittaumiset viimeistään 3.2.2021 seuran sihteerille Eeva Hasuselle (eeva.hasunen@welho.com tai puhelin 040 539 3323 tai Orvokkikuja 4 A 11, 01300 Vantaa). Ilmoittautumisen tulee sisältää tieto siitä, mitä kokoukseen osallistumistapa toivoo. Laatokka-saliin ilmoittautuvien tulee ilmoittaa, osallistuuko itse vai käyttääkö asiamiestä. Asiamiehen tulee Ruskeala-Seura ry:n jäsen. Mikäli haluaa osallistua videoneuvotteluun, tulee sihteerille ilmoittaa sähköpostiosoite. Mikäli haluaa osallistua neuvottelupuheluun, tulee sihteerille ilmoittaa puhelinnumero.

Laatokka-salin kokoukseen ilmoittautuneille ilmoitetaan arvonnan tulos 9.2.2021.

Laatokka-salin kokouksessa ei ole tarjoilua. Asiamiehen tulee Laatokka-salissa kokouksen alussa jättää kokouksen sihteerille valtakirja edustamiltaan seuran jäseniltä.

Sähköpostiviestillä tai kirjeellä osallistuttaessa tulee mainita, mitkä hallituksen ehdotuksista jäsen hyväksyy ja mitä hän ei hyväksy. Viesti tai kirje on lähetettävä viimeistään 3.2.2021. Sen voi lähettää samassa viestissä tai kirjeessä kuin ilmoittautumisen kokoukseen.