Antrea-Seura ry

Antrea-Seuran toimintakertomus vuodelta 2018 

Vuosi 2018 oli Antrea-Seuran 65. toimintavuosi.  Seura toimii antrealaisten ja vuoksenrantalaisten yhdyssiteenä, kokoaa ja tallentaa historiaan liittyviä kulttuuri­arvoja ja vaalii kotiseudun muistoja ja perinteitä. Muistot ja perinteet kertautuvat tapahtumissa ja tallentuvat kylä-, suku- ja perinnekirjoina ja videoina. Seurassa oli kertomusvuoden lopussa 481 jäsentä (v. 2017 lopussa 494), joista 3 kunniajäsentä, 40 ainaisjäseniä ja 70 opiskelijajäseniä. Vuoden aikana liittyi seuraan 15 uutta jäsentä. 

 

Vuosittaisina tapahtumina toistuvat erilaiset urheilumuodot kuten soutu ja kyykkä, muisto­puistomatkat, teatteri, kirkkopyhä, muut tapahtumat ja pitäjäjuhla.

 

Seuran taloutta seurattiin toimintavuonna tarkasti. Jäsenmaksujen perintää tehostettiin. Jäsenmaksusta puolet on Karjalan Liiton jäsenmaksua ja toinen puolet seuran. Tiedotusta hoidettiin lähettämällä jäsenille kerran vuodessa jäsentiedote. Tiedotteita lähetettiin sähköpostin kautta niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet jäsenrekisteriin sähköpostiosoitteensa. Tapahtumista tiedotettiin myös facebook-sivuilla.
 

Toimihenkilöt
Seuran puheenjohtajana toimi Reijo Martikainen, varapuheenjohtajana Antti Partanen, sihteerinä Maria Hatakka, rahastonhoitajana Satu Stirkkinen ja johtokunnan muut jäsenet olivat Raakel Henttonen, Helena Lajunen, Pirjo Riitta Rintanen, Pentti Talja ja Kaija Viskari. Jäsenasioista sekä seuran myyntiartikkeleiden myynnistä ja lähettämisestä vastasi Pirjo Tiippana. Pääemäntänä oli Tuula Haapiainen.

Toimikunnat nimettiin erityisesti tapahtumavastaaviksi.
Muistopuistotoimikunta: Antti Partanen (pj), Satu Stirkkinen, Seppo Vepsä ja Erkki Kokko
Urheilutoimikunta: Antti Partanen (pj), Tatu Partanen (kyykkä- ja kolmiottelujoukkueet), Maria Hatakka
Soutuvastaava: Janne Pullinen
Pitäjänjuhlien toimikunta: Pentti Talja (pj), Pertti Ruponen, Markku Talja, Päivi Virolainen, Kaija Viskari, Maria Hatakka ja Hannu Pullinen
Kirkkopyhän yhdyshenkilö: Pertti Ruponen
Matkavastaava: Satu Stirkkinen

Johtokunnan kokoukset
Johtokunta kokoontui seitsemän kertaa: 16.1., 5.3., 23.4., 29.5., 6.8., 10.9. ja 12.11. Kokouksia pidettiin Riihimäellä, Karjalatalolla ja Karjalaisten kesäkodilla.

 

Vuosikokous
Vuosikokous järjestettiin 22.9.2018 Oitissa Ravintola Pihvi Paikassa. Kokoukseen osallistui noin 20 seuran jäsentä. Kokouk­sen puheenjohtajana toimi Seppo Kuparinen ja sihteerinä Maria Hatakka. Ko­kousesitelmänä kuulimme Veikko Partasen kertomana Pullilan kylän vaiheista.

Johtokunnan puheenjohtajana jatkamaan valittiin Reijo Martikainen. Erovuorossa johtokunnan jäsenistä olivat Raakel Henttonen, Maria Hatakka, Helena Lajunen ja Satu Stirkkinen. Henttonen, Hatakka ja Stirkkinen valittiin uudelle kaudelle ja uudeksi johtokunnan jäseneksi valittiin Marko KekkiMuut johtokunnan jäsenet ovat Antti Partanen, Pirjo Riitta Rintanen, Pentti Talja ja Kaija Viskari. Toiminnantarkastajiksi valittiin Timo Pullinen ja Hannu Pullinen ja varalle Raili Kekki ja Tarmo Jantunen.

