Antrea-Seuran toimintakertomus vuodelta 2019

Vuosi 2019 oli Antrea-Seuran 66. toimintavuosi.  Seura toimii antrealaisten ja vuoksenrantalaisten yhdyssiteenä, kokoaa ja tallentaa historiaan liittyviä kulttuuri­arvoja ja vaalii kotiseudun muistoja ja perinteitä. Muistot ja perinteet kertautuvat tapahtumissa ja tallentuvat kylä-, suku- ja perinnekirjoina ja videoina. Seurassa oli kertomusvuoden lopussa 454 jäsentä (v. 2018 lopussa 481), joista 3 kunniajäsentä, 38 ainaisjäseniä ja 59 opiskelijajäseniä. Vuoden aikana liittyi seuraan 18 (v. 2018 15) uutta jäsentä.  Varsinaisia jäseniä oli 350 ja jäsenmaksunsa maksaneita vuoden lopussa 347.

Vuosittaisina tapahtumina toistuvat erilaiset urheilumuodot kuten soutu ja kyykkä, muisto­puistomatkat, kirkkopyhä, muut tapahtumat ja pitäjäjuhla.

Seuran taloutta seurattiin toimintavuonna tarkasti. Jäsenmaksujen perintää tehostettiin. Jäsenmaksusta puolet on Karjalan Liiton jäsenmaksua ja toinen puolet seuran. Tiedotusta hoidettiin lähettämällä jäsenille kerran vuodessa jäsentiedote. Tiedotteita lähetettiin sähköpostin kautta niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet jäsenrekisteriin sähköpostiosoitteensa. Tapahtumista tiedotettiin myös facebook-sivuilla.

 

Toimihenkilöt
Seuran puheenjohtajana toimi Reijo Martikainen, varapuheenjohtajana Antti Partanen, sihteerinä Maria Hatakka, rahastonhoitajana Satu Stirkkinen ja johtokunnan muut jäsenet olivat Raakel Henttonen, Helena Lajunen, Pirjo Riitta Rintanen, Pentti Talja ja Kaija Viskari. Jäsenasioista sekä seuran myyntiartikkeleiden myynnistä ja lähettämisestä vastasi Pirjo Tiippana.

Toimikunnat nimettiin erityisesti tapahtumavastaaviksi.
Muistopuistotoimikunta: Antti Partanen (pj), Satu Stirkkinen, Seppo Vepsä, Seppo Kuparinen ja Erkki Kokko
Urheilutoimikunta: Antti Partanen (pj), Tatu Partanen (kyykkä- ja kolmiottelujoukkueet) ja Janne Pullinen (soutuvastaava).
Juhlamatka Karjalaan -toimikunta: Satu Stirkkinen, Irma Kalke ja Reijo Martikainen

Johtokunnan kokoukset
Johtokunta kokoontui seitsemän kertaa: 16.1., 5.3., 23.4., 29.5., 6.8., 10.9. ja 12.11. Kokouksia pidettiin Riihimäellä, Karjalatalolla ja Karjalaisten kesäkodilla.

 

Vuosikokous

Vuosikokous järjestettiin 20.8.2019 Karjalaisten Kesäkodilla Villa Salmelassa Helsingin Laajasalossa. Kokoukseen osallistui noin 19 seuran jäsentä. Kokouk­sen puheenjohtajana toimi Harri Hatakka ja sihteerinä Pirjo Tiippana.

Johtokunnan puheenjohtajana vuodelle 2020 jatkamaan valittiin Reijo Martikainen. Erovuorossa johtokunnan jäsenistä olivat Antti Partanen, Pirjo Riitta Rintanen, Pentti Talja ja Kaija Viskari. Heidät kaikki valittiin uudelle kaudelle.

Muut johtokunnan jäsenet ovat Raakel Henttonen, Maria Hatakka, Marko Kekki ja Satu Stirkkinen.

Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2020 valittiin Timo Pullinen ja Janne Pullinen, varalle Raili Kekki ja Tarmo Jantunen.

Vuosikokous hyväksyi toimintakertomuksen ja tilit, vahvisti tilinpää­töksen, myönsi tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille sekä vahvisti jäsenmaksut, toimintasuunnitelman ja tulo- ja meno­arvion.

