Antrea-Seuran toimintakertomus vuodelta 2021

Vuosi 2021 oli Antrea-Seuran 68. toimintavuosi.  Seura toimii antrealaisten ja vuoksenrantalaisten yhdyssiteenä, kokoaa ja tallentaa historiaan liittyviä kulttuuri­arvoja ja vaalii kotiseudun muistoja ja perinteitä. Muistot ja perinteet kertautuvat tapahtumissa ja tallentuvat kylä-, suku- ja perinnekirjoina ja videoina.

Seurassa oli kertomusvuoden lopussa 375 jäsentä, jotka ovat Karjalan Liiton jäsenrekisterissä. Lisäksi seuran omassa rekisterissä on 72 jäsentä. Vuoden aikana liittyi seuraan 28 uutta varsinaista jäsentä (v. 2020 uusia jäseniä 21) ja seurasta erosi 29 jäsentä. Jäsenmaksun maksamatta jättämisen takia poistettiin jäsenrekisteristä 11 jäsentä. Jäsenmäärä väheni siten 12 jäsenellä. Vähenemistä voidaan pitää maltillisena.

Vuosi 2021 oli toinen poikkeusvuosi seuran toiminnassa, koska covid 19-pandemian vallattua Suomen matkoja Antreaan tai muita tilaisuuksia ei juurikaan pystytty järjestämään.

Seuran taloutta seurattiin toimintavuonna tarkasti. Tilinpäätös osoitti 3 555,52 euroa ylijäämää.

Karjalan Liiton kautta tapahtunut jäsenmaksujen laskutus onnistui kohtuullisen hyvin. Samalla laskulla laskutettiin Karjalan Liiton jäsenmaksu ja seuran jäsenmaksu.

Vuoden alussa lähetettiin jäsenkirje kaikilla seuran jäsenille. Muuten tiedotusta hoidettiin lähinnä Facebook-sivujen kautta. Vuoksen Verkko -lehti ilmestyi joulukuussa ja lähettiin seuran jäsenille.

Toimihenkilöt

Seuran puheenjohtajana toimi Reijo Martikainen, varapuheenjohtajana Antti Partanen, sihteerinä Sirkka Rautioaho, rahastonhoitajana Satu Stirkkinen ja johtokunnan muut jäsenet olivat Maria Hatakka, Marko Kekki, Pirjo Riitta Rintanen ja Kaija Viskari.

Vuoksen Verkko -lehden päätoimittajana toimi Marko Kekki.

Pirjo Tiippana osallistui johtokunnan kokouksiin, hoiti jäsenasioita, seuran internet-sivuja ja some-tiedotusta sekä vastasi seuran myyntiartikkeleiden myynnistä ja lähettämisestä.

Toimikunnat nimettiin erityisesti tapahtumavastaaviksi.

Muistopuistotoimikunta: Antti Partanen ja Satu Stirkkinen

Urheilutoimikunta: Janne Pullinen, Antti Partanen ja Tatu Partanen

Johtokunnan kokoukset

Johtokunta kokoontui kolme kertaa: 31.5. Teams-kokouksena, 19.8. ennen vuosikokousta Karjalaisten Kesäkodilla ja 4.11. Teams-kokouksena. 

Vuosikokous

Kesällä koronarajoitukset tilapäisesti helpottuivat sen verran, että seuran vuosikokous ja sen yhteydessä kesätapaaminen saatiin järjestettyä 19.8.2021 Karjalaisten Kesäkodilla Villa Salmelassa Helsingin Laajasalossa. Kokoukseen osallistui 17 seuran jäsentä. Kokouk­sen puheenjohtajana toimi Janne Pullinen ja sihteerinä Sirkka Rautioaho.

Johtokunnan puheenjohtajaksi vuodelle 2022 jatkamaan valittiin Reijo Martikainen. Erovuorossa johtokunnan jäsenistä olivat Antti Partanen, Pirjo Riitta Rintanen ja Kaija Viskari.

Antti Partanen valittiin jatkamaan johtokunnassa. Erovuoroisten ja edesmenneen Pentti Taljan tilalle uusina jäseninä valittiin johtokuntaan Erkki Kokko, Reetta Sojakka ja Janne Pullinen.

Muut johtokunnan jäsenet ovat vuonna 2022 ovat Maria Hatakka, Marko Kekki, Sirkka Rautioaho ja Satu Stirkkinen.      

Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2022 valittiin Timo Pullinen ja varalle Timo Mykrä.

Vuosikokous hyväksyi toimintakertomuksen ja tilit, vahvisti tilinpää­töksen, myönsi tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille sekä vahvisti jäsenmaksut, toimintasuunnitelman ja tulo- ja meno­arvion.

Seuraava vuosikokous sovittiin pidettäväksi elokuussa kesätapaamisen merkeissä. Paikka voi olla vaihteeksi Etelä-Hämeessä.

Seuran tilaisuudet

Kesätapaaminen Karjalaisten kesäkodilla Villa Salmelassa järjestettiin 19.8. Nyt jo neljättä kertaa ja tälläkin kertaa, kuten edellisenä kesänä, vuosikokous pidettiin samassa yhteydessä. Tällä kertaa kesätapaaminen oli yleisömenestys. Koronavuoden keskellä mahdollisuus tavata kanssakarjalaisia oli selvästi paikallaan. Myös kuljetus Hämeestä toi paikalle osallistujia.

Kevään ja syksyn siivousmatkaa ei tänäkään vuonna pystytty järjestämään eikä myöskään itsenäisyyspäivän kynttilän­sytytysmatkaa. Antreasta kantautui kuitenkin ilahduttavia viestejä, että paikalliset asukkaat olivat huolehtineet kynttilät sankaripatsaalle ja kirkon muistomerkille.

Perinteen tallennus

Vuoksen Säätiön perinteen tallennuskilpailun satoa julkaistiin Vuoksen Verkko -lehdessä. Toimintavuonna aloitettiin Riihimäen kaupunginmuseon Antrea-huoneen uudistus.

 

 

 

 

 

 

Toimintakertomus 2021 pdf-muodossa löytyy täältä.

Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Toimintavuoden ainoa tapahtuma koronarajoitusten vähän hellittäessä oli vuosikokous ja illanvietto Villa Salmelassa 19.8. 

Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi. Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.
Vuoksen Verkko ilmestyi joulukuussa 68-sivuisena lukupakettina. Lehteä julkaistaan yhdessä Vuoksenranta-seuran kanssa. Lehden voit lukea täältä.