Vuosikokous hyväksyi toimintakertomuksen ja tilit, vahvisti tilinpää­töksen, myönsi tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille sekä vahvisti jäsenmaksut, toimintasuunnitelman ja tulo- ja meno­arvion.

Seuraava vuosikokous sovittiin pidettäväksi elokuussa Karjalaisten kesäkodilla Laajasalossa ja samalla järjestetään seuran kesätapaaminen.

 

Seuran tilaisuudet

Talvi-iltamat pidettiin Riihimäellä Punaisessa talossa lauantaina 10.2. Ohjelmana oli muun muassa lausuntaa ja yhteislauluja hanuristin säestämänä. Iltamavieraita oli noin 66, joista ilahduttavan moni ensimmäistä kertaa. Arpajaiset tuottivat jälleen hyvin.

Kirkkopyhä järjestettiin Riihimäen kappelikirkossa 15.4.  Osallistujia oli noin 80. Messussa saarnasi pastori Ulla Kuisma. Kirkkokahvien jälkeen Riihimäen seurakunnan entinen kirkkoherra Kalervo Huttunen kertoili Kappelikirkossa säilytettävistä Antrean seurakunnan esineistä. Varsinkin Antrean kirkon alttaritaulun päätyminen Riihimäelle ja Kappelikirkkoon oli kiintoisa kertomus. Kirkkopyhän järjestämisestä vastasi jälleen Pertti Ruponen.

Kevään kirkonmäen siivousmatka Antreaan 10.-12.5.2018 toteutettiin yhdessä vuoksenrantalaisten kanssa. Tällä kertaa osallistujia oli vajaa 40, joista muutama ensikertalaisia.  Nuorten osallistujien matkaa tuettiin sekä seuran että Vuoksen säätiön puolesta muita osallistujia suuremmalla summalla. Vuoden talkoolaiseksi valittiin Taisto Pullinen. Tavanomaisen kirkonmäen siivouksen lisäksi sankarihautojen aluetta Strandmannin haudan aluetta siistittiin.
 

Antrean ja Vuoksenrannan yhteinen pitäjäjuhla järjestettiin kertomusvuonna Riihimäellä 15.7. Juhla oli samalla seuran 65-vuotisjuhla, jossa seuran aktiiveille jaettiin Karjalan liiton myöntämiä ansiomerkkejä. Helle verotti juhlan osallistujamäärää, mutta tunnelmaltaan ja etenkin loistavan musiikkiohjelman ansiosta juhla oli varsin onnistunut. Juhlan järjestelyistä vastasi tällä kertaa Antrea-Seura.
 

Kesätapaaminen Karjalaisten kesäkodilla Villa Salmelassa pidettiin nyt toista kertaa. Tarkoitus oli aktivoida erityisesti pääkaupunkiseudulla asuvia jäseniä. Valitettavasti osanottajapula vaivasi tälläkin kertaan tilaisuutta, vieraita oli vain vajaa kymmenen. Makkaraa paistettiin ja vieraat kuuntelivat varsin innostuneena Veikko Partasen jutustelua takkatuvassa.
 

Antrea-Seura ja Vuoksen säätiö sponsoroivat nimikkolähdön Riihimäen kesäraveihin 19.8. Kyseisen suomenhevoslähdön voitti tamma Sisukas, jonka Vammalasta kotoisin oleva omistaja Unto Inkinen on sukujuuriltaan Muolaasta. Hän totesikin, että loimi tuli melkein naapurpitäjään.
 

Syksyn siivousmatkalle 28.-30.9. osallistui 6 seuran jäsentä. Tällä kertaa suurin urakka oli sepelin levittäminen kirkkoon johtavalle käytävälle ja sankarihaudalle.
 

Itsenäisyyspäivänä käytiin sytyttämässä kynttilät sankaripatsaalle ja muistomerkeille. Matkaan osallistui 6 seuran jäsentä.

