Antrea-Seuran toimintakertomus vuodelta 2020

Vuosi 2020 oli Antrea-Seuran 67. toimintavuosi.  Seura toimii antrealaisten ja vuoksenrantalaisten yhdyssiteenä, kokoaa ja tallentaa historiaan liittyviä kulttuuri­arvoja ja vaalii kotiseudun muistoja ja perinteitä. Muistot ja perinteet kertautuvat tapahtumissa ja tallentuvat kylä-, suku- ja perinnekirjoina ja videoina.

Seurassa oli kertomusvuoden lopussa 451 jäsentä (v. 2019 lopussa 454), joista 3 kunniajäsentä, 33 ainaisjäseniä ja 63 opiskelijajäseniä. Vuoden aikana liittyi seuraan 21 (v. 2019 liittyi 18) uutta varsinaista jäsentä ja lisäksi 25 opiskelijajäsentä.  Varsinaisia jäseniä oli 348 (v. 2019 350) ja jäsenmaksunsa maksaneita vuoden lopussa 347.

Vuosi 2020 oli poikkeusvuosi seuran toiminnassa, koska covid19 -pandemian vallattua Suomen matkoja Antreaan vai muita tilaisuuksia ei juurikaan pystytty maaliskuu puolivälin jälkeen järjestämään.

Seuran taloutta seurattiin toimintavuonna tarkasti. Jäsenmaksujen perintää tehostettiin. Jäsenmaksusta puolet on Karjalan Liiton jäsenmaksua ja toinen puolet seuran.

Tiedotusta hoidettiin lähettämällä jäsenille helmikuussa yhdessä jäsenmaksulaskun kanssa jäsentiedote.Lisäksi Facebook-sivuilla välitettiin tietoa. Vuoksen Verkko -lehti ilmestyi joulukuussa ja lähettiin seuran jäsenille.

Poikkeuksellinen toimintavuosi päättyi suru-uutiseen. Antrea-Seuran pitkäaikainen puheenjohtaja ja johtokunnan jäsen Pentti Talja menehtyi 15. joulukuuta. Antrea-Seuralle menetys on korvaamaton. Pentin tietämys Antreasta, kokemus seuran toiminnasta ja auttamishalu oli johtokunnan tuki ja turva.

Toimihenkilöt

Seuran puheenjohtajana toimi Reijo Martikainen, varapuheenjohtajana Antti Partanen, sihteerinä Maria Hatakka, rahastonhoitajana Satu Stirkkinen ja johtokunnan muut jäsenet olivat Raakel Henttonen, Marko Kekki, Pirjo Riitta Rintanen, Pentti Talja ja Kaija Viskari.

Vuoksen Verkko -lehden päätoimittajana toimi Marko Kekki.

Pirjo Tiippana osallistui johtokunnan kokouksiin, hoiti jäsenasioita, seuran internet-sivuja ja some-tiedotustasekä vastasi seuran myyntiartikkeleiden myynnistä ja lähettämisestä.

Toimikunnat nimettiin erityisesti tapahtumavastaaviksi.

Muistopuistotoimikunta: Antti Partanen (pj), Maria Hatakka, Erkki Kokko, Seppo Kuparinen, Satu Stirkkinen ja Seppo Vepsä

Urheilutoimikunta: Antti Partanen, Tatu Partanen (kyykkä- ja kolmiottelujoukkueet), Janne Pullinen (soutuvastaava) ja Pentti Talja

Muistomerkkitoimikunta: Pertti Kukkonen, Irma Kalke, Antti Partanen ja Pentti Talja

Johtokunnan kokoukset

Johtokunta kokoontui kaksi kertaa: 13.1. Riihimäen kaupunginkirjastolla ja 18.8. ennen vuosikokousta Karjalaisten Kesäkodilla. Tämän lisäksi järjestettiin yksi sähköpostikokous 1.6.-18.6.

Vuosikokous

Kesällä koronarajoitukset tilapäisesti helpottuivat sen verran, että seuran vuosikokous ja sen yhteydessä kesätapaaminen saatiin järjestettyä 18.8.2020 Karjalaisten Kesäkodilla Villa Salmelassa Helsingin Laajasalossa. Kokoukseen osallistui 17 seuran jäsentä. Kokouk­sen puheenjohtajana toimi Reijo Martikainen ja sihteerinä Raakel Henttonen.