Seuraava vuosikokous sovittiin pidettäväksi elokuussa Karjalaisten kesäkodilla Laajasalossa ja samalla järjestetään seuran kesätapaaminen.

 

Seuran tilaisuudet

Talvi-iltamat järjestettiin Riihimäellä Catering Rukolassa lauantaina 9.2. Ohjelmana oli muun muassa lausuntaa ja yhteislauluja, joita laulatti sekä musiikkia esitti trubaduuri Hannu Have Eskman. Iltamavieraita oli noin 50, joista ilahduttavan moni ensimmäistä kertaa. Arpajaiset tuottivat jälleen hyvin. Osallistujilta tilaisuus sai kiitosta ja ruokaa pidettiin maistuvana.

 

Kirkkopyhä järjestettiin Lopen kirkossa 28.4. Osallistujia oli noin 50. Messussa saarnasi pastori Ulla Kuisma. Kirkkopyhän järjestämisestä vastasi jälleen Pertti Ruponen.

 

Kevään kirkonmäen siivousmatkalla Antreaan oltiin 3.-5.5.2019. Tällä kertaa osallistujia oli 26, joista nytkin muutama ensikertalaisia.  Tällä kertaa nuorisoalennuksen käyttäjiä ei ollut mukana. Vuoden talkoolaiseksi valittiin Seppo Vepsä. Tavanomaisen kirkonmäen siivouksen lisäksi aloitettiin sankaripatsaan puhdistus.

 

Juhlamatka Antreaan ja Vuoksenrantaan järjestettiin 7.-9.6.2019 yhteistyössä Vuoksenranta-seuran kanssa. Matka onnistui pienistä vaikeuksista huolimatta hyvin. Lauantaina käytiin kotikylillä tai tutustuttiin Viipuriin. Jumalanpalvelus ja juhla sunnuntaina Vuoksenrannan kirkossa olivat mieleenpainuvia tilaisuksia. Ilahduttavaa oli paikallisten asukkaiden aikaisempaa runsaampi osallistuminen juhlallisuuksiin. Juhlamatkalle osallistujia oli yhteensä noin 100.  

 

Karjalaiset kesäjuhlat järjestettiin kertomusvuonna 14.-16.6 Hämeenlinnassa. Sekä juhlien järjestelyissä että yleisönä seuran jäseniä oli tavanomaista runsaammin. Antrea-Seura oli tänäkin vuonna mukana lippukulkueessa omalla paikallaan pitäjäyhdistysten ensimmäisessä rivissä. Seuralla oli oma myyntipöytä, seuran edustajat olivat myös esittelijöinä pitäjäinfossa ja Vuoksen Verkko  -lehteä esiteltiin pitäjänlehtiesittelyssä.

 

Pitäjänjuhlan järjestivät Lopen Karjalaiset sunnuntaina 21.7. Juhlavieraita oli runsaasti. Hienon musiikkituokion tarjosi taiteilija Anu Hälvä säestäjineen ja muutenkin juhla onnistui mainiosti.

 

Elokuussa yhdessä Vuoksenranta-seuran kanssa oli tarkoitus tehdä souturetki Vuokselle 2.-5.8. Tullimuodollisuudet eivät olleet suosiollisia, joten kirkkovene jäi Suomen puolelle. Retkikunta kuitenkin kiertele kolme päivää Kannaksella maata pitkin ja oli kovasti tyytyväinen matkaansa.

 

Kesätapaaminen Karjalaisten kesäkodilla Villa Salmelassa järjestettiin 20.8. Nyt jo kolmatta kertaa ja tällä kertaa vuosikokous pidettiin samassa yhteydessä. Tarkoitus oli aktivoida erityisesti pääkaupunkiseudulla asuvia jäseniä, mutta myös kuljetus Hämeestä toi paikalle osallistujia. Illan musiikkivieraana oli harmonikkataiteilija Joose Ojala. Kesäillassa käytiin myös perinteinen kolmiottelu.

