Ruskeala-Seura

Pääkaupungin Ruskeala-Seura ry

Lue lisää

Ruskeala-tietoa -> Bibliografia Ruskealae

Bibliografia Ruskealae 2021

Ruskeala-Seura ry / Arkistointiprojekti / Kari Selkimo

Painetun kirjallisuuden luettelo, kirjastoluokitus (UDK) -linkki

Tässä Laatokan Karjalan Ruskealan pitäjän bibliografiassa mainituissa monissa uudemmissa paikallis-historioissa ja lehtiartikkeleissa on lisäksi runsaasti alaviitteitä kunkin julkaisun lähdeluetteloon, joissa mainituissa teoksissa Ruskealaa on enemmän tai vähemmän käsitelty. Julkaisun nimikkeen lopussa on maininta, mikäli tuote on myynnissä (M), lainattavissa (L), tietoverkossa (V) tai sen saatavuudesta ei ole tietoa (–).

0 Yleisteokset. Kirja-ala. Joukkotiedotus. 01 Bibliografiat. Julkaisuluettelot. Luettelot. 02 Kirjastotoimi. 03 Tietosanakirjat. Hakuteokset. 04 Sekalaiset. Pienpainatteet. Esitteet. 05 Kausijulkaisut. Aika-kauslehdet. 058 Yleissisältöiset vuosikirjat. Osoitekirjat. 061 Yhteisöt. Järjestöt. Säätiöt. Kokoukset. 07 Sanomalehtitoimi. 08 Kokoomateokset. 09 Käsikirjoitukset. 010 Lehtiartikkelit.

Ruskeala

061 Kallio Matti, Riikonen Juha: Ruskeala-Seura ry. Ruskeala-Seura ry. (Joensuu), LaserMedia Oy, Joensuu 2019. (M: Ruskeala-Seura, Helsinki)

061 Nikkinen Anneli: Pääkaupungin Ruskeala-Seura ry 50-vuotta. Kuvakirja. Pääkaupungin Ruskeala-Seura 2019. (M: Ruskeala-Seura)

061 Partanen Jukka: Ruskea Säätiö 1948–2013. Kustantaja: Ruskea Säätiö. Juvent Print, Tampere 2013. ISBN 978-952-93-1994-7. (M: Ruskeala-Seura)

Karjala (osia: Ruskeala)

01 Tuulio Tyyni: Tilma Hainari. Karjalan tytär. WSOY Porvoo 1952. 207 s. (L: kirjastot)

058 Pohjola, Leo G. (toim.): Karjalaisten Osoitekalenteri. Kustannusliike Pohjola ja Kumpp., Jyväskylä 1952. (V. 1953 ilmestyväksi tarkoitettua osoitekalenterin jatko-osaa ei ole julkaistu).(L: Karjalan Liiton kirjasto. V: www.genealogia.fi/hakem/karjala/index.htm)

058 Siirtokarjalaisten tie. Osat I–IV sekä osoitehakemisto. Kustantaja Nyky-Karjala Oy Turku. Polytypos Turku 1970. (L: kirjastot)

058 Evakkotaival – Karjalan siirtoväen tarina (Kirjoittajat: Keijo K. Kulha, Laila Hirvisaari, Pertti Hakanen, Sari Savikko, Hanna Pukkila-Toivonen). Kustantaja: Amanita Oy, Somerniemi. Bookwell Oy, Porvoo. ISBN 978-952-5330-99-1. (L: kirjastot)

1 Filosofia. Psykologia. Rajatieto. 11 Filosofia. 159.9. Psykologia. 17 Etiikka. 2 Uskonto. Teologia. 21 Uskonto. Teologia. 27 Yleinen kirkkohistoria.

Ruskeala

2 Liljeblad Karl Emil: Ruskealan 100-vuotias kirkko vuonna 1934. Oy Raamattutalon kirjapaino, Sortavala 1934. (V: http://digikoivikko.vaarakirjastot.fi/items/show/1006)

Karjala (osia: Ruskeala)

2 Koponen Paavo: Karjalan kirkkokummut. Tammi, 1999. ISBN 951-3114317. (L: kirjastot)

2 Kinnunen Mauri: Herätysliike kahden kulttuurin rajalla. Lestadiolaisuus Karjalassa 1870–1939. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto 2004. ISBN 1459-4331/1459-4323.