Johtokunnan puheenjohtajaksi vuodelle 2021 jatkamaan valittiin Reijo Martikainen. Erovuorossa johtokunnan jäsenistä olivat Raakel Henttonen, Maria Hatakka, Marko Kekki ja Satu Stirkkinen. Raakel Henttonen ilmoitti, että ei ole enää jatkamassa. Hänen tilalleen uudeksi johtokunnan jäseneksi valittiin Sirkka-Liisa Rautioaho. Maria Hatakka, Marko Kekki ja Satu Stirkkinen valittiin jatkamaan uudelle kaudelle.

Muut johtokunnan jäsenet ovat Antti Partanen, Pirjo Riitta Rintanen, Pentti Talja ja Kaija Viskari.

Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2021 valittiin Janne Pullinen ja varatoiminnantarkastajaksi Timo Pullinen.

Vuosikokous hyväksyi toimintakertomuksen ja tilit, vahvisti tilinpää­töksen, myönsi tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille sekä vahvisti jäsenmaksut, toimintasuunnitelman ja tulo- ja meno­arvion.

Seuraava vuosikokous sovittiin pidettäväksi elokuussa Karjalaisten Kesäkodilla ja samalla järjestetään seuran kesätapaaminen.

Seuran tilaisuudet

Talvi-iltamat pidettiin Riihimäellä Punaisessa talossa lauantaina 8.2. Tilaisuudessa esiintyi ja yhteislauluja laulatti muusikko Jukka-Pekka Nakari. Musiikkiteatteri Onnikka esitti katkelmia valmisteilla olevasta musiikkinäytelmästä Jumalainen Hanna G., joka kertoo oopperalaulaja Hanna Granfeltin elämästä. Iltamavieraita oli noin 81, joista ilahduttavan moni ensimmäistä kertaa. Arpajaiset tuottivat jälleen hyvin. Osallistujilta tilaisuus sai kiitosta ja ruokaa pidettiin maistuvana.

Vuoksen Säätiö järjesti lauantaina 8.2. talvi-iltamiin saapuville mahdollisuuden ennen iltamia tutustua Riihimäen museon Antrea-huoneen kokoelmiin. Tästä kiitokset Säätiölle.

Keväälle suunniteltu kirkonmäen siivousmatkalla Antreaanperuuntui koronatilanteen takia.

Pitäjänjuhla oli tarkoitus järjestää Hämeenlinnassa, mutta se siirrettiin suosiolla seuraavaan kesään.

Kesätapaaminen Karjalaisten kesäkodilla Villa Salmelassa järjestettiin 18.8. Nyt jo neljättä kertaa ja tälläkin kertaa, kuten edellisenä kesänä, vuosikokous pidettiin samassa yhteydessä. Tarkoitus oli aktivoida erityisesti pääkaupunkiseudulla asuvia jäseniä, mutta myös kuljetus Hämeestä toi paikalle osallistujia.

Syksyn siivousmatkaa ei pystytty järjestämään eikä myöskään itsenäisyyspäivän kynttilän­sytytysmatkaa. Antreasta kantautui kuitenkin ilahduttavia viestejä, että paikalliset asukkaat olivat huolehtineet kynttilät sankaripatsaalle ja kirkon muistomerkille.

Perinteen tallennus

Pirjo Riitta Rintanen jatkoi myös vuonna 2020 muistitiedon keräämistä antrealais- ja muilta karjalaisjuurisilta henkilöiltä. Arvokasta haastatteluaineistoa karttui vuoden mittaan runsaasti.

 

 

 

 

 

 

Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Toimintavuoden käynnistivät suositut Talvi-iltamat helmikuussa. Eipä silloin arvattu, että se jäisi vuoden suurimmaksi tapahtumaksi. 

Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.
Musiikkiteatteri Onnikka esitti katkelmia valmisteilla olevasta oopperalaulaja Hanna Granfeltin elämästä kertovasta musiikkinäytelmästä. 
Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Vuosikokous ja illanvietto pidettiin Karjalaisella kesäkodilla Helsingin Jollaksessa kauniina elokuisena iltana

Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.