Mukavasti jälleen väkeä vuosikokouksessa

Vuosikokous illanviettoineen tarjosi jälleen mukavan mahdollisuuden tapaamiseen ja haasteluun 16.8. Karjalaisella kesäkodilla Helsingin Jollaksessa. Kutsua olikin noudattanut yli 30 kaikenikäistä osanottajaa.  

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Hatakka, sihteeriksi Sirkka Rautioaho.  Puheenjohtaja Reijo Martikainen esitteli niin menneet toiminnat kuin tulevat suunnitelmat. Viime vuoden toiminnasta toteutui vain vuosikokous illanviettoineen. Vuoksen Verkko kuitenkin ilmestyi kuten ennenkin joulukuussa. Ilahduttavaa oli, että monet paikalliset Antreassa olivat pitäneet huolen mm. itsenäisyyskynttilöiden sytyttämisestä. Toimintavuoden numerot todettiin kelvollisiksi ja vastuuvapaus tilivelvollisille myönnettiin.

70-vuotisjuhlavuosi tulossa, kyykkä mukaan urheilutoimintaan

Toiminta on vähitellen vireytymässä. Ensi vuosi on seuran 70-vuotisjuhlavuosi, joka näkyy eri tavoin vuoden aikana. Pääjuhlana on pitäjäjuhla heinäkuussa. Hyvät kokemukset Sysmän suvisoudusta innostavat osallistumaan myös ensi vuonna, urheilutoiminta on muutenkin vireytymässä. Kyykän peluun elvyttämistä suunnitellaan – onhan lähitulevaisuuden haasteena Vuoksenranta-seuran kutsu tulla pelaamaan kyykkää heidän perinnepäivänään 8.10. Urheilutoiminnasta vastaavaan Janne Pulliseen voivat kaikki kiinnostuneet ottaa yhteyttä. Jannen sähköposti on janne.pullinen@gmail.com ja puh. 0400 480 967.

Toimintasuunnitelmaan saatiin osanottajilta paljon ideoita. Realistista on todeta, että matkat Antreaan eivät ole tällä hetkellä mahdollisia. Niinpä toivottiinkin kotimaanmatkoja eri teemojen mukaisesti. Netin hyödyntäminen niin tapahtumien järjestämisessä kuin erilaisten materiaalien tuottamisessa otettiin esille. Evakkokokemusten ja suurten ikäluokkien muisteloiden tallentamista toivottiin. Paljon puhuttiin karjalaisuuden näkymisestä tai lähinnä sen puutteesta julkisissa tiedotusvälineissä. Hyviä kokemuksia on erilaisten materiaalien toimittamisesta koulujen käyttöön. Ylipäätään tiedon lisääminen ja kiinnostuksen herättäminen nuorten parissa nousi esiin.

Keskustelujen pohjalta tehtiin muutama muutos talousarvioon: lisättiin juhlakulubudjettia ja ”bussibudjettia” kotimaan matkailuun.

Reijo jatkaa puheenjohtajana, Seppo Vepsä johtokuntaan

Puheenjohtaja Reijo Martikainen valittiin yksimielisesti jatkamaan puheenjohtajana.  Johtokunnasta on aina kerrallaan neljä erovuorossa. Erovuoroisista Maria Hatakka oli ilmoittanut paikkansa olevan käytettävissä. Hänen tilalleen valittiin Seppo Vepsä, monille tuttu monista taitavista kuljettajakeikoistaan. Nytkin hän toi Hämeenlinnan suunnasta osallistujia kokoukseen. Muut erovuoroiset, Marko Kekki, Sirkka Rautioaho ja Satu Stirkkinen, valittiin uudelleen.

Muut johtokunnan jäsenet ovat Antti Partanen, Janne Pullinen, Reetta Sojakka ja Erkki Kokko.

Jäsenmaksulaskutuksen hoitaa Karjalan Liitto. Jäsenmaksu on 40 euroa, josta liitto pidättää oman osuutensa 20 euroa ja tilittää jäsenyhteisöille niiden osuuden, mikä Antrea-Seuralla on 20 euroa. Seuran näkökulmasta siirtymä on myös toteutunut oikein hyvin – avoimia laskuja on vain muutama. Kokouksessa päätettiin, että ainaisjäsenet maksavat edelleen jäsenmaksuna Karjalan Liiton osuuden 20 euroa. Ainaisjäsenyyshän vapauttaa vain seuran jäsenmaksuista. Seura maksaa kunniajäsentensä jäsenmaksut liitolle.

Toiminnantarkastajksi valittiin edelleen Timo Pullinen, varalla Timo Mykrä.

Johtokunnalle annettiin valtuudet nimetä tarvittavat toimikunnat ja niiden edustajat. Kokouskutsut on perinteisesti julkaistu Karjala-lehdessä, mutta lehden toiminnan päättyessä ollaan uuden edessä, kun mahdollisesta jatkosta ei ole varmuutta. Päätettiin julkaista kokouskutsut jäsentiedotteessa ja nettisivulla.

Muissa asioissa Erkki Kokko otti esille tämänhetkisen tilanteen ja yhteydet Antreaan. Monella on henkilökohtaisia yhteyksiä. joita on vaihtelevasti pidetty yllä. Tilanne on muuttunut ratkaisevasti ensin koronan ja nyt etenkin Ukrainan sodan vuoksi. Keskustelussa todettiin, että jokainen voi henkilökohtaisesti ratkaista oman käyttäytymisensä, mutta virallisia yhteyksiä ei ole. Seuran ja Vuoksen säätiön linja on yhdenmukainen Karjalan Liiton kanssa. joka on 2.3. tiedotteellaan kertonut keskeyttäneensä toistaiseksi kaikki yhteistyöhankkeet venäläisten toimijoiden kanssa. Niinpä myöskään mitään seuran matkoja Antreaan ei suunnitella.

Parin tunnin kokoustamisen jälkeen Harri päätti ”virallisen” kokouksen nuijankopautuksella. Sen jälkeen päästiin jatkamaan haastamista grillin äärellä. Saunomiseen ja mereen pulahtamiseenkin tuli mahdollisuus. Ja kesäilta oli hehkeimmillään.  

Pirjo Tiippana
 

 

 

 

 

Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Seuran sihteeri Sirkka Rautioaho sai Seppo Kukkoselta täydennystä sihteerivälineistöönsä. .
(Kuvia klikkaamalla saat ne suuremmiksi.)

Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.
Puheenjohtaja Reijo Martikainen keskittyy. Kokous levittäytyi kahteen huoneeseen. 
Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Edessä toiminnantarkastajat Timo Pullinen ja Timo Mykrä, takana vasemmalla Marko Kekki ja pöydän päässä Antti Partanen. molemmat johtokunnan jäseniä., 

Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Kokouksen pj Harri Hatakka takana vasemmalla, Erkki Kokko käyttämässä puheenvuoroa, takana Janne Pullinen, oikealla Reetta Sojakka, kaikki johtokunnan jäseniä.

Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Komeat ovat maisemat kesäkodin kallioilta.

Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Symboliikkaa: ikkuna tulevaan.