(V: https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/13447/951391835.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

3 Yhteiskuntatieteet. 30 Yhteiskuntapolitiikka. Sosiaalipolitiikka. 31 Tilasto. Väestötiede. 314 Väestö-tutkimus. Demografia. Muuttoliike. Siirtolaisuus. Sosiologia. 32 Politiikka. Tutkimus. 33 Kansantalous-tiede. Elinkeinot. Matkailu. 334 Osuustoiminta. 336 Kunnallistalous. 336.7 Pankit. 338 Elinkeinot. Palvelusektori. Matkailuelinkeino. 339 Kauppa. 34 Oikeus. 35 Julkishallinto. Kunnallishallinto. Sota-tiede. 36 Sosiaalihuolto. Asuminen. Vakuutus. 37 Kasvatus. Opetus. Koulutus.

Ruskeala

314 Selkimo Kari: Venäjän kirjat ja Amerikan passit. Maastamuuttoa Laatokan Karjalan Ruskealan pitäjästä 125 vuotta Suomen autonomian ajoilta itsenäisyyden alkuun. Omakustanne. Helsinki 2018. ISBN 978-952-99395-6-5. (M: Ruskeala-Seura ja kirjoittaja)

32 Selkimo Kari: Aatteiden paloa Ruskealan pitäjässä. Yhdistystoimintaa Laatokan Karjalan Ruskealassa säädyistä tasavaltaan. Helsinki (ilm. v. 2021). ISBN 978-952-99395-8-9. (M: Ruskeala-Seura ja kirjoittaja)

336.7 Ruskealan Säästöpankki 1908–1933. Sortavala 1933. Ruskealan kunnan Säästöpankki per. v. 1908, yhd. Sortavalan Säästöpankkiin 9.8.1942. (L: –. Tarkemmat tiedot: ks. seur. 339 Selkimo Kari: Rahan liikkeet Ruskealan pitäjässä, s. 106–107).

339 Selkimo Kari: Rahan liikkeet Ruskealan pitäjässä. Yhteiskuntatalouden toimijoita Laatokan Karjalan Ruskealan pitäjässä 125 vuotta Suomen autonomian ajoilta alueluovutukseen. Omakustanne. Helsinki 2019. ISBN 978-952-99395-7-2. (M: Ruskeala-Seura ja kirjoittaja)

35 Kallio Aimo – Hyvärinen Onni: Ruskeala pitäjänä ja kuntana. Julkaisija Ruskealan kunta 1938. Kansan Voima Oy:n kirjapaino, Sortavala 1938. (L: varastokirjastot)

36 Hallikorpi K. H. (Kaarlo Henrik, ent. Schroeder): Asunto-olot Ruskealan pitäjässä. Opinnäytetyö Helsingin Yliopisto 1911. (L: –. Ei myöskään Karjalan Liiton kirjastossa.)

37 Kokko Pentti: Tuntematon kansakoulunopettaja: Taavi Kokko. Luumäeltä Ruskealaan 1865–1907. Raamatutrükikoda, Tallinn 2016. ISBN 978 952 93-6176-2. (M: kirjoittaja)

37 Virtanen Väinö: Kansanopetustyöstä Ruskealassa. Sortavalan Kirjapaino O.Y. Sortavala 1917.

(L: –. Ei myöskään Karjalan Liiton kirjastossa.)

Karjala (osia:Ruskeala)

31 Huovila Marja: Työ on miehen kunnia – Siirtopoikien työpalvelu 1940–1942. Gummerus kirjapaino Oy Saarijärvi 2003. ISBN 952-91-5805-X. (L: kirjastot)

31 Paavilainen Sinikka: Työtytöt. Tytöt isänmaan palveluksessa 1941–1945. Minerva Kustannus Oy. 2010. ISBN 978-952-492-373-6. (L: kirjastot)

31 Pelkonen Elna: Marttatyötä Laatokan Karjalassa. Siirtomarttojen Pohjoinen piiriliitto, Pieksämäki 1958. (L: kirjastot)

31 Rapo Jaana: Marttatyötä Karjalassa. Missä Martta, siellä koti. Koonnut Jaana Rapo 2012. www.martat.fi. (L: Karjalan Liiton kirjasto)

32 Soikkanen Hannu: Luovutetun Karjalan Työväenliikkeen historia. Tammi, Helsinki 1970. (L: kirjastot)

37 Harju Aaro: Maalaiskansakoulujen tarkastustoimi vuosina 1861–1921. Studia Historica Jyväskyläensia 38; Jyväskylän Yliopisto, Jyväskylä 1988.