 

Perinteen tallennus

Kertomusvuoden aikana jatkettiin perinteen tallentamista. Pirjo Riitta Rintanen haastatteli ja tallensi kaikkiaan noin 10 henkilön muisteloita, joista nauhoitteita kertyi lukuisia tunteja.

Seura sai vuoden aikana lahjoituksena valokuvia ja muuta perinneaineistoa.

 

Urheilutoiminta

Mommilanjärven souteluun 21.7. osallistuttiin yhdellä kirkkoveneellä, jossa soutajia 14. Antrea-Seura tuli evakkoveneiden lähdössä toiseksi. Janne Pullinen hoiti järjestelyt erinomaisesti.

Kirvun Vilkas järjesti perinteisen kolmiottelun kirvulaisten, vuoksenrantalaisten ja antrealaisten välille 4.11. Oitin urheilutalolla. Paikalla oli kolmehenkisten joukkueiden runsaasti kannustajia. Tällä kertaa kilpailutehtävinä olivat huopatossun tarkkuusheitto,  kirvulaiset kun olivat järjestäjinä, tanssikilpailu ja varsin vaativa tietovisa. Niinpä järjestäjäseura vei voiton ja Antrea-Seura jätettiin viimeiseksi.  Antrean joukkueessa kisailivat Tatu Partanen, Leena Partanen ja Seppo Vepsä. Viimeinen sija toi mukanaan järjestelyvuoron Antrealle.


Muiden tilaisuudet

Seuran jäsenet ovat osallistuneet myös runsaslukuisesti muiden järjestämiin tilaisuuksiin, joista mainittakoon mm

- Vuoksen Säätiön 70-vuotisjuhla

- eri paikkakuntien Karjala-seurojen tilaisuudet

- Kuparsaaren Nuorisoseuran ja Kuparsaaren metsästysseuran toiminta

- evakkolasten toiminta

- Karjalan Liiton koulutustilaisuudet

- Pääskyn kesäkodin toiminta ja kunnostustöissä avustaminen

- Kirvu-juhla

- Noskuan kylätoimikunnan tilaisuudet

- Pyhäinpäivän kynttilöiden sytytys Antrean hautausmaalle

 

Karjalaisille kesäjuhlille Kouvolassa 15.-17.6. osallistui tapahtumiin ja juhlakulkueeseen arviolta 50 seuran jäsentä. Seuralla oli oma myyntipöytä, seuran edustajat olivat myös esittelijöinä pitäjäinfossa ja Vuoksen Verkko  -lehteä esiteltiin pitäjänlehtiesittelyssä.

 

Muistamiset

Seuran toiminnassa työskennelleitä ja korkean iän saavuttaneita jäseniä on muistettu merkkipäivinä. Poisnukkuneita seuran hyväksi työtä tehneitä on oltu saattamassa viimeiselle matkalle tai muistettu adressilla.

 

Talous
Seuran varallisuus muodostuu pääasiassa pankkitalletuksista ja kirjavarastosta. Kirjojen myynti oli onnistunutta eri tilaisuuksissa, erityisesti pitäjäjuhlassa.

Tukea toimintaan on saatu Vuoksen Säätiöltä. Lisäksi aluehallintovirastolta saatiin 1200 euron avustus muistopuiston hoitamiseen. Merkittävä osa tuloista muodostuu jäsenmaksuista. Tilikauden tulos oli 1506,48 euroa alijäämäinen. Alijäämää selittää osaltaan pitäjänjuhlista koitunut tappio, koska juhlavieraita ei saapunut aivan odotettua määrää. Muistopuiston talkoomatkoihin ja hoitoon käytettiin seuran varoja 11,29 euroa Vuoksen säätiön ja Aluehallintoviraston avustusten lisäksi. Talouden tunnusluvut näkyvät tilinpäätöksestä.  

Yhteistoiminta

Seura on Karjalan Liiton, Suomen Kotiseutuliiton, Pääkaupunkiseudun karjalaisyhteisöjen Pääsky ry:n ja Karjalaisten pitäjäyhdistysten liiton jäsen sekä Karjalaisen nuorisoliiton kannattajajäsen. Yhteistoiminta Vuoksen Säätiön kanssa on ollut luontevaa ja säätiön hallituksen puheenjohtaja on kutsuttu seuran hallituksen kokouksiin.

