Reijo jatkaa seuran johdossa

Reijo Martikainen jatkaa Antrea-Seuran puheenjohtajana. Ei ollut kilpailevia ehdokkaita. Päinvastoin. Ei pelkästään kannatettu puheenjohtajaksi, vaan suorastaan huudettiin. Osasyynä oli tilaisuuden vaatima äänekkyys, koska kokous pidettiin ulkoilmassa Karjalaisten kesäkodilla Jollaksessa 18.8.  

Erovuoroiset johtokunnan jäsenet Maria Hatakka, Marko Kekki ja Satu Stirkkinen valittiin uudelleen. Raakel Henttosen tilalle valittiin uutena jäsenenä Sirkka-Liisa Rautionaho. Raakelin perustelut halulleen vetäytyä johtokunnan jäsenyydestä olivat vedenpitävät: hän sanoo olleensa johtokunnassa jo Markon isoäidin aikaan. Seuran kunniajäsen Veikko Partanen kiteytti meidän kaikkien puolesta lämpimät kiitokset Raakelille tämän ansiokkaasta panoksesta johtokunnassa, lehden päätoimittajana, julkaisujen toimittajana, Vuoksen säätiön asiamiehenä jne. Kehotettiin häntä jatkossa toimimaan ”seniorineuvonantajana”. Muut johtokunnan jäsenet ovat Antti Partanen, Pirjo Riitta Rintanen, Pentti Talja ja Kaija Viskari.

Toiminnantarkastajaksi valittiin Janne Pullinen ja varalle Timo Pullinen.

Viime vuotta ei häirinnyt pandemia, joten vuosikertomus kertoi monipuolisesta ja väkeä keränneestä toiminnasta. Tilikauden tulos oli saman verran plussalla kuin oli ollut edellisenä vuonna pakkasella, joten kehitys on ollut suotuisaa. Helppo olikin myöntää tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 vahvistettiin. Suunnitelmissa edetään tilanteen mukaan – toivoen, että perinteisiin toimintamuotoihin voitaisiin pandemian laantuessa palata. Toimintasuunnitelmassa todetaankin, että mikäli tämän vuoden peruuntuneesta toiminnasta koituu seuran taloudelle säästöjä, ensi vuonna olisi ehkä mahdollisuus laajempaan toimintaan ja sitä kautta jäsenhankinnan tehostamiseen muun muassa tapahtumien avulla. Jos esimerkiksi Antreaan keväällä 2021 päästään, siivousmatka voitaisiin järjestää tavanomaista suuremmalla joukolla.

Jäsenmaksu pidetään edelleen 40 euron suuruisena. Maksusta puolet menee Karjalan Liitolle. Ensi vuonna on tiedossa jäsenmaksu-uudistus, jolloin Liitto laskuttaa jäseniltä koko jäsenmaksun (maksukuitti tulee helmikuun Karjalan kunnaat -lehden mukana) ja palauttaa seuroille kuuluvan osuuden maaliskuussa. Kokouksessa hyväksyttiin johtokunnan esitys, että ainaisjäsenet maksaisivat jäsenmaksuna Karjalan Liiton osuuden 20 euroa, kuten useimmat ovat vapaaehtoisesti tähänkin asti maksaneet. Ainaisjäsenyyshän tarkoittaa vapautusta vain seuran jäsenmaksusta. Kunniajäsenten jäsenmaksun seura maksaa edelleen Liitolle.

Kokouskutsut julkaistaan edelleen Karjala-lehdessä ja tarvittaessa muitakin tiedotusvälineitä hyödyntäen.

Kokouksen jälkeen vietettiin kaunista elokuista iltaa yhdessäolosta nauttien, grillaten ja saunoen.

Pirjo Tiippana

 

 

 

 

Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.
Karjalaisen kesäkodin kallioilla oli mukava kokoontua.