(V:https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/67997/4/Harju_Aaro_screen.pdf)

 

4 Maantiede. Matkat. Kansatiede.

Karjala (osia: Ruskeala)

4 Lehtipuu Markus: Karjala, Suomalainen Matkaopas. Otavan Kirjapaino Oy, 2005. ISBN 952-9715-23-4. (L: kirjastot)

4 Lehtipuu Markus: Karjalan tragedia. Kuinka Suomen kauneimmasta maakunnasta tuli koko Euroopan häpeäpilkku. Suomalainen Matkaopas Finnish Guidebooks Oy, Otavan Kirjapaino Keuruu 2004. ISBN 952-9715-21-8. (L: kirjastot)

4 Lehto Liisa (toim.): Kaipaus Karjalaan. Matkoja kotiseudulle. SKS Helsinki, Saarijärven Offset Oy, Saarijärvi 2010. ISBN 978-952-222-167-4, ISSN 0453-2201. (L: kirjastot)

4 Rissanen Markus (toim.): Karjala 2015, Automatka Suojärveltä Terijoen kautta Viipuriin. Julkaisija Karjala-lehti Oy. Raamatutrükikoda, Tallinn 2016. ISBN 978-952-93-7410-6. (L: kirjastot)

4 Vartiainen Juha (toim.): Suursaaresta Petsamoon. Raamatutrükikoda, Tallinn 2016. ISBN 978-952-472-267-4. (L: kirjastot)

 

5 Matematiikka. Luonnontieteet. 51 Matematiikka. 553 Malmigeologia. 57 Biologia. Kasvitiede. 59 Eläintiede. 6 Soveltavat tieteet. Lääketiede. Tekniikka. 61 Lääketiede. 615 Farmasia. Apteekit. 62 Tekniikka. Teollisuus. 622 Kaivostekniikka. 625 Tienrakennus, radanrakennus. 629 Raidekulkuneuvot, junat. 63 Maatalous. Metsätalous. Kalastus. 64 Kotitalous. 65 Teollisuuden ja kaupan hallinto. 654 Tietoliikenne. 656 Tieliikenne. Rautatieliikenne. Vesiliikenne. 658.8 Vähittäiskauppa. Tukkukauppa. 66 Kemia. 67 Teollisuus. 679 Kiviteollisuus. 688 Käsityöt. 69 Talonrakennus.

Ruskeala

62 Selkimo Kari: Ruskealan marmoria pintaa syvemmältä. Suomenmaalaisia ja venäjäläisiä Laatokan Karjalan Ruskealan Marmorilouhoksella 250 vuotta 1700-luvun lopulta nykypäiviin. Omakustanne. Helsinki 2014. ISBN 978-952-99395-3-4. (M: Ruskeala-Seura ja kirjoittaja)

Karjala (osia: Ruskeala)

615 Olli Marcus: Menetetyt apteekit. Luovutetun alueen lääkehuolto keskiajalta vuoteen 1945. PharmaPress, 2010. ISBN 978-952-5258127. (L: kirjastot)

65 Mäkinen Yrjö-Pekka: Laatokan Karjalan nousun vuosikymmenet – Laatokan Karjalan henkisen ja taloudellisen kehityksen vaiheita 1880–1940. Kustantaja Laatokan Karjalan Kulttuurityön toimikunta. Sisälähetysseuran Raamattutalon kirjapaino, Pieksämäki 1956. . (L: Karjalan Liiton kirjasto)

65 Rosberg J. E., Hilden Kaarlo, Grotenfelt Kustavi, Wechsell J. A. (toimitus): Suomenmaa, Maantieteellis-taloudellinen ja historiallinen tietokirja, viides osa/Viipurin lääni, Tietosana-kirjaosakeyhtiön kirjapaino 1923. (L: Karjalan Liiton kirjasto)

 

7 Taide.72 Arkkitehtuuri. 73 Kuvanveisto. Taide-esineet. 75 Maalaustaide. 77 Valokuvaus. 78 Musiikki. 79 Urheilu.

Karjala (osia: Ruskeala)

78 Junkkari Olli: Laulun laaja kotimaa, kuoro- ja musiikkitoimintaa luovutettussa Karjalassa. Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö, 1997. ISBN 951-9364645. (L: kirjastot)

78 Tikka Teuvo: Laulun ja liidun vuodet – muistikuvia elämän varrelta, Kustannusyhtiö Ilias Oy. Gummerus kirjapaino Oy Jyväskylä 2000. ISBN 952-5309-06-1. (L: kirjastot)

79 Arponen Antti O.: Luovutetun Karjalan urheilu, Suomen urheilumuseo-säätiö,1995. ISBN 951-95861-7-2. (L: kirjastot)

 

8 Kirjallisuus- ja kielitiede. 801 Filologia. 802 Eri kielet. 82 Runot. 84 Kaunokirjallisuus. 86 Kirjallisuustiede. 87 Sanakirjat. 9 Historia. 908 Paikallishistoriat. Kotiseutu. 91 Maantiede. Matkat. 912 Kartat. Kartastot. 929 Henkilöhistoria. Elämänkerrat. Muistelmat. 929.5 Sukututkimus. Genealogia (ks. erillinen liite bibliografian lopussa). 948 Suomen historia.