 

Syksyn siivousmatkalle oltiin 4.-6.10. Antrean hautausmaalla olevan vapaussodan ja Aunuksen retken muistopaasi on paljastettu 5.10.1919 ja koska tästä tuli lauantaina 5.10 kuluneeksi tasan sata vuotta, vietettiin muistomerkillä lyhyt muistohetki ja laskettiin seppele. Siivouskohteena oli tälläkin kertaa puuston raivaamista ja sankarihautojen siivous. Edellä mainittu satavuotta vanhan muistomerkin kevätmatkalla aloitettua puhdistusta jatkettiin. Osallistujia matkalle oli 7.

 

Itsenäisyyspäivänä käytiin sytyttämässä kynttilät sankaripatsaalle ja muistomerkeille. Matkaan osallistui 6 seuran jäsentä.

 

Perinteen tallennus

Kertomusvuoden aikana jatkettiin perinteen tallentamista. Pirjo Riitta Rintanen haastatteli ja tallensi muisteloita, joista nauhoitteita kertyi lukuisia tunteja.

Seura sai vuoden aikana lahjoituksena valokuvia ja muuta perinneaineistoa.

 

Urheilutoiminta

Mommilanjärven souteluun 20.7. osallistuttiin yhdellä kirkkoveneellä, jossa soutajia 14. Antrea-Seura tuli evakkoveneiden lähdössä pronssille. Janne Pullinen hoiti järjestelyt erinomaisesti.

Perinteinen kolmiottelu Vuoksenrannan ja Kirvun kanssa käytiin 20.8. kesätapahtuman yhteydessä. Tällä kertaa voiton vei Kirvu, Antrea tuli toiseksi ja Vuoksenranta jäi viimeiseksi.

 

Muiden tilaisuudet

Seuran jäsenet ovat osallistuneet myös runsaslukuisesti muiden järjestämiin tilaisuuksiin, joista mainittakoon mm.

- eri paikkakuntien Karjala-seurojen tilaisuudet

- Kuparsaaren Nuorisoseuran ja Kuparsaaren metsästysseuran toiminta

- evakkolasten toiminta

- Karjalan Liiton koulutustilaisuudet

- Pääskyn kesäkodin toiminta

- Kirvu-juhla

- Noskuan kylätoimikunnan tilaisuudet

- Pyhäinpäivän kynttilöiden sytytys Antrean hautausmaalle

 

Muistamiset

Seuran toiminnassa työskennelleitä ja korkean iän saavuttaneita jäseniä on muistettu merkkipäivinä. Poisnukkuneita seuran hyväksi työtä tehneitä on oltu saattamassa viimeiselle matkalle tai muistettu adressilla.

 

Talous
Seuran varallisuus muodostuu pääasiassa pankkitalletuksista ja kirjavarastosta. Kirjojen myynti oli onnistunutta eri tilaisuuksissa, erityisesti pitäjäjuhlassa.
Tukea toimintaan on saatu Vuoksen Säätiöltä. Lisäksi aluehallintovirastolta saatiin 900 euron avustus muistopuiston hoitamiseen. Merkittävä osa tuloista muodostuu jäsenmaksuista.
Tilikauden tulos oli 1539,55 euroa ylijäämäinen. Talouden tunnusluvut näkyvät tilinpäätöksestä.  

 

Yhteistoiminta

Seura on Karjalan Liiton, Suomen Kotiseutuliiton, Pääkaupunkiseudun karjalaisyhteisöjen Pääsky ry:n ja Karjalaisten pitäjäyhdistysten liiton jäsen sekä Karjalaisen nuorisoliiton kannattajajäsen. Yhteistoiminta Vuoksen Säätiön kanssa on ollut luontevaa. Säätiön hallituksen puheenjohtaja on kutsuttu seuran hallituksen kokouksiin ja Antrea-Seuran puheenjohtajalla on läsnäolo-oikeus Vuoksen Säätiön hallituksen kokouksissa.

Yhteistyö Vuoksenranta-seuran kanssa on tiivistynyt entisestään muun muassa yhteisen juhlamatkan järjestelyissä ja Vuoksen Verkko -lehden julkaisemisessa.

Seuran jäseniä on aktiivisesti mukana sijoituspaikkakuntien Janakkalan, Hämeenlinnan, Riihimäen, Lopen ja Hausjärven karjalaisseuroissa ja monissa sukuseuroissa.

Kamennogorskin kaupunkijuhlaan ei tänä vuonna osallistuttu.