Yhteistyö Vuoksenranta-seuran kanssa on tiivistynyt entisestään muun muassa siivousmatkojen järjestämisessä ja Vuoksen Verkko -lehden julkaisemisessa.

Seuran jäseniä on aktiivisesti mukana sijoituspaikkakuntien Janakkalan, Hämeenlinnan, Riihimäen, Lopen ja Hausjärven karjalaisseuroissa ja monissa sukuseuroissa.
 

Kamennogorskin kaupunkijuhlaan 11.8., joka samalla oli Kamennogorskin 70-vuotisjuhla, osallistuivat Martti Talja (Ierikkala/Mänttä), Harri Hatakka, Seppo Kuparinen ja Reijo Martikainen.

Tiedotus

Entisistä pitäjänlehdistä Vuoksenranta-seuran kanssa kehitetyn yhteisen Vuoksen Verkko - Antrean ja Vuoksenrannan pitäjänlehden - neljäs numero ilmestyi marraskuussa. Lehden toteutuksesta vastasi päätoimittaja Raakel Henttonen.

Keväällä lähetettiin jäsentiedote ja sen yhteydessä jäsenmaksulasku. Tämän lisäksi kokeiltiin tiedotusta sähköpostilla, mutta sähköpostiosoitteita oli käytettävissä vasta reilut 150, joten tällä tavalla tavoitetaan vain kolmasosa jäsenkunnasta.

Ilmoittelu hoidettiin Karjala-lehden ja Hämeenlinnan ja Riihimäen seudun paikallislehtien kautta sekä erilaisten netissä olevien tapahtumasivustojen avulla.  Karjala-lehden kirjapalstalla on ollut säännöllisesti tieto uusimmista kirjoista.

Seuralla on omat www-sivut osoitteessa www.antrea.fi. Merkittäväksi viestintäkanavaksi ovat muodostuneet seuran Facebook-sivut, joita seurasi kertomusvuonna noin 700 seuraajaa.


Myyntitoiminta
Seuran myyntiartikkeleita ovat olleet muun muassa, adressit, postikortit ja kirjat. Uudeksi myyntiartikkeliksi hankittiin isännän viirejä. Myyntiartikkelivarastoa täydennettiin kertomusvuoden aikana merkittävästi.

Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Antrea-Seura ja Vuoksenranta-Seura järjestävät yhteisen pitäjäjuhlan silloin, kun juhla järjestetään Riihimäellä.
(Saat kuvat suuremmiksi klikkaamalla niitä.)

Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.
Kasvatustieteiden tohtori Eeva Riutamaa kertoi pitäjäjuhlassa evakkolasten kasvukokemusten tunnemuistoista ja hyvinvoinnista. 
Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Pitäjäjuhlassa muistettiin seuran 65-vuotisen taipaleen kunniaksi toimijoita. Kultaisen kunniamerkin saanut Pentti Talja mitalit jakaneen Karjalan Liiton varapuheenjohtaja Eeva-Liisa Kurjen takana, seuraavina Pirjo Tiippana, Reijo Martikainen, Seppo Vepsä, Antti Partanen, Maria Hatakka, Pirjo Riitta Rintanen, Irma Kalke ja Tatu Partanen. Oikealla Vuoksenranta-Seuran pj Päivi Virolainen. 

Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Seppelpartioon osallistuivat Tatu Partanen, Martti Talja ja Maria Hatakka.

Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Seuran kunniajäsenellä Veikko Partasella on ehtymättömät tiedot Antreasta. Kesäjuhlien pitäjäinfossa hän opasti kartan avulla sukujuuriaan etsineitä. 

Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Seuralla oli perinteiseen tapaan myyntipöytä Karjalaisilla kesäjuhlilla, jotka tällä kertaa olivat Hämeenlinnassa. Kartat ja julkaisut keräsivät kiinnostuneita katsojia. 

Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Itsenäisyyspäivän kynttilät Antreaan veivät Pentti Talja, Seppo Kuparinen, Irma Kalke, Reijo Martikainen ja Seppo Vepsä.