Ruskeala

908 Holopainen Tauno (toim.): Ruskealaa sanoin ja kuvin. Kustantaja Pääkaupungin Ruskeala-Seura ry. Helsinki 1985. II p. 2004. Toimituskunta: Pääkaupungin Ruskeala-Seuran johtokunta. Karisto Oy Hämeenlinna 2004. ISBN 951-99655-4-8. (M: Ruskeala-Seura)

908 Kauppinen Pekka, Miettinen Timo, Pitkänen Kari, Simola Marja: Pitäjä rajojen mailla. Kitee ja Rääkkylä vuoteen 1870. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 1994. ISBN 952-90-4630-8. (L: kirjastot)

908 Partanen Katimari, Oulu (toim.): Muistoja Alalammilta: kyläkirja Ruskealan pitäjän Kontiolahden kylästä. Alalammin ystävät -seura 2002. Gummerus, Jyväskylä 2002. ISBN 952-91-4868-2. (L: Karjalan Liiton kirjasto)

908 Partanen Katimari: ”Jokohan me pääsemme kotiin”: Ruskealan Kontiolahden kyläläisten kokemuksia heidän muistaminaan sota- ja evakkoajoista 1939 – 1944. (Pro gradu –tutkielma, Joensuun Yliopisto 2004. (L:varastokirjastot)

908 Selkimo Kari: Risteysasema Matkaselkä. Ajankuvia Laatokan Karjalan Ruskealan rautateistä ja asemista, rautatieläisistä ja matkustavaisista pitäjän raiteilla 125 vuotta. Omakustanne. Helsinki 2017. ISBN 978-952-99395-5-8. (M: Ruskeala-Seura ja kirjoittaja)

908 Suoninen Paavo (toim.): Ruskeala. Ruskealan pitäjän muistokirja. Kustantaja Ruskea Säätiö. Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy, Joensuu 1964. (L: kirjastot)

908 Suoninen Paavo (toim.): Ruskeala. Ruskealan pitäjän muistokirja. II p. Ruskea-Säätiö, Joensuu 1966 (L: kirjastot)

929 Aarnio Mirjam: Mirjamin kirja – erään evakkotytön tarina. Omakustanne, 2013. (L: –. Ei myöskään Karjalan Liiton kirjastossa.)

929 Eskelinen Hellevi: Muistoja Ruskealan kunnan Särkisyrjän kylästä. Omakustanne 1.8.2014. (L: Karjalan Liiton kirjasto)

929 Isonkyrön Karjalaiset, käsikirjoitus Kinnari Kari: Kauniist Karjalast Ihoohinkyrööhin. Evakkoajan tarinoita Isostakyröstä, KTMP Group Mustasaari 2015. ISBN 978-952-93-5623-2. (L: Karjalan Liiton kirjasto)

929 Koskivirta Pirkko: Juuriemme Ruskeala. (53 s. moniste, L: –.)

929 Rautio Martta (toim.): Muistoja Alalammilta osa 2. Evakkokertomuksia. Kyläkirja Ruskealan pitäjän Kontiolahden kylästä. Alalammin ystävät–seura. Tikkurilan Paino Oy, Vantaa 2004. ISBN 952-91-8070-5. (L: Karjalan Liiton kirjasto)

929 Selkimo Kari: Siipipyörä ja sinikaulus. Kuvaus erään rautatieläisen evakkotaipaleesta ja virkaurasta pitkän ja kapean leivän aikoina. Omakustanne. Helsinki 2005. ISBN 952-99395-1-5. (L: kirjoittaja)

Karjala (osia: Ruskeala)

91 Topelius S.: Maamme Kirja. Osakeyhtiö F. Tilgmannin Kirja- ja kivipaino. Helsinki 1910.

912 Ruskeala. Kartta-aineisto sis. selityksiä ja piirroskuvan Ruskealan kirkosta. Piirros S. Mononen. Lappeenranta, Etelä-Karjalan Kirjapaino 1975. (L: kirjastot)

912 Jaatinen Martti J.: Karjalan kartat, julkaisija Karjalan Liitto ry. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki. Tammer-paino Oy. Tampere 1997. ISBN 951-31-0972-0. (L: Karjalan Liiton kirjasto)

92 Nurmiluoto Timo – Vallas Hannu: Karjala kuvina. Laatokan Karjala. Gummerus, Jyväskylä 1995. ISBN 951-97086-4-2. (L: kirjastot)

