KPYL:n luottamushenkilöt

Vuosikokouksessa 7.3.2020 tehtiin sääntöjen määrämät valinnat seuraaviin luottamustehtäviin:

Karjalan Liiton liittokokous 2020

Karjalaisten pitäjäyhdistysten liiton, KPYL:n, edustajiksi valittiin Anu Kekki (Sortavalan seutu), Seppo Suominen (Raja-Karjala), Sami Suviranta (Keski-Karjala) ja Riitta Wallin (Viipuri ja Viipurin seutu).

Karjalan Liiton sääntöjen 8. pykälän mukaan ”piiri- ja liittoyhdistykset saavat nimetä enintään yhden (1) edustajan kutakin niiden jäsenenä olevien yhdistysten yhteenlaskettua alkavaa tuhatta viittäsataa (1500) henkilöjäsentä kohti”. KPYL saa nimetä neljä edustajaa.

Karjalan Liiton liittovaltuusto kaudelle 2020-2022

Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liiton pitäjäyhdistysten edustajiksi valittiin:
• Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Tarja Rantama, Suur-Jaakkimalaiset, ja Eila Jahn, Suojärven Pitäjäseura. Heille varajäseniksi Anja Seppä, Jaakkimalaisten seura ja Seppo Suominen, Impilahti-Seura (Alue 1: Raja-Karjala, Sortavan seutu, Keski-Karjala; alueelta jäsenmaksuja yhteensä 2980)
• Varsinaiseksi jäseneksi Marja-Liisa Pessinen, Valkjärven pitäjäseura,  varalle Reijo Martikainen, Antrea-Seura (Alue 2: Keski-Kannas, Käkisalmen seutu, Kaakkois-Kannas; alueelta jäsenmaksuja yhteensä 2620)
• Varsinaiseksi jäseneksi Riitta Wallin, Vahviala-Seura, varalle Merja Leppälahti, Turun Uusikirkko-kerho ry (Alue 3: Länsi-Kannas, Viipuri ja Viipurin seutu, ulkosaaret ja Lounaisrannikko; alueelta jäsenmaksuja yhteensä 1670).

KL:n sääntöjen 10 pykälän mukaan ”Liittovaltuuston jäsenet on valittava siten, että 4 §:n 1- ja 2-kohdassa tarkoitetuilla piiri- ja liittoyhdistyksillä on kullakin oikeus nimetä liittovaltuustoon yksi (1) jäsen jäsenseurojensa luotettavasti todennettavissa olevaa yhteenlaskettua alkavaa tuhatta viittäsataa (1500) henkilöjäsentä kohti, tai mikäli
henkilöjäsenten yhteenlaskettu määrä on alle tuhat viisisataa (1.500) tai ei ole luotettavasti todennettavissa, yksi (1) jäsen.”
Valtuustoehdokkailta edellytetään hyvää perehtyneisyyttä. KPYL saa valita neljä edustajaehdokasta.

Toiminnantarkastajat

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Pirjo Tiippana (Antrea-seura) ja Olli Saatsi (Suistamon Perinneseura), varatoiminnantarkastajiksi valittiin Antti Rautiainen ja Raija Seppänen.