Antrea-Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Vuoden 2020 toiminta on ollut maaliskuusta lähtien lähes kokonaan keskeytyksissä koronarajoitusten takia. Siivousmatkalle ei päästy ja myös syksylle suunnitellut Antrean matkat tuskin toteutuvat. Mikäli tästä koituu seuran taloudelle säästöjä, niin ensi vuonna on ehkä mahdollisuus laajempaan toimintaan ja sitä kautta jäsenhankinnan tehostamiseen muun muassa tapahtumien avulla. Jos Antreaan keväällä 2021 päästään, niin etenkin siivousmatka voitaisiin järjestää tavanomaista suuremmalla joukolla.

Suunnitellut tapahtumat:

Talvi-iltamat helmikuussa 2021

Kirkonmäen siivoustalkoot, talkoomatka toukokuussa 2021

Karjalaiset kesäjuhlat Raumalla 18.-20.6.2021

Pitäjänjuhla heinäkuussa Hämeenlinnassa 18.7.2021

Kesätapaaminen Karjalaisten kesäkodilla Villa Salmelassa Helsingin Laajasalossa elokuussa 2021

Kolmiottelu Vuoksenranta-Kirvu-Antrea

Syksyn siivousmatka lokakuussa 2021

Itsenäisyyspäivän kynttilöiden vienti Antrean sankarihaudoille joulukuussa 2021

Tiedottaminen ja lehti

Vuoksen Verkko -lehteä julkaistaan yhdessä Vuoksenranta-seuran kanssa. Lehti tallentaa perinnettä ja dokumentoi seuran nykyistä toimintaa.

Seuran tapahtumista tiedotetaan jäsentiedotteella ainakin kerran vuodessa, mutta tavoitteena on siirtyä yhä enemmän sähköiseen tiedonvälitykseen. Sähköpostiosoitteita pyritään keräämään lisää, jolloin ajankohtaisista tapahtumista pystytään nopeastikin tiedottamaan yhä laajemmalle joukolle seuran jäseniä. Internet-sivuja kehitetään ja ajantasaistetaan. Facebook-ryhmän aktiivisuutta hyödynnetään sekä seuran tiedottamisessa että jäsenhankinnassa.

Muu toiminta

Suhteita Kamennogorskiin hoidetaan yhdessä Vuoksen Säätiön ja naapuripitäjien seurojen kanssa.

Muistopuiston hoitoa kehitetään Antrean kirkonmäen siivouksen lisäksi yhteiseksi eri sukupolvien väliseksi toiminnaksi. Seura avustaa mahdollisuuksien mukaan nuorten osallistumista talkoomatkoille.

Seuran tuottamia julkaisuja ja muita myyntiartikkeleita myydään eri tilaisuuksissa.

Jäsenhankintaa tehostetaan. Sopeudutaan Karjalan Liiton jäsenmaksujen perintäuudistukseen.

Urheilutoimintaan jatketaan ja kehitetään Antrean Esan nimissä. Urheilutapahtumat houkuttelevat toiminnan piiriin myös nuorempia antrealaisjuurisia ja ovat tämänkin takia tärkeitä myös jäsenhankinnan kannalta.

Yhteistyötä ja tiedonvaihtoa lähipitäjien pitäjäseurojen, sukuseurojen ja kyläseurojen kanssa tiivistetään.

Vuoden aikana jatketaan perinteen keräämiseen ja sen tallentamista digitaaliseen muotoon.

Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Vuoksi kimmeltää  ilta-auringossa  - milloinkahan pääsemme paikan päälle tunnelmoimaan?