92 Paavolainen Olavi: Karjala, muistojen maa. WSOY 1940. 2.p. 1941. (3. p. Karjalan Liiton muistojulkaisu 1992. ISBN 951-0020761. (L: kirjastot)

92 Paavolainen Olavi: Rakas entinen Karjala. WSOY 1947. Karjalan Liiton muistojulkaisu 1992. ISBN 951-0030104. (L: kirjastot)

948 Danielson-Kalmari, Johan Richard: Tien varrelta kansalliseen ja valtiolliseen itsenäisyyteen. Osa IV: Idän ja Lännen taistelua Karjalassa. (Sisältää mm. kuvausta Ruskealan marmorilouhoksen vaiheista autonomian ajan alussa, mistä on sitaatteja mm. kirjassa Selkimo: Ruskealan marmoria pintaa syvemmältä 2014, 3. luku.). WSOY Porvoo 1931. (L: varastokirjastot)

 

Audiovisuaalinen aineisto.

11 Äänitetaltioinnit. 12 Videonauhoitteet, elokuvat, lyhytfilmit, tv-nauhoitteet. 13 cd–rom. 14 Multimedia. 15 valokuva-aineisto.

Ruskeala
Pääkaupungin Ruskeala-Seura ry:n valokuva-arkisto. (Ruskeala-Seura)
Kuvia on julkaistu runsaasti kaikissa Ruskeala-kirjoissa.

Muiden painotuotteiden luettelo, kirjastoluokitus (UDK).

05 Kausijulkaisut. Aikakauslehdet.

05 Sanomalehti Karjala. Lappeenranta. Ruskealan, Sortavalan maalaiskunnan ja Suistamon pitäjäkartat. Julkaisija Karjala-lehti. Karjalan Kirjapaino Oy. 53101 Lappeenranta.

05 Sanomalehti Karjala. N:o 15. 1972. Pitäjä pitäjältä. Liite (23): Ruskeala.

05 Uusi Suomi 25.6.1990. Laatokan rantamat avautuvat pian ulkomaailmalle. Kohta pääsee sinistä tietä Vaasasta Sortavalaan. Muu maailma kohtasi Sortavalan.

05 Nuori Karjala. 4/1997, 5/1997 ja 6/1997. Vilho Virtanen: Muistitietojani Vahvajärven ja Issakanvaaran nuorisoseuran toiminnasta 1920–1930 luvulla.

Helsingin Sanomat. Nyt- liite 10.7. – 16.7. nro 28/2009. Sanna Kangasniemi HS: Karjala on meidän; sekaisin takaisin Karjalaan.

Helsingin Sanomat. Nyt-liite 13.11. – 19.11. nro 46/2009. Sanna Kangasniemi HS: Valokuvan nainen. Liittyy Nyt-liitteen nro 28/2009 artikkeliin.

05 Helsingin Sanomat. 2010. Juhani Saarinen HS: Unohdettu marmorilouhos avautuu.

05 Helsingin Sanomat. 8.11.2014 (s. A 16–17). Outi Salovaara HS: Suomalaisevakkojen kirkko nousee tuhkasta Karjalassa.

05 Sanomalehti Karjala. 16.8.2018. Ari Tiippana: Ruskealan marmorikaivos kasvaa vauhdilla turistikohteeksi. Louhos on osa suomalaista teollisuushistoriaa.

05 Karjalan Kunnaat. Karjalan Liiton jäsenlehti. ISSN 2489-5318. (Sis. useita Ruskealaa sivuavia artikkeleita vuosikymmenten ajalta, joita ei tässä yhteydessä ole tilaa esitellä.)

 

05 Ruskiilainen n:o 1/2014. Pääkaupungin Ruskeala-Seura ry:n perinnejulkaisu. ISSN 2342-7000. (M: Ruskeala-Seura)

1 a) Ruskiilainen n:o 1/2014. Ruskealan historia, asukkaat, maantiede ja yhteiskunta:
Koskivirta Pirkko: Ruskealan elinkeinoista. Selkimo Kari: Pilettikuumetta Pietarin laivalla. Selkimo Kari: Ruskealan marmoria pintaa syvemmältä. Sorjonen Keijo: Eräs tapa reitin löytämiseksi kohteeseen. Syväri Elina: Ruskealan maahanmuuttajia. Eri kirjoittajia: Kyläesittelyjä perinnepäivässä 27.9.2014.

