Sauna

05.06.2019 10:00 - 05.06.2019 10:00 , Villa Salmelan rantasauna