Tiedotus

Entisistä pitäjänlehdistä Vuoksenranta-seuran kanssa kehitetyn yhteisen Vuoksen Verkko -Antrean ja Vuoksenrannan pitäjänlehden viides numero ilmestyi joulun alla. Lehden pitkäaikainen päätoimittaja Raakel Henttonen luopui tehtävästään ja uutena päätoimittajana aloitti Marko Kekki, joka ensimmäisen Vuoksen Verkkonsa toimitti varsin mallikkaasti.

Keväällä lähetettiin jäsentiedote ja sen yhteydessä jäsenmaksulasku. Tämän lisäksi kokeiltiin tiedotusta sähköpostilla, mutta sähköpostiosoitteita oli käytettävissä vasta reilut 150, joten tällä tavalla tavoitetaan vain kolmasosa jäsenkunnasta.

Ilmoittelu hoidettiin Karjala-lehden ja Hämeenlinnan ja Riihimäen seudun paikallislehtien kautta sekä erilaisten netissä olevien tapahtumasivustojen avulla.  Karjala-lehden kirjapalstalla on ollut säännöllisesti tieto uusimmista kirjoista.

Seuralla on omat www-sivut osoitteessa www.antrea.fi. Merkittäväksi viestintäkanavaksi ovat muodostuneet seuran Facebook-sivut, joita seurasi kertomusvuonna noin 800 seuraajaa.


Myyntitoiminta
Seuran myyntiartikkeleita ovat olleet muun muassa, adressit, postikortit ja kirjat. Uudeksi myyntiartikkeliksi hankittiin isännän viirejä. Myyntiartikkelivarastoa täydennettiin kertomusvuoden aikana merkittävästi. Kertomusvuonna hankittiin myös uusia myyntiartikkeleita, muun muassa omapostimerkki.  .

Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Pitäjäjuhlan järjestelyistä vastasivat ansiokkaasti Lopen Karjalaiset.
(Saat kuvat suuremmiksi klikkaamalla niitä.)

Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.
Anu Hälvää säesti Eveliina Jurkka.
Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Pitäjäjuhlassa julkistettiin Raakel Henttosen toimittama Vuoksen Säätiön historiikki. Säätiön tarkoituksena on entisten Antrean ja Vuoksenrannan kuntien asukkaiden ja heidän jälkeläistensä henkisten, sosiaalisten ja taloudellisten pyrintöjen tukeminen. Käytännössä tämä tarkoittaa apurahojen myöntämistä. Merkittävää on myös kirjallisen tuotannon tukeminen. Raakel on toiminut säätiön asiamiehenä aina vuoteen 2020 asti.

Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Seuralla oli perinteiseen tapaan oma myyntipöytä Karjalaisilla kesäjuhlilla, jotka nyt järjestettiin Hämeenlinnassa. Alueella on paljon antrealaisjuurisia, joten pöydän äärellä oli mukavaa kuhinaa päivien ajan.

Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Kesäjuhlilla kävijät saivat merkitä karttaa, missä juuret olivat. Paljon täpliä tuli Antrean kohdalle - sijoittuivathan antrealaiset aikanaan Hämeenlinnaan, Janakkalaan, Lopelle, Riihimäelle ja Hausjärvelle.

Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Antrean Esan joukkue osallistui perinteisesti Mommilanjärven soutuun. Evakkoveneistä edelle ehtivät vain Kirvun Wilkas ja Heinjoen Huimat. (Kuva otettu Antrean Esan FB-sivulta.)

Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Vuokselle suunnattu kirkkovenesoutu muodostui autoretkeksi veneiden jäätyä tullimuodollisuuksien vuoksi sananmukaisesti rannalle. Nopeasti luotiin uusi strategia ja seurattiin nk. VKT-linjaa. Taipaleenjoen kenttähautausmaalla tapahtumia selosti Pentti Talja, vieressä muut historiatietäjät Martti Talja ja Erkki Kokko.

Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Maastossa näkyvät monin paikoin sodan jäljet.

Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Kynttilät syttyivät Antreassa itsenäisyyspäivänä. Kynttilätervehdykset vietiin entiselle kotiseudulle myös pyhäinpäivänä, jolloin tuli kuluneeksi 80 vuotta Talvisodan syttymisestä.