Ruskeala-Seuran tapahtumat

Ruskeala-Seuran/ Pääkaupungin Ruskeala-Seura ry:n tapahtumat

Toimintaa vuonna 2020

Omat tapahtumat:

Vuosi 2020 on monien korona-pandemian vuoksi peruttujen tapahtumien vuosi. Ennen peruutusten alkua  Ruskeala-Seura ehti järjestää sääntömääräisen kevätkokouksensa. Elokuussa pandemia-tilanne näytti olevan hallittavissa ja antoisa kotimaan matkan tehtiin turvajärjestelyin. Myöhemmin syksyllä seuran perinnelehti Ruskiilainen 4/2020 tuotiin julkisuuteen ja on nyt tilattavissa kaupastamme.

***************************************************************

Kotiseututyö Ruskealassa

Ruskealan hautausmaan kunnossapito -työryhmän käynnistämä aidankorjausprojekti saatiin valmiiksi.

Julkaisutoiminta 

Jäsenlehti Uutis-Ruskiilainen ilmestyi 6 kertaa. 2. Perinnelehti Ruskiilainen 4/2020 toimitettiin ja julkaistiin. 3. Ruskeala-aiheisten teosten julkaisemista kannustettiin ja markkinoinnissa avustettiin. 4.Ruskeala-aiheisia painotuotteita tuotettiin Ruskeala-tietouden levittämiseen.

Myynti

Omien julkaisujen ja muiden omien sekä lahjoitus- ja välitystuotteiden myyntiä tehtiin verkon välityksellä.

Toiminnan rahoitus

Matkat ja retket sekä yhteiset ateriatilaisuudet rahoitettiin osallistujilta perittävillä maksuilla. Perinne- ja julkaisutoimintaan haettiin  rahoitusta eri lähteistä. Tavara- ja rahalahjoituksia on otettu vastaan. Jäsenmaksuilla rahoitetaan jäsenkokoukset ja jäsentiedote.

Omaehtoinen liikkuminen 

Aktiivinen ruskiilainen -ohjelma jatkui: kannustamme paitsi liikkumaan myös kirjaamaan liikuntasuoritukset ja palauttamaan suorituskortit sihteerille vuoden lopussa. Aktiivinen ruskiilainen tuo Ruskeala-Seuralle suorituspisteitä Karjalan Liiton kuntoisuuskisassa. Siis: Kuntoralli-kortti jokaiselle! Sihteeriltä saa lisätietoja.

***************************************************************

Osallistuminen ja yhteistyö 2020

Karjalan Liiton tilaisuudet 

Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitto - KPYL.

Karjalan Liiton Uudenmaan Piiri - KLUP 

Karjalainen Nuorisoliitto

Villa Salmela FaceBookissa

Muiden karjalaisten seurojen ja yhdistysten tilaisuudet ja toiminta - teemme yhteistyötä ja seuraamme tarjolla olevaa tapahtuma-antia. Osallistumisideoita annamme eri medioissa!

***************************************************************

Kokoukset

  • Jäsenkokousta varten varataan tila Karjalatalolla (80-120 euroa/kerta), etäkokousten järjestämismahdollisuuksia selvitetään. Vuosittain pidetään yksi varsinainen jäsenkokous.
  • Hallituksen kokouksia varten varataan tila Keskuskirjasto Oodista (maksuton), etäkokouksia ja sähköpostikokouksia pidetään tarvittaessa. Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa.
  • Lehtiryhmä valmistelee perinnelehti Ruskiilaisen. Lehtirymän kokouksia pidetään lehden julkaisuvuonna. Lehti julkaistaan joulujuhlan aikaan.
  • Hautausmaan hoitoryhmä keskustelee sähköpostitse tai puhelimitse.