Antrea-Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Vuoden 2021 toiminta on ollut keskeytyksissä koronarajoitusten takia. Antrean matkoja tuskin päästään vuoden 2021 loppupuolellakaan tekemään. Tästä koituu seuran taloudelle säästöjä, niin ensi vuonna on ehkä mahdollisuus laajempaan toimintaan ja sitä kautta jäsenhankinnan tehostamiseen muun muassa tapahtumien avulla. Jos Antreaan keväällä 2022 päästään, niin etenkin siivousmatka voitaisiin järjestää tavanomaista suuremmalla joukolla.

Suunnitellut tapahtumat

Talvi-iltamat helmikuussa 2022

Kirkonmäen siivoustalkoot, talkoomatka toukokuussa 2022

Karjalaiset kesäjuhlat Raumalla 17.-19.6.2022

Pitäjäjuhla heinäkuussa Hämeenlinnassa

Vuosikokous ja kesätapaaminen elokuussa 2022

Kolmiottelu Vuoksenranta-Kirvu-Antrea

Syksyn siivousmatka lokakuussa 2022

Itsenäisyyspäivän kynttilöiden vienti Antrean sankarihaudoille joulukuussa 2022
 

Tiedottaminen ja lehti

Vuoksen Verkko -lehteä julkaistaan yhdessä Vuoksenranta-seuran kanssa. Lehti tallentaa perinnettä ja dokumentoi seuran nykyistä toimintaa.

Seuran tapahtumista tiedotetaan jäsentiedotteella ainakin kerran vuodessa, mutta tavoitteena on siirtyä yhä enemmän sähköiseen tiedonvälitykseen. Sähköpostiosoitteita pyritään keräämään lisää, jolloin ajankohtaisista tapahtumista pystytään nopeastikin tiedottamaan yhä laajemmalle joukolle seuran jäseniä. Internet-sivuja kehitetään ja ajantasaistetaan. Facebook-ryhmän aktiivisuutta hyödynnetään sekä seuran tiedottamisessa että jäsenhankinnassa.

Muu toiminta

Suhteita Kamennogorskiin hoidetaan yhdessä Vuoksen Säätiön ja naapuripitäjien seurojen kanssa.

Muistopuiston hoitoa kehitetään Antrean kirkonmäen siivouksen lisäksi yhteiseksi eri sukupolvien väliseksi toiminnaksi. Seura avustaa mahdollisuuksien mukaan nuorten osallistumista talkoomatkoille.

Seuran tuottamia julkaisuja ja muita myyntiartikkeleita myydään eri tilaisuuksissa.

Jäsenhankintaa tehostetaan.

Urheilutoimintaa jatketaan ja kehitetään Antrean Esan nimissä. Urheilutapahtumat houkuttelevat toiminnan piiriin myös nuorempia antrealaisjuurisia ja ovat tämänkin takia tärkeitä myös jäsenhankinnan kannalta.

Yhteistyötä ja tiedonvaihtoa lähipitäjien pitäjäseurojen, sukuseurojen ja kyläseurojen kanssa tiivistetään.

Vuoden aikana jatketaan perinteen keräämistä ja sen tallentamista digitaaliseen muotoon.

Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Vuoksi kimmeltää  ilta-auringossa  - milloinkahan pääsemme paikan päälle tunnelmoimaan?
(Tämä kuva näillä tekstein oli myös tämän vuoden toimintasuunnitelman yhteydessä - edelleen ajankohtainen.)