Antrea-Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Vuosi 2023 on Antrea-Seuran juhlavuosi. Seuran perustamisesta tulee kuluneeksi 70 vuotta. Juhlavuosi huomioidaan seuran toiminnassa ja tiedotuksessa. Tunnetuista syistä matkat Venäjälle tuskin ovat mahdollisia, joten toiminnan painopiste siirtyy kotimaahan. Lisäksi kehitetään verkko-osallistumista, jotta myös eri puolilla Suomea asuvia antrealaisjuurisia saataisiin toimintaan mukaan.

Suunnitellut tapahtumat:

Talvi-iltamat helmikuussa 2023

Seuran 70-vuotisjuhla pitäjänjuhlana heinäkuussa 2023

Vuosikokous ja kesätapaaminen elokuussa 2023

Kolmiottelu Vuoksenranta-Kirvu-Antrea

Tiedottaminen ja lehti

Vuoksen Verkko -lehteä julkaistaan yhdessä Vuoksenranta-seuran kanssa. Lehti tallentaa perinnettä ja dokumentoi seuran nykyistä toimintaa.

Seuran tapahtumista tiedotetaan jäsentiedotteella ainakin kerran vuodessa, mutta tavoitteena on siirtyä yhä enemmän sähköiseen tiedonvälitykseen. Sähköpostiosoitteita pyritään keräämään lisää, jolloin ajankohtaisista tapahtumista pystytään nopeastikin tiedottamaan yhä laajemmalle joukolle seuran jäseniä. Internet-sivuja kehitetään ja ajantasaistetaan. Facebook-ryhmän aktiivisuutta hyödynnetään sekä seuran tiedottamisessa että jäsenhankinnassa.

Muu toiminta

Seuran tuottamia julkaisuja ja muita myyntiartikkeleita myydään eri tilaisuuksissa.

Jäsenhankintaa tehostetaan.

Urheilutoimintaan jatketaan ja kehitetään Antrean Esan nimissä. Urheilutapahtumat houkuttelevat toiminnan piiriin myös nuorempia antrealaisjuurisia ja ovat tämänkin takia tärkeitä myös jäsenhankinnan kannalta.

Yhteistyötä ja tiedonvaihtoa lähipitäjien pitäjäseurojen, sukuseurojen ja kyläseurojen kanssa tiivistetään.

Vuoden aikana jatketaan perinteen keräämiseen ja sen tallentamista digitaaliseen muotoon.

Toimintasuunnitelma 2023 pdf-muodossa löytyy täältä.

Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Kyykkävermeet olivat juhlalliset 70 vuotta sitten kyykkäkisassa Seurasaaressa. Pekka Kyytisen kuva on vuodelta 1952, Museovirasto. Seura ottaa leppoisammin viritellen kyykänpeluuta seuran urheilutoimintaan. Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Janne Pulliseen, janne.pullinen@gmail.com tai puh. 0400 480 967.