1 b) Ruskiilainen n:o 1/2014. Kotiseutu. Muisteluksia:
Aarnio Mirjam: Evakkotyttö Mirjamin opintie. Fredman Maija-Liisa: Muisteluita Alalammin Työväenyhdistyksen opintokerhosta. Kaislanen Erkki: Kaislasten evakkomatka vuonna 1940 Ruskealan Otrakkalasta. Kettunen Pekka: Kaarlo Kettunen Ruskealasta. Matilainen Helvi: Muistoja Teposta. Mikkonen Ritva: Karjan evakuointi Vannisenmäestä tätini Aino Huovisen kokemana. Nousiainen Risto: Ensi matkani Ruskealaan elokuussa 2005. Pitkänen Erkki: Tuokiokuvia Ruskealan matkojen luonnon- ja mielenmaisemista. Siponkoski Leena: Mielikuvia Kirkkolahden Pölkkyniemeltä kesällä 2014. Sulonen Salme: Ruisselästä Sortavalan kautta Savoon.

 

05 Ruskiilainen n:o 2/2016. Pääkaupungin Ruskeala-Seura ry:n perinnejulkaisu. ISSN 2342-7000. (M: Ruskeala-Seura)

2 a) Ruskiilainen n:o 2/2016. Ruskealan historia, asukkaat, maantiede ja yhteiskunta:
Hasunen Eeva, Koskivirta Pirkko: Kirkkolahti, kylä Jänisjärven rannalla. Koskivirta Anu: Ruskealan vaiheet keskiajalta vuoteen 1944. Pitkänen Erkki: Hautakivien kertomaa. Toimituskunta: Ruskealassa 100-vuotta sitten.

2 b) Ruskiilainen n:o 2/2016. Kotiseutu. Muisteluksia:
Asikainen Väinö: Muuttunut Kirkkolahti. Kesäkuun alussa 2015. Holopainen Aune: Simolan Holopaisia Pirttipohjasta. Kaislanen Erkki: Lapsuusmuistelmia Ruskealasta. Kokko Pirkko-Liisa: Kotikonnuilta Sysmään. Kokko Pirkko-Liisa: Mölsänmäeltä Riihilammen ja Lätinmäen kautta Vahvajärven rannalle ja kansakoululle. Pitkänen Erkki: Kolmas kerta toden sanoi. Tikka Matti: Venäläiset vangit Hakolahden mailla. Österman Aune: Muistikuvia evakkotaipaleelta.

 

05 Ruskiilainen n:o 3/2018. Pääkaupungin Ruskeala-Seura ry:n perinnejulkaisu. ISSN 2342-7000. (M: Ruskeala-Seura)

3 a) Ruskiilainen n:o 3/2018. Ruskealan historia, asukkaat, maantiede ja yhteiskunta:
Hasunen Eeva: Suomi 100-kuusi Ruskealassa. Kallio Matti: Ruskealan ja Ilomantsin sankari-hautausmaiden yhteyksiä. Kekki Anu: Ruskealan maat ja maisemat. Kokko Pentti: Opettaja Taavi Kokon aikalaisia Ruskealassa 1891–1907. Nikkinen Anneli: Kaalamon Onnenmäki. Kuosmasten perintötila Ruskeala Kaalamo No 8. Pajamo Reijo: Laulujen, laulajien ja laulujuhlien Karjala (esitelmä 30.9.2017). Pitkänen Erkki: Itsenäinen Suomi 100 vuotta.(puhe 2.12.2017). Pitkänen Erkki: Laukauksia yössä vuonna 1918. Pitkänen Erkki: Sotien muistomerkit kertovat. Ruskealan ja sen lähiseudut taistelutantereina satojen vuosien saatossa. Selkimo Kari: Siirtolaisuus Ruskealan pitäjästä.

3 b) Ruskiilainen n:o 3/2018. Kotiseutu. Muisteluksia:
Asikainen Väinö: Kirkkolahden pojan muistelmia. Paluu evakosta kotiin – lapsuuden muistoja jatkosodan ajalta. Holopainen Aune: Matkamuisto syyskesältä 2017. Jormanainen Jaakko: Äiti-Saimin kotiseutumatka. Kauppinen Kaisa: Ruskealan viimeinen kirkkoherra. Pastori Hannes Kauppisen elämä ja perheen Ruskealan vuodet. Sulonen Salme: Vain taivas kattona. Viitaharju Tuula: Kevätmatka 2018. Ruskeala, Käkisalmi ja Viipuri 25.–28.5.2018. Österman Aune; Takaisin Karjalaan.

3 c) Ruskiilainen n:o 3/2018. Pitäjäseura:
Hasunen Eeva: Puolen vuosisadan pituinen matka. Pääkaupungin Ruskeala-Seura ry 1968–2018. Poimintoja seuran historiasta vuosien varrelta. Nikkinen Anneli: Pääkaupungin Ruskeala-Seura ry 50 vuotta. 50-vuotisjuhla Karjala-talossa 27.10.2018.

