KPYL:n hallitus 2019-2020

Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liiton hallituksen jäsenet edustavat koko luovutettua Karjalaa. KPYL:n toiminnassa luovutettu Karjala on jaettu yhdeksään alueeseen alla olevan jaon mukaan. Niistä kustakin on yksi edustaja Karjalaisten Pitäjäyhdistysten  Liiton hallituksessa.  Edustajat tulevat pitäjäseuroista, jotka ovat jäsenenä Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitossa.

Hallituksen jäsenten toimikausi on 3 vuotta ja rajoitettu kahteen kauteen. 

Puheenjohtaja Kirsi Juura, Jääski-seura ry, edustaa Keski-Kannaksen pitäjiä
kirsi.juura@kauppakamari.fi, p. 040 591 3339

Varapuheenjohtaja Sami Suviranta, Pääkaupungin räisäläiset, edustaa Käkisalmen seudun pitäjiä
paakaupunginraisalaiset@gmail.com, p. 050 370 7365

Jäsenet:

Anu Kekki, Pääkaupungin Ruskeala-Seura, edustaa Sortavalan seudun pitäjiä
kekki.anu@gmail.com, p. 050 358 2314

Raija Levo, Kivennapa-seura, edustaa Länsi-Kannaksen pitäjiä
levoraija@gmail.com, p. 050 0515022

Janne Aso, Johannes-seura, edustaa Ulkosaaria ja Lounais-Rannikonn seudun pitäjiä
janne.aso@turku.fi

Marja-Liisa Pessinen, Valkjärven pitäjäseura, edustaa Kaakkois-Kannaksen pitäjiä
marja.liisa.pessinen@luukku.com, p. 040 593 3850

Juho Paukkunen, Hiitolaiset, edustaa Keski-Karjalan pitäjiä
juho.paukkunen@helsinki.fi, p. 040 546 1520

Seppo Suominen, Impilahti-Seura, edustaa Raja-Karjalan pitäjiä
seppo.suominen@haaga-helia.fi +358 40 4887142

Riitta Wallin, Vahviala-seura, edustaa Viipuria ja Viipurin seudun pitäjiä
riitta.wallin@phnet.fi, p. 050 4363717

KPYL:n edustaja Karjalan Liiton hallituksessa: Virpi Huhtanen, Suomen Koivisto-seura ry., virpi.huhtanen@kolumbus.fi


Pitäjäyhteisöjen alueellinen jako:

Raja-Karjala: Salmi, Soanlahti, Suojärvi, Suistamo, Impilahti, Korpiselkä

Sortavalan seutu: Sortavala, Harlu, Jaakkima, Lumivaara, Pälkjärvi, Ruskeala, Värtsilä, Uukuniemi

Keski-Karjala: Hiitola, Kurkijoki, Kirvu

Kaakkois-Kannas: Metsäpirtti, Rautu, Valkjärvi, Sakkola

Keski-Kannas: Muolaa, Heinjoki, Äyräpää, Antrea, Jääski,Vuoksenranta, Vuoksela

Käkisalmen seutu: Käkisalmi, Kaukola, Räisälä, Pyhäjärvi

Länsi-Kannas: Uusikirkko, Kanneljärvi, Kuolemajärvi, Kivennapa

Ulkosaaret ja lounaisrannikko: Johannes, Koivisto, Lavansaari, Tyrtäsaari, Suursaari, Seiskari, Terijoki
 
Viipuri ja Viipurin seutu: Säkkijärvi, Viipurin mlk., Viipuri, Vahviala