 

05 Ruskiilainen n:o 4/2020. Pääkaupungin Ruskeala-Seura ry:n perinnejulkaisu. ISSN 2342-7000. (M: Ruskeala-Seura)

4 a) Ruskiilainen n:o 4/2020. Ruskealan historia, asukkaat, maantiede ja yhteiskunta:
Hasunen Eeva: Ruskealan luterilaiset kirkot. Tuominen Katri: Hagan-suvun vaiheita. Koskivirta Pirkko: Tilma Hainari – vaikuttajanainen Ruskealasta. Selkimo Kari: Karjalaisten Osoitekalenteri. Selkimo Kari: Keitä olivat Ruskealan Kirkkolahden Hoffrénit? Pitkänen Erkki: Vaaleja ja espanjantautia. Otsikoita ja otteita Laatokka-lehdestä sadan vuoden takaa. Hasunen Eeva: Tunnetko – tiedätkö? Kuka tai keitä on kuvassa?

4 b) Ruskiilainen n:o 4/2020. Kotiseutu. Muisteluksia:
Aarnivalo Tarmo: Enon kirje talvisodan päätyttyä. Pitkänen Erkki: Pieniä tarinoita Ruskealasta. Koskivirta Pirkko: Tuomas Laurikaisen kannustuskirje Minna Canthille. Putkonen Oili: Kontkasenmäeltä Kivistönmäelle. Holopainen Aune: Pirttipohjalaisen hautajaiset Polvijärvellä. Pitkänen Erkki: Muistelmia matkaltani Ruskealan pappilaan. Pitkänen Erkki: Akuliinan, Vasilin ja muidenkin evakkojen elämää. Piira Paula – Romppanen Kaarina: Muistoja Ruskealan Särkisyrjän Salokylästä. Lehtinen Edvin: Päiväkirjamerkintöjä Alalammilta talvisodan aikoina. Österman Kalevi: Aune Östermanin elämä ja ura. Rokala Leena (ent. Winter Helena): Ruskealan Pirttipohjan – kuka vielä muistaa? Rokala Leena: Ensimmäinen joulukirkkoni. Turtiainen Saaramaria: Sen verran sai tavaroita ottaa, minkä jaksoi käsissä kantaa.

4 c) Ruskiilainen n:o 4/2020. Pitäjäseura:
Rautanen Esko T.: Puheenjohtajan tervehdys. Hasunen Eeva: Ruskeala-Seura toimii. Kuvakavalkadi vuoden 2018 lopusta vuoden 2020 syksyyn. Kekki Anu: Ruskeala-Seura – karjalainen pitäjäyhdistys. Kummunmäki Martti: Ruskealan hautausmaiden hoito. Rautanen Esko T.: Lippu, standaari ja vaakuna.

Seuran puodista saat Ruskeala-aiheista luettavaa.

 

06 Yhteisöt. Kokoukset. Arkistoa. Jäsenrekisterit. Pöytäkirjat. Lehdistö. Talousarviot. Inventaarit. Tilin-päätökset. Tilintarkastuskertomukset. Toimintakertomukset. Toimintasuunnitelmat. Yhdistys-rekisteriasiat.

Ruskeala
Arkisto (Ruskeala-Seura)

Bibliografia Ruskealae 2021 Liite (929.5 Sukututkimus, Genealogia)

929.5
Auvinen (Ruskeala, Vahvajärvi). Savo-Karjalan Sukututkimustoimisto, Kitee.

Hasunen (Ruskeala). Imatran Seudun sukututkijat (2014).

Heinonen. Ruskealan Heinosten sukuseura ry.

Immonen (Ruskeala). Imatran Seudun sukututkijat (2014).

Keinonen (Ruskeala, Särkisyrjä, Leppäselkä, Kuljakko, Kaalamo, Haapavaara, Höksölä). Keinosen sukuseura.

Kokki-Kockberg-Kopperi (Kerimäki ja Ruskeala). Savo-Karjalan Sukututkimustoimisto, Kitee.

Kuivalainen (Ruskeala). Kuivalaisen sukua Kiteen Matkaselkä 1659-nykypäiviin. Kuivalaisen sukua (Ruskeala, Kaalamo, Matkaselkä, Uusi Matkaselkä, Ruisselkä 1895–1950). Imatran Seudun sukututkijat 2014.

Kukkonen Anja: Uukuniemen Hämäläisiä, osat I–V. (yht. 3600 s.). Uukuniemi-Seura ry. Painokotka Oy, Kotka 2008. ISBN 978-951-98996- (I osa 3–3, II 4–0, III 5–7. IV 6–4, V 7–1).(L: kirjastot)

Leppänen Elsa: Olit ennen kuin olitkaan – sukutarina Karjalan kunnailta. Kustantaja Kirjakamari Oy. Yliopistopaino Jyväskylä & ER-Paino, Lievestuore 2004. ISBN 951-9036-39-3. (L: –.)

Matikaisen suku (Kitee, Ruskeala, Tohmajärvi, Pälkjärvi). Sukukirja. Sukuseura Kiteen Matikaiset ry. Savo-Karjalan Sukututkimustoimisto, Kitee.

Ahti ja Antti Kopperi: Kiteen Matikaiset. ISBN 978-952-9217434. (L: kirjastot)

Mehtäläinen (Ruskeala, Möhkö, Särkisyrjä). Savo-Karjalan Sukututkimustoimisto, Kitee.

Montonen Liisa: Ruskealan Tikkoja ja Rääkkylän Laakkosia. Sukukirja .Omakustanne, Helsinki 2011. (Nimiösivulla myös: Muita sukuja Ruskealassa: Assinen, Auvinen, Hasunen, Heinonen, Kauppinen, Mehtäläinen, Mölsä, Pulli, Roivas, Rosti. Rääkkylässä: Hirvonen, Ilvonen, Kähkönen, Makkonen, Ojell, Rehunen, Vanninen).

Mölsä (Ruskeala, Särkisyrjä). Savo-Karjalan Sukututkimustoimisto, Kitee.

Niiranen (Ruskeala, Saarivaara). Savo-Karjalan Sukututkimustoimisto, Kitee.

Pakarinen (Ruskeala, Höksölä). Savo-Karjalan Sukututkimustoimisto, Kitee.

Pakkanen Veli-Pekka: Sukukirja Ruskealan Pakkaset 1997. Pakkasten sukuseura. (L: –)

Pitkänen Eero, Pitkänen Maila: Sortavalan saariston Pitkäset, Pekka Pitkäsen (1711–1784) suku. Pitkäsen sukuseura, 1. p., Gummerus Kirjapaino Oy Jyväskylä 2001. ISBN: 952-91-3236-0. (L: –)

Räsänen Veikko: Ruskealan Heinosia, torppari Antti Heinosen (1844–1897) ja Maija Riitta Silvennoisen (1845–1919) jälkeläiset. Ruskealan Heinosten sukuseura ry. Kustantaja Arvo Tiainen, Tampere. Keuruun Laatupaino KLP Oy 2002. ISBN 952-91-4924-7. (L: –)

Selkimo Kari: Sukututkimus Abraham Hoffrénin (1792–1849) ja Lovisa Hoffrénin (o.s. Korhonen) jälkeläisistä. (64 s.). Omakustanne. Vantaa 1997. (M: kirjoittaja)

Selkimo Kari: Ei kaukana Karjala vaan pitemmällä Pietari. Muuttokirjauksia Savosta Karjalaan lähteneistä Hoffrén-sukuisista sekä suvun idänsuuntaisesta emigraatiosta kolmelta vuosisadalta. Omakustanne. Helsinki 2015. (Luvut Ruskealan Kirkkolahdesta: Ruskealan Kempakset, ss. 252-253, sekä Toivalasta Pälkjärvelle, s. 259-263). ISBN 978-952-99395-4-1. (M: kirjoittaja)

Soininen (Ruskeala, Otrakkala). Soinisten sukuseura ry.

Väistö (Ruskeala, Kitee, Tohmajärvi). Väistön sukuseura.

 

Ruskealassa asuneiden sukunimistä ovat yleisimmät suuruusjärjestyksessä: Tikka, Auvinen, Pirhonen, Holopainen, Soininen, Jaatinen, Väistö, Juvonen, Sorjonen, Mölsä.

 

Tässä bibliografiassa eivät ole mukana läheskään kaikki Ruskealassa asuneista suvuista yksittäisten sukututkijoiden tai sukuseurojen toimesta tehdyt sukututkimukset, koska kattavaa yhtenäistä tiedostoa ei vielä ole. Noin parikymmentä Ruskealan sukujen tutkimuksista on painettuja sukukirjoja. Muista tutkimustuloksista valtaosa on eritasoisia monisteita, kirjoitelmia, lehtiartikkeleita tai esitelmätulosteita, jotka käsittelevät koko sukua tai vain sen yhtä tai useampaa sukuhaaraa. Niiden painosmäärä on ollut pieni ja jakelu alun perin rajattu vain kyseiseen sukuun kuuluville. Edellä oleva luettelo perustuu esiin tulleisiin tietoihin, eikä ole täydellinen, (Päivitetty 21.